Advanced

Vinstmarginalbeskattning för resebyråer - Är de svenska bestämmelserna förenliga med mervärdesskattedirektivet?

Lejdström, Gustaf LU (2017) HARK12 20162
Department of Business Law
Abstract
This essay will examine whether the Swedish provisions of the margin scheme for travel agents are compatible with the VAT directive. The survey is done due to the fact that the provisions has interpreteded different within the European Union member states and caused
a series of infringement actions. This will be done by presenting the key terms traveller, journey and the taxable amount. The essay present cases from the European Court of Justice concerning the margin scheme for travel agents. Furthermore Swedish cases concerning Swedish rules regarding the margin scheme for travel agents are presented. The conclusion of this essay is that only the taxable amount is considered compatible with the VAT directive. However, The Swedish Tax... (More)
This essay will examine whether the Swedish provisions of the margin scheme for travel agents are compatible with the VAT directive. The survey is done due to the fact that the provisions has interpreteded different within the European Union member states and caused
a series of infringement actions. This will be done by presenting the key terms traveller, journey and the taxable amount. The essay present cases from the European Court of Justice concerning the margin scheme for travel agents. Furthermore Swedish cases concerning Swedish rules regarding the margin scheme for travel agents are presented. The conclusion of this essay is that only the taxable amount is considered compatible with the VAT directive. However, The Swedish Tax Agency permitting of a flat rate taxable amount can not consider be compatible with the VAT directive. As regards to who the actuall traveller must be the European Court of Justice ruled that the margin scheme for travel agents applies regardless of whether the customer is actually the traveller or not, while it in the Swedish rules appears that they only applies when a journey is provided to the traveller. The Swedish rules only applies when a travel agent provides the journey. The requiring of a journey doesn´t exist in the VAT directive and the European Court of Justice has ruled that the travel agent doesn´t have to provide the journey. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen kommer undersöka om de svenska bestämmelserna för vinstmarginalbeskattning av resebyråer är förenligt med bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet. Detta görs då det framkommit att bestämmelserna tolkas olika i Europeiska unionens medlemsstater och föranlett flera mål om fördragsbrott. Detta görs genom att gå igenom nyckelbegreppen resande, resor och beskattningsunderlag. Uppsatsen går igenom rättsfall från EU-domstolen rörande vinstmarginalbeskattning för resebyråer. Därtill undersöks de svenska rättsfallen rörande bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Slutsatsen av uppsatsen är att enbart beskattningsunderlaget kan anses vara förenligt med mervärdesskattedirektivet. Däremot kan inte Skatteverkets tillåtelse av ett... (More)
Uppsatsen kommer undersöka om de svenska bestämmelserna för vinstmarginalbeskattning av resebyråer är förenligt med bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet. Detta görs då det framkommit att bestämmelserna tolkas olika i Europeiska unionens medlemsstater och föranlett flera mål om fördragsbrott. Detta görs genom att gå igenom nyckelbegreppen resande, resor och beskattningsunderlag. Uppsatsen går igenom rättsfall från EU-domstolen rörande vinstmarginalbeskattning för resebyråer. Därtill undersöks de svenska rättsfallen rörande bestämmelserna i mervärdesskattelagen. Slutsatsen av uppsatsen är att enbart beskattningsunderlaget kan anses vara förenligt med mervärdesskattedirektivet. Däremot kan inte Skatteverkets tillåtelse av ett schablonberäknat beskattningsunderlag anses vara förenligt med mervärdesskattedirektivet. Avseende vem som ska vara den resande har EU-domstolen slagit fast att bestämmelserna ska tillämpas oavsett om kunden är den resande eller inte, medan det i mervärdesskattelagen framgår att den enbart ska tillämpas när en resa tillhandahålls den resande. Vidare framgår det utifrån mervärdesskattelagens lydelse att den enbart är tillämplig när en resebyrå tillhandahåller en resa. Kravet på ett resemoment finns inte i motsvarande bestämmelser i EU:s mervärdesskattedirektiv och EU-domstolen har uttryckligen sagt att resebyrån inte behöver tillhandahålla resemomentet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lejdström, Gustaf LU
supervisor
organization
course
HARK12 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, vinstmarginalbeskattning, vmb, artikel 306, margin scheme, vat directive, articel 306
language
Swedish
id
8901955
date added to LUP
2017-02-01 17:38:29
date last changed
2017-02-01 17:38:29
@misc{8901955,
 abstract   = {This essay will examine whether the Swedish provisions of the margin scheme for travel agents are compatible with the VAT directive. The survey is done due to the fact that the provisions has interpreteded different within the European Union member states and caused 
a series of infringement actions. This will be done by presenting the key terms traveller, journey and the taxable amount. The essay present cases from the European Court of Justice concerning the margin scheme for travel agents. Furthermore Swedish cases concerning Swedish rules regarding the margin scheme for travel agents are presented. The conclusion of this essay is that only the taxable amount is considered compatible with the VAT directive. However, The Swedish Tax Agency permitting of a flat rate taxable amount can not consider be compatible with the VAT directive. As regards to who the actuall traveller must be the European Court of Justice ruled that the margin scheme for travel agents applies regardless of whether the customer is actually the traveller or not, while it in the Swedish rules appears that they only applies when a journey is provided to the traveller. The Swedish rules only applies when a travel agent provides the journey. The requiring of a journey doesn´t exist in the VAT directive and the European Court of Justice has ruled that the travel agent doesn´t have to provide the journey.},
 author    = {Lejdström, Gustaf},
 keyword   = {mervärdesskatt,mervärdesskattedirektivet,vinstmarginalbeskattning,vmb,artikel 306,margin scheme,vat directive,articel 306},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vinstmarginalbeskattning för resebyråer - Är de svenska bestämmelserna förenliga med mervärdesskattedirektivet?},
 year     = {2017},
}