Advanced

Slamavvattning på Kemiras Fennosizefabik. En utredning av potentiella avvattningstekniker ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv

Wiberg, Izabella LU and Nilsson, Camilla LU (2017) MVEK02 20162
Studies in Environmental Science
Abstract
Industrial sludge is a waste product generated in various industrial processes. Depending on the industrial process itself, the sludge can contain a lot of different elements. For example, organic content is harmful for the aquatic environment as it is oxygen-consuming. Companies must therefore have authorization to discharge the sludge or get it treated by wastewater treatment plants. Due to a high water content industrial sludge can be costly as it leads to unnecessarily large volumes which forces companies to spend great money on transports to remove the sludge. It can therefore be advantageous to dewater the sludge by the companies themselves and separate the water. The aim of this study was to describe and evaluate different... (More)
Industrial sludge is a waste product generated in various industrial processes. Depending on the industrial process itself, the sludge can contain a lot of different elements. For example, organic content is harmful for the aquatic environment as it is oxygen-consuming. Companies must therefore have authorization to discharge the sludge or get it treated by wastewater treatment plants. Due to a high water content industrial sludge can be costly as it leads to unnecessarily large volumes which forces companies to spend great money on transports to remove the sludge. It can therefore be advantageous to dewater the sludge by the companies themselves and separate the water. The aim of this study was to describe and evaluate different dewatering techniques for a sludge made from paper glue at Kemira in Helsingborg. The main purpose was to theoretically look into the economic and environmental perspective as well as examine the sludge in the laboratory. From an economic perspective, decanter centrifuge HAUS was preferable due to having the lowest investment and operating costs. It also had the lowest regulatory requirements and water needs. However, centrifugation was not a successful method in the lab. Here instead, filtration with filters of small pore size was preferable, but the filter quickly clogged which is unsustainable in the process. The four flocculants used in this study seemed to be more or less ineffective. Therefore, before a final evaluation can be made, the sludge needs to be further analyzed.

Keywords: Centrifugation, filtration, flocculants, industrial wastewater, sedimentation, sludge, sludge treatment technologies (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Slam, nästan som vatten?

För många industrier är slam en restprodukt och olägenhet som kostar både tid, energi och pengar att forsla bort. Med tanke på att slam innehåller en väldigt hög vattenhalt är det rimligt att tro att det är i det närmsta ofarligt, men så är ej fallet om det är obehandlat.

Den lilla procentuella andelen på mellan 2-7 % fast material i slam kan starkt påverka miljön. Till exempel kan det påverka vattenlevande djur och växter och orsaka syrebrist på grund av innehåll av organiskt material. Det är därför viktigt att slam omhändertas på ett korrekt sätt så att vi i framtiden kan fortsätta njuta av ett rikt vattenliv. Under 45 arbetsdagar har vi lagt ner tid och arbete i att teoretiskt och praktiskt undersöka... (More)
Slam, nästan som vatten?

För många industrier är slam en restprodukt och olägenhet som kostar både tid, energi och pengar att forsla bort. Med tanke på att slam innehåller en väldigt hög vattenhalt är det rimligt att tro att det är i det närmsta ofarligt, men så är ej fallet om det är obehandlat.

Den lilla procentuella andelen på mellan 2-7 % fast material i slam kan starkt påverka miljön. Till exempel kan det påverka vattenlevande djur och växter och orsaka syrebrist på grund av innehåll av organiskt material. Det är därför viktigt att slam omhändertas på ett korrekt sätt så att vi i framtiden kan fortsätta njuta av ett rikt vattenliv. Under 45 arbetsdagar har vi lagt ner tid och arbete i att teoretiskt och praktiskt undersöka vilka möjligheter det finns att avskilja det förorenande, fasta materialet från vattnet i ett industrislam. Slammet är ett kemiskt, organiskt slam från papperslimtillverkning och att bortskaffa detta är miljöbelastande och långt ifrån kostnadsfritt. Resultatet var splittrat och pekade i motsatta riktningar. På pappret var centrifugering det självklara valet med lägst ekonomiska kostnader. För en sann miljövän är det istället skruvpress ett bra alternativ på grund av den låga energiförbrukningen. I laboratoriet visade sig dock centrifugering vara det sämsta alternativet. Här var istället filtrering det mest fördelaktiga där halten av syreförbrukande ämnen minskade med 90 % och antalet partiklar med över 99 %. En slutlig bedömning av vilken teknik som är att föredra är inte självklar. Filtrering var förvisso den mest effektiva reningsmetoden, men ohållbart tidsödande då filtret snabbt täpptes igen. Förtjockningsmedel tillsattes i ett försök att komma runt problemet. Fyra olika kemikalier med förtjockningsegenskaper testades men jublet uteblev tyvärr. Detta är något som man nödvändigtvis inte behöver hänga läpp över. För den entusiastiske finns det fler kemikalier att testa. En riktigt inbiten kemist som inte räds att bli kladdig om fingrarna skulle kunna ta sig an att undersöka slammets innehåll närmare. Kanske visar det sig då att slammet egentligen är en fantastisk resurstillgång om man effektivt lyckas avskilja och återanvända det fasta material som finns däri. När detta industrislam sedan är fullständigt utrett är det bara att grotta ner sig i nästa slam. För sanningen är, att inget slam är det andra likt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiberg, Izabella LU and Nilsson, Camilla LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Centrifugation, filtration, flocculants, industrial wastewater, sedimentation, sludge, sludge treatment technologies
language
Swedish
id
8901597
date added to LUP
2017-02-07 13:29:05
date last changed
2017-02-07 13:29:05
@misc{8901597,
 abstract   = {Industrial sludge is a waste product generated in various industrial processes. Depending on the industrial process itself, the sludge can contain a lot of different elements. For example, organic content is harmful for the aquatic environment as it is oxygen-consuming. Companies must therefore have authorization to discharge the sludge or get it treated by wastewater treatment plants. Due to a high water content industrial sludge can be costly as it leads to unnecessarily large volumes which forces companies to spend great money on transports to remove the sludge. It can therefore be advantageous to dewater the sludge by the companies themselves and separate the water. The aim of this study was to describe and evaluate different dewatering techniques for a sludge made from paper glue at Kemira in Helsingborg. The main purpose was to theoretically look into the economic and environmental perspective as well as examine the sludge in the laboratory. From an economic perspective, decanter centrifuge HAUS was preferable due to having the lowest investment and operating costs. It also had the lowest regulatory requirements and water needs. However, centrifugation was not a successful method in the lab. Here instead, filtration with filters of small pore size was preferable, but the filter quickly clogged which is unsustainable in the process. The four flocculants used in this study seemed to be more or less ineffective. Therefore, before a final evaluation can be made, the sludge needs to be further analyzed. 
 
Keywords: Centrifugation, filtration, flocculants, industrial wastewater, sedimentation, sludge, sludge treatment technologies},
 author    = {Wiberg, Izabella and Nilsson, Camilla},
 keyword   = {Centrifugation,filtration,flocculants,industrial wastewater,sedimentation,sludge,sludge treatment technologies},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Slamavvattning på Kemiras Fennosizefabik. En utredning av potentiella avvattningstekniker ur ett miljö- och ekonomiskt perspektiv},
 year     = {2017},
}