Advanced

Hållbara fonders avkastning

Bjenne, Johanna LU (2017) NEKH01 20162
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Hållbarhet och hållbara investeringar är aktuella frågor i vårt samhälle i dag. För många investerare handlar det inte längre endast om att skapa positiv avkastning utan även hur denna avkastning skapas på ett hållbart sätt. Frågan som börjar ta mer plats i dag är inte hur dyrt det är att analysera bolag efter deras hållbara principer, utan snarare hur dyrt det blir om vi inte gör det. Denna uppsats syfte är att besvara frågeställningen om det ger högre avkastning att investera i hållbara fonder relativt traditionella samt även undersöka hur fondbolag idag arbetar med hållbarhet i förvaltningen. Studien har avgränsats till att undersöka svenska aktiefonder. En jämförelse av avkastning, även riskjusterad, har gjorts mellan hållbara fonder... (More)
Hållbarhet och hållbara investeringar är aktuella frågor i vårt samhälle i dag. För många investerare handlar det inte längre endast om att skapa positiv avkastning utan även hur denna avkastning skapas på ett hållbart sätt. Frågan som börjar ta mer plats i dag är inte hur dyrt det är att analysera bolag efter deras hållbara principer, utan snarare hur dyrt det blir om vi inte gör det. Denna uppsats syfte är att besvara frågeställningen om det ger högre avkastning att investera i hållbara fonder relativt traditionella samt även undersöka hur fondbolag idag arbetar med hållbarhet i förvaltningen. Studien har avgränsats till att undersöka svenska aktiefonder. En jämförelse av avkastning, även riskjusterad, har gjorts mellan hållbara fonder och traditionella fonder för perioderna tre, fem och tio år. Resultatet visar att traditionella fonder generellt har presterat bättre under mätperioden men att skillnaden i avkastning inte är stor. Tidigare studier har gjorts med varierade resultat. I Sverige genomfördes år 2000 en studie av Naturvårdsverket som visade att nordiska miljöfonder tenderar att överprestera snarare än underprestera relativt jämförelsefonderna avseende såväl absolut som riskjusterad avkastning och 2015 genomfördes en studie av Svenska Dagbladet som visade att etiska fonder gav högre avkastning än traditionella fonder under perioderna YTD (year to date), ett år och tio år. Utanför Sverige har de flesta studierna genomförts i USA och Storbritannien. De genomförda studierna är utförda under olika tidsintervall och för olika sparprodukter vilket gör att ett generellt resultat inte framkommit. Parallellt med den empiriska studien har en kvalitativ enkätstudie genomförts för att utreda hur aktörer i branschen arbetar med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. De deltagande fondbolagen arbetar samtliga på olika sätt med hållbarhetsfrågor och den samstämmiga synen är att det är en mycket viktig del i förvaltningen. (Less)
Popular Abstract
Social responsibility and socially responsible investments are current issues in our society. For many investors it is not just about creating return anymore but also creating socially responsible return. The question that starts to form more and more is not how expensive it is to analyse companies with respect to how socially responsible they act but how expensive it is not to. This study examines if investing in socially responsible mutual funds gives a higher return than investing in traditional mutual funds as well as investigating if and how fund managers today act socially responsible. The study has examined Swedish mutual funds. The two groups´ return, also risk adjusted return, have been compared over the periods three, five and... (More)
Social responsibility and socially responsible investments are current issues in our society. For many investors it is not just about creating return anymore but also creating socially responsible return. The question that starts to form more and more is not how expensive it is to analyse companies with respect to how socially responsible they act but how expensive it is not to. This study examines if investing in socially responsible mutual funds gives a higher return than investing in traditional mutual funds as well as investigating if and how fund managers today act socially responsible. The study has examined Swedish mutual funds. The two groups´ return, also risk adjusted return, have been compared over the periods three, five and ten years. The result shows that traditional funds have given a higher return in general over the three periods but the difference in return is not large. Earlier studies have been done with different results. In Sweden, Naturvårdsverket did a study in 2000 which show that ethical/environmentally friendly mutual funds tend to outperform rather then underperform traditional mutual funds due to their alignment and in 2015 a study made by the Swedish daily newspaper Svenska Dagbladet showed that ethical mutual funds gave higher return than traditional mutual funds during the periods YTD (Year to date), one year and ten years. Outside of Sweden most of the earlier studies have been made in the US and UK. The studies that have been done are done for different periods and products which make it hard to see a general result. Parallel with this empirical study a qualitative study has also been done by interviewing fund managers regarding how they work with socially responsible issues. The participating fund managers all work socially responsible in some way and the consistent view is that it is a very important part of management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjenne, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
Performance of sustainable funds
course
NEKH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbara fonder. Hållbara investeringar. Avkastning. Långsiktighet. Aktiv förvaltning.
language
Swedish
id
8901762
date added to LUP
2017-02-10 13:24:13
date last changed
2017-02-10 13:24:13
@misc{8901762,
 abstract   = {Hållbarhet och hållbara investeringar är aktuella frågor i vårt samhälle i dag. För många investerare handlar det inte längre endast om att skapa positiv avkastning utan även hur denna avkastning skapas på ett hållbart sätt. Frågan som börjar ta mer plats i dag är inte hur dyrt det är att analysera bolag efter deras hållbara principer, utan snarare hur dyrt det blir om vi inte gör det. Denna uppsats syfte är att besvara frågeställningen om det ger högre avkastning att investera i hållbara fonder relativt traditionella samt även undersöka hur fondbolag idag arbetar med hållbarhet i förvaltningen. Studien har avgränsats till att undersöka svenska aktiefonder. En jämförelse av avkastning, även riskjusterad, har gjorts mellan hållbara fonder och traditionella fonder för perioderna tre, fem och tio år. Resultatet visar att traditionella fonder generellt har presterat bättre under mätperioden men att skillnaden i avkastning inte är stor. Tidigare studier har gjorts med varierade resultat. I Sverige genomfördes år 2000 en studie av Naturvårdsverket som visade att nordiska miljöfonder tenderar att överprestera snarare än underprestera relativt jämförelsefonderna avseende såväl absolut som riskjusterad avkastning och 2015 genomfördes en studie av Svenska Dagbladet som visade att etiska fonder gav högre avkastning än traditionella fonder under perioderna YTD (year to date), ett år och tio år. Utanför Sverige har de flesta studierna genomförts i USA och Storbritannien. De genomförda studierna är utförda under olika tidsintervall och för olika sparprodukter vilket gör att ett generellt resultat inte framkommit. Parallellt med den empiriska studien har en kvalitativ enkätstudie genomförts för att utreda hur aktörer i branschen arbetar med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. De deltagande fondbolagen arbetar samtliga på olika sätt med hållbarhetsfrågor och den samstämmiga synen är att det är en mycket viktig del i förvaltningen.},
 author    = {Bjenne, Johanna},
 keyword   = {Hållbara fonder. Hållbara investeringar. Avkastning. Långsiktighet. Aktiv förvaltning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbara fonders avkastning},
 year     = {2017},
}