Advanced

Dolt fel i fastighet - JB 4:19 - Ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare vid fastighetsöverlåtelser på den svenska småhusmarknaden

Grönberg, Christoffer LU (2017) HARH10 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden för småhus står varje år för betydande ekonomiska värden. Köpet av en fastighet är för många människor en stor affär och vissa fall den största investeringen man gör i livet. När de förväntningar som en köpare har på den förvärvade fastigheten inte infrias finns det en risk att det mynnar ut i en tvist med säljaren. Varje överlåtelse innebär att ansvar måste fördelas mellan säljare och köpare och mot den bakgrunden är det intressant att undersöka vem av parterna som bär ansvaret för s.k. dolda fel. Ett dolt fel föreligger när fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet under premissen att köparen inte borde ha upptäckt felet vid sin undersökning av fastigheten. ... (More)
Omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden för småhus står varje år för betydande ekonomiska värden. Köpet av en fastighet är för många människor en stor affär och vissa fall den största investeringen man gör i livet. När de förväntningar som en köpare har på den förvärvade fastigheten inte infrias finns det en risk att det mynnar ut i en tvist med säljaren. Varje överlåtelse innebär att ansvar måste fördelas mellan säljare och köpare och mot den bakgrunden är det intressant att undersöka vem av parterna som bär ansvaret för s.k. dolda fel. Ett dolt fel föreligger när fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet under premissen att köparen inte borde ha upptäckt felet vid sin undersökning av fastigheten.  Säljaren bär enligt JB 4:19 ansvaret för dolda fel, dock är det i praktiken köparens omfattande undersökningsplikt som bestämmer i vilken utsträckning säljaren kan hållas ansvarig. Ofta leder den omfattande undersökningsplikten till att köparen blir ansvarig för fel. Detta ansvar har dock balanserats upp genom att HD infört en upplysningsplikt även för säljare av fast egendom som liknar den skyldighet som gäller för säljare av lös egendom. Upplysningsplikten innebär att säljare i viss utsträckning bör vara skyldig att upplysa köparen om förhållanden som han känner till och som köparen bort upptäcka men förbisett. (Less)
Abstract
The turnover of the Swedish Property Industry for Small Houses represents a substantial part of the public economy annually. For many people, purchase of real property are an important investment which may turn out to be their biggest lifetime investment. When real property is acquired and a buyer’s expectations are not met, there is a risk that the transaction will be followed by a dispute. Every transaction comes with responsibility which must be assigned to either the seller or buyer and given that, it is interesting to examine which party can be held responsible for so called hidden defects (Sw: dolda fel). A hidden defect is considered to exist when the real property deviates from what the buyer reasonably could expect at the time of... (More)
The turnover of the Swedish Property Industry for Small Houses represents a substantial part of the public economy annually. For many people, purchase of real property are an important investment which may turn out to be their biggest lifetime investment. When real property is acquired and a buyer’s expectations are not met, there is a risk that the transaction will be followed by a dispute. Every transaction comes with responsibility which must be assigned to either the seller or buyer and given that, it is interesting to examine which party can be held responsible for so called hidden defects (Sw: dolda fel). A hidden defect is considered to exist when the real property deviates from what the buyer reasonably could expect at the time of purchase conditional upon that the buyer should not have discovered the deviation during his examination of the real property. According to JB 4:19, the seller carries the responsibility for hidden defects, however, in practice it is the buyer’s comprehensive duty of examination (Sw: undersökningsplikt) that determines to what extent the seller can be held responsible. The duty of examination often leads to the buyer becoming responsible for hidden defects. This responsibility has been slightly offset since the Supreme Court (Sw: HD) introduced a duty of disclosure (Sw: upplysningsplikt) for sellers of real property which is similar to such duty as for sellers of movables. The duty of disclosure means that sellers to some extent should be obligated to inform the buyer of conditions that he is aware of and which the buyer should have discovered but overlooked. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grönberg, Christoffer LU
supervisor
organization
course
HARH10 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Handelsrätt, Fastighetsöverlåtelser, Jordabalken, Köprätt, Felansvar, Ansvarsfördelning, Dolda fel, Undersökningsplikt, Upplysningsplikt Business law, Real property transactions, Responsibility, Risk, Hidden defects, Duty of examination, Duty of disclosure
language
Swedish
id
8901775
date added to LUP
2017-01-31 15:49:41
date last changed
2017-02-01 17:10:47
@misc{8901775,
 abstract   = {The turnover of the Swedish Property Industry for Small Houses represents a substantial part of the public economy annually. For many people, purchase of real property are an important investment which may turn out to be their biggest lifetime investment. When real property is acquired and a buyer’s expectations are not met, there is a risk that the transaction will be followed by a dispute. Every transaction comes with responsibility which must be assigned to either the seller or buyer and given that, it is interesting to examine which party can be held responsible for so called hidden defects (Sw: dolda fel). A hidden defect is considered to exist when the real property deviates from what the buyer reasonably could expect at the time of purchase conditional upon that the buyer should not have discovered the deviation during his examination of the real property. According to JB 4:19, the seller carries the responsibility for hidden defects, however, in practice it is the buyer’s comprehensive duty of examination (Sw: undersökningsplikt) that determines to what extent the seller can be held responsible. The duty of examination often leads to the buyer becoming responsible for hidden defects. This responsibility has been slightly offset since the Supreme Court (Sw: HD) introduced a duty of disclosure (Sw: upplysningsplikt) for sellers of real property which is similar to such duty as for sellers of movables. The duty of disclosure means that sellers to some extent should be obligated to inform the buyer of conditions that he is aware of and which the buyer should have discovered but overlooked.},
 author    = {Grönberg, Christoffer},
 keyword   = {Handelsrätt,Fastighetsöverlåtelser,Jordabalken,Köprätt,Felansvar,Ansvarsfördelning,Dolda fel,Undersökningsplikt,Upplysningsplikt Business law,Real property transactions,Responsibility,Risk,Hidden defects,Duty of examination,Duty of disclosure},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dolt fel i fastighet - JB 4:19 - Ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare vid fastighetsöverlåtelser på den svenska småhusmarknaden},
 year     = {2017},
}