Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelsen av teknologi och engagemang i arbetet: En korrelationsstudie utifrån Job Demands-Resources-modellen

Jeppsson, Sofia LU and Gard, Linnea LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract
The technological advancements and digitalization of work has transformed how information is created, processed, stored and communicated. The integration of information technology (IT) has created new working conditions. Employees need to handle expectations of being accessible outside of work, responding to messages and learning new technology. The purpose of this study was to use the Job Demands-Resources Model to examine which IT specific working conditions hinder (IT hindrance demands) or foster (IT support and IT challenge demands) engagement. The study was conducted as an electronic survey with a convenience sample of 123 Scanian municipality employees. The working conditions were measured using the ICT Support Scale and ICT Demands... (More)
The technological advancements and digitalization of work has transformed how information is created, processed, stored and communicated. The integration of information technology (IT) has created new working conditions. Employees need to handle expectations of being accessible outside of work, responding to messages and learning new technology. The purpose of this study was to use the Job Demands-Resources Model to examine which IT specific working conditions hinder (IT hindrance demands) or foster (IT support and IT challenge demands) engagement. The study was conducted as an electronic survey with a convenience sample of 123 Scanian municipality employees. The working conditions were measured using the ICT Support Scale and ICT Demands Scale translated into Swedish. Engagement was measured using the Swedish version of Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). The results showed a positive relationship between IT support and engagement but no relationship between IT demands and engagement. One IT challenge demand, learning expectations, and two IT hindrance demands, lack of control over IT and poor communication, were identified. The results indicated that the Job Demands-Resources Model was useful in an IT specific context and is suitable for further research on the relationship between IT and engagement. (Less)
Abstract (Swedish)
Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av arbetslivet påverkar hur information kan skapas, bearbetas, lagras och kommuniceras. Integreringen av informationsteknologi (IT) i arbetet förändrar förutsättningarna för utförandet av arbetsuppgifter och skapar nya arbetsförhållanden förknippade med IT-användning. Anställda kan behöva förhålla sig till att vara tillgängliga utanför arbetet, förväntas ge respons och lära sig ny teknologi. Studiens syfte var att utifrån Job Demands-Resources-modellen undersöka vilka IT-specifika arbetsförhållanden som förhindrar (hindrande IT-krav) eller främjar (IT-stöd och utmanande IT-krav) upplevelsen av engagemang i arbetet. Respondenterna utgjordes av ett bekvämlighetsurval bestående av 123 skånska... (More)
Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av arbetslivet påverkar hur information kan skapas, bearbetas, lagras och kommuniceras. Integreringen av informationsteknologi (IT) i arbetet förändrar förutsättningarna för utförandet av arbetsuppgifter och skapar nya arbetsförhållanden förknippade med IT-användning. Anställda kan behöva förhålla sig till att vara tillgängliga utanför arbetet, förväntas ge respons och lära sig ny teknologi. Studiens syfte var att utifrån Job Demands-Resources-modellen undersöka vilka IT-specifika arbetsförhållanden som förhindrar (hindrande IT-krav) eller främjar (IT-stöd och utmanande IT-krav) upplevelsen av engagemang i arbetet. Respondenterna utgjordes av ett bekvämlighetsurval bestående av 123 skånska kommunanställda. Undersökningen bestod av en elektronisk enkät som utgjordes av tre instrument. De IT-specifika arbetsförhållandena mättes med skalorna ICT Support scale och ICT Demands scale, som översattes till svenska. Engagemang mättes med den svenska versionen av Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). Resultaten visade en positiv relation mellan IT-stöd och engagemang men ingen relation mellan IT-krav och engagemang. Ett utmanande IT-krav, krav på att lära sig ny teknologi, och två hindrande IT-krav, avsaknad av kontroll över IT och bristfällig kommunikation, identifierades. Resultaten indikerade att Job Demands-Resources-modellen var applicerbar i en IT-specifik kontext och är lämplig för vidare forskning om relationen mellan IT och engagemang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeppsson, Sofia LU and Gard, Linnea LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Job Demands-Resources-model, Utrecht Work Engagement Scale, engagement, information technology, IT demands, IT support, challenge and hindrance demands
language
Swedish
id
8901656
date added to LUP
2017-02-07 16:30:08
date last changed
2017-02-07 16:30:08
@misc{8901656,
 abstract   = {{The technological advancements and digitalization of work has transformed how information is created, processed, stored and communicated. The integration of information technology (IT) has created new working conditions. Employees need to handle expectations of being accessible outside of work, responding to messages and learning new technology. The purpose of this study was to use the Job Demands-Resources Model to examine which IT specific working conditions hinder (IT hindrance demands) or foster (IT support and IT challenge demands) engagement. The study was conducted as an electronic survey with a convenience sample of 123 Scanian municipality employees. The working conditions were measured using the ICT Support Scale and ICT Demands Scale translated into Swedish. Engagement was measured using the Swedish version of Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). The results showed a positive relationship between IT support and engagement but no relationship between IT demands and engagement. One IT challenge demand, learning expectations, and two IT hindrance demands, lack of control over IT and poor communication, were identified. The results indicated that the Job Demands-Resources Model was useful in an IT specific context and is suitable for further research on the relationship between IT and engagement.}},
 author    = {{Jeppsson, Sofia and Gard, Linnea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upplevelsen av teknologi och engagemang i arbetet: En korrelationsstudie utifrån Job Demands-Resources-modellen}},
 year     = {{2017}},
}