Advanced

The relationship between wing shape and Wing Interference Patterns

Ståhl, Sara (2017) BIOK01 20162
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Relationen mellan vingform och WIPs hos bananflugan

Bananflugan har länge varit av intresse för forskare, inte minst för de som forskar inom genetik d.v.s. hur egenskaper nedärvs eller hur förändringar i arvsanlagen uppstår. Att bananflugan används i många studier beror dels på deras korta reproduktionscykel, men även på deras enkla genom. De har nämligen bara fyra homologa kromosompar, vilket gör dem väldigt enkla att studera. Bananflugan delar även 75 % av de gener som ofta orsakar sjukdomar hos människor, vilket gör att forskare kan lära sig mycket om människans genetik genom att studera genetiken hos bananflugan.

I den här studien är det dock flugans vingar och något som kallas för ”wing interference patterns” (WIPs) som står... (More)
Relationen mellan vingform och WIPs hos bananflugan

Bananflugan har länge varit av intresse för forskare, inte minst för de som forskar inom genetik d.v.s. hur egenskaper nedärvs eller hur förändringar i arvsanlagen uppstår. Att bananflugan används i många studier beror dels på deras korta reproduktionscykel, men även på deras enkla genom. De har nämligen bara fyra homologa kromosompar, vilket gör dem väldigt enkla att studera. Bananflugan delar även 75 % av de gener som ofta orsakar sjukdomar hos människor, vilket gör att forskare kan lära sig mycket om människans genetik genom att studera genetiken hos bananflugan.

I den här studien är det dock flugans vingar och något som kallas för ”wing interference patterns” (WIPs) som står högst på listan. De väldigt tunna och transparanta vingarna hos många små insekter visar upp enormt levande och strukturella färgmönster, det vi kallar för WIPs. Dessa färgmönster upptäcktes inte förrän ganska nyligen, trots att forskare jobbat med bananflugan i över hundra år. Detta kan förklaras genom att det faktiskt inte syns på en transparant bakgrund, utan man behöver sätta vingen mot en svart bakgrund för att de ska upptäckas. Då ljus träffar vingen är det bara ca 80% som går igenom, resterande studsar tillbaka, och det är dessa 20% som ger upphov till denna rika färgdisplay som kan ses hos bland annat bananflugan.

Jag har i den här studien kollat på hur bananflugans vingar påverkar dessa WIPs. Det görs genom att man placerar ut 11 stycken så kallade landmarks på vingarna i programmet Geomorph som är en del av datorprogrammet R statistics. Landmarks är små prickar som placeras ut på förutbestämda karaktärer på flugornas vingar. Dessa landmarks är vad som kommer att ge oss formen på respektive vinge. Detta jämförs sedan med egenskaperna för WIPs, det vill säga färgtonen, mättnadsgraden och värdet. Värdet mäts i hur ljus eller mörk färgen är, där en ljusare färg ger ett högre värde. Då alla landmars är placerade analyseras relationen mellan vingformen och storleken på thorax, vingstorleken, färgton, mättnadsgrad och värde.

Hypotesen var att det skulle finnas ett samband mellan vingens form och färgton samt mättnadsgrad.
Den här studien visar på att det finns ett starkt samband mellan vingform och vingstorlek, samt vingform och värdet. Vi ser också en tendens till ett samband mellan vingform och storleken på thorax. Däremot ser vi inget samband mellan vingform och färgton eller mättnadsgrad. Tidigare studier har kollat på hur dessa värden relaterar till sexuell selektion och har visat på att det finns en preferens för färgton samt mättnadsgrad. Man har i dessa tidigare studier dock inte inkluderat värdet eftersom man inte kunnat se att det skulle finnas någon selektion för värdet. Det var från början tänk att vi även i denna studie skulle kolla om det fanns någon preferens för de olika karaktärerna men då mina värden inte blev som förväntat så kunde vi inte gå vidare och kolla på detta.

Handledare: Jessica Abbott
Kandidatexamen i biologi, 15 hp ht 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ståhl, Sara
supervisor
organization
course
BIOK01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8901832
date added to LUP
2017-01-31 11:18:10
date last changed
2017-02-02 14:55:30
@misc{8901832,
 author    = {Ståhl, Sara},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The relationship between wing shape and Wing Interference Patterns},
 year     = {2017},
}