Advanced

Spridning av PCB från byggnaders fogmassor till mark genom förångning, bindning till partiklar och vattenlösning

Rundegren, Alice LU (2017) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
The use of PCB has been forbidden since the seventies, but due to the persistence of this organic pollutant it is still found in air, soil and ecosystems. Building sealants is one important source of PCB in the society, and through the survey "PCB in sealants–Big or Small Problem?" conducted by the Swedish environmental protection agency 1997, it was revealed that PCB in building sealants is spreading to the surrounding air, soil and building materials. The understanding of this spreading has evolved since 1997, but is still limited. This study shows that PCB can emit from sealants through volatilization, particles of the sealant falling to the soil due to weathering, transport by sorption to airborne particles and by dissolution in water.... (More)
The use of PCB has been forbidden since the seventies, but due to the persistence of this organic pollutant it is still found in air, soil and ecosystems. Building sealants is one important source of PCB in the society, and through the survey "PCB in sealants–Big or Small Problem?" conducted by the Swedish environmental protection agency 1997, it was revealed that PCB in building sealants is spreading to the surrounding air, soil and building materials. The understanding of this spreading has evolved since 1997, but is still limited. This study shows that PCB can emit from sealants through volatilization, particles of the sealant falling to the soil due to weathering, transport by sorption to airborne particles and by dissolution in water. The soil is by adsorption and deposition a recipient for the emissions; PCBs from sealants is found hundreds of meters from the buildings and very high concentration is found in the vicinity of the buildings. Swedish regulations about the remediation of some types of building containing PCB has effectively helped to reduce the sources from building sealant, however, the spreading of this PCB for decades has affected the soil. Unfortunately, it’s uncommon to investigate the soil in the vicinity of the building, especially as it usually contains more PCB than 0,008 mg/kg (TS for PCB-7), the guideline for soil in residential areas. Action in addition to the removal of PCB-containing sealants is therefore recommended, as PCB gives a number of negative health effects, including cancer, development effects, hormone disruptions etc. This study was achieved by a literature review and by comparing the result to the rapport published 1997 by the Swedish environmental protection agency. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
PCB sprids från byggnaders fogmassor till mark genom en rad olika processer

Polyklorerade bifenyler (PCB) har bland annat använts för att mjuka upp fogmassa, vilket är ett tätningsmaterial för byggnader. Vetskapen om dess negativa påverkan på oss och vår miljö ledde slutligen till ett förbud under 1970-talet, men skadan var tyvärr redan skedd, PCB från dessa fogmassor har på olika sätt spridits, och fortsätter sprida sig ut till omgivningen. Detta har bland annat medfört att personer som bor i hus med denna typ av fogmassa har höga halter av PCB i blodet relativt andra personer, vilket är allvarligt eftersom PCB ger en rad negativa effekter på hjärna, nervsystem och det är dessutom cancerogent. Förståelsen kring hur PCB sprids är... (More)
PCB sprids från byggnaders fogmassor till mark genom en rad olika processer

Polyklorerade bifenyler (PCB) har bland annat använts för att mjuka upp fogmassa, vilket är ett tätningsmaterial för byggnader. Vetskapen om dess negativa påverkan på oss och vår miljö ledde slutligen till ett förbud under 1970-talet, men skadan var tyvärr redan skedd, PCB från dessa fogmassor har på olika sätt spridits, och fortsätter sprida sig ut till omgivningen. Detta har bland annat medfört att personer som bor i hus med denna typ av fogmassa har höga halter av PCB i blodet relativt andra personer, vilket är allvarligt eftersom PCB ger en rad negativa effekter på hjärna, nervsystem och det är dessutom cancerogent. Förståelsen kring hur PCB sprids är bristfällig och för att förklara varför det finns mer PCB på vissa ställen behövs kunskap om PCB och om hur spridning sker.

PCB är en grupp långlivade, fettlösliga molekyler som uppträder som en klar olja, kladdig harts eller vaxartad fast massa. På olika sätt vandrar PCB ut från fogmassan och vidare till omgivningen, till luften vi andas och till marken vi odlar på. De allra högsta halterna hittas i den närmaste anslutningen till byggnaden där PCB-haltig fogmassa använts, men även hundratals meter bort från den. Frågan är hur PCB hamnar i marken och varför det på vissa ställen finns väldigt höga halter? PCB från fogmassan kan spridas genom att övergå i gasform och därefter bindas in till marken samt genom att partiklar av fogmassa faller till marken som en effekt av att fogmassa vittrat. Den spridning som sker genom att fogmassepartiklar på grund av vittring faller till marken sker i nära anslutning till byggnadens fasad. PCB från fogmassan sprids även till viss del genom upplösning i vatten och genom att olika sorters utomstående partiklar så som damm kommer i kontakt med fogmassan, binder till PCB och transporterar det till omgivningen.

En mark utanför en byggnad kan bli mer eller mindre förorenad av PCB. Saker som medför att en mark får en hög halt av PCB är om fasaden utsätts för mycket UV-ljus, höga temperaturer, vind samt om den organiska halten i marken är hög. PCB binder in till marken utanför byggnaden, särskilt till det organiska materialet i den. Där situationen medför att PCB-halterna i marken misstänks vara höga är det särskilt viktigt att en undersökning sker, än mer om det är odlingsmark.

Studien har genomförts genom en genomgång av rapporter och vetenskapliga artiklar som behandlar olika aspekter av spridningen, där olika processer tyvärr sällan undersöks samtidigt. En stor reducering av PCB-haltiga fogmassor har genom en förordning från 2007 skett, men det återstår fortfarande en hel del arbete och det är ovanligt att marken vid byggnaden med PCB faktiskt undersöks. När markundersökningar väl genomförs är ofta PCB-halterna över Naturvårdsverkets gränsvärde och därför bör nästa steg i utredningen vara att även sanera mark som under flera decennier mottagit PCB. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rundegren, Alice LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mjukgörare i byggnadsmaterial, markförorening, fogmassa, PCB-haltiga fogmassor, Polyklorerade bifenyler, PCB, PCB spridning
language
Swedish
id
8901606
date added to LUP
2017-02-07 12:06:19
date last changed
2017-02-07 12:06:19
@misc{8901606,
 abstract   = {The use of PCB has been forbidden since the seventies, but due to the persistence of this organic pollutant it is still found in air, soil and ecosystems. Building sealants is one important source of PCB in the society, and through the survey "PCB in sealants–Big or Small Problem?" conducted by the Swedish environmental protection agency 1997, it was revealed that PCB in building sealants is spreading to the surrounding air, soil and building materials. The understanding of this spreading has evolved since 1997, but is still limited. This study shows that PCB can emit from sealants through volatilization, particles of the sealant falling to the soil due to weathering, transport by sorption to airborne particles and by dissolution in water. The soil is by adsorption and deposition a recipient for the emissions; PCBs from sealants is found hundreds of meters from the buildings and very high concentration is found in the vicinity of the buildings. Swedish regulations about the remediation of some types of building containing PCB has effectively helped to reduce the sources from building sealant, however, the spreading of this PCB for decades has affected the soil. Unfortunately, it’s uncommon to investigate the soil in the vicinity of the building, especially as it usually contains more PCB than 0,008 mg/kg (TS for PCB-7), the guideline for soil in residential areas. Action in addition to the removal of PCB-containing sealants is therefore recommended, as PCB gives a number of negative health effects, including cancer, development effects, hormone disruptions etc. This study was achieved by a literature review and by comparing the result to the rapport published 1997 by the Swedish environmental protection agency.},
 author    = {Rundegren, Alice},
 keyword   = {mjukgörare i byggnadsmaterial,markförorening,fogmassa,PCB-haltiga fogmassor,Polyklorerade bifenyler,PCB,PCB spridning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spridning av PCB från byggnaders fogmassor till mark genom förångning, bindning till partiklar och vattenlösning},
 year     = {2017},
}