Advanced

Allt mellan himmel och jord - En intersektionell studie om medveten inkluderande hållbarhet i Svenska kyrkan

Dahlbom, Tove LU (2017) MVEM30 20162
Studies in Environmental Science
Abstract
Climate and sustainability work in the Church of Sweden are investigated through an intersectional ecofeminist framework, focusing on the Bishops’ letter about the climate, and in the diocese of Lund and a parish in Malmö, southern Sweden. The structure of the study is taking the form of a qualitative case study applying the evaluation step of policy analysis. The study finds that even if the aim of both the letter and the operative work in the region is to be fair and including, there is still some work that can be done to be more consciously inclusive and progressive in engaging more people, and increase the manner of awareness when Church of Sweden works with climate change.
Popular Abstract (Swedish)
Medvetande och inkluderande hållbarhetsarbete – Vem deltar och engageras?
En människas uppfattning av världen påverkar hur den personen agerar och blir bemött. Detta antagande kanske inte är världsomvälvande men ofta är det faktiskt inte något som alla tänker på när man exempelvis fattar stora och små beslut. Vilken väg ska jag gå hemåt? Vilken väg ska vi gå för att samhället ska bli hållbart? När större beslut fattas så är det brukligt att flera människor är med och bestämmer, men vilka är dessa individer? Kan en grupp fatta hållbara och inkluderande beslut om det fattas representanter från olika bakgrunder när samhället tar en väg mot en mer hållbar framtid? Enligt forskning kan ekofeminism kombinerat med intersektionalitet göra oss... (More)
Medvetande och inkluderande hållbarhetsarbete – Vem deltar och engageras?
En människas uppfattning av världen påverkar hur den personen agerar och blir bemött. Detta antagande kanske inte är världsomvälvande men ofta är det faktiskt inte något som alla tänker på när man exempelvis fattar stora och små beslut. Vilken väg ska jag gå hemåt? Vilken väg ska vi gå för att samhället ska bli hållbart? När större beslut fattas så är det brukligt att flera människor är med och bestämmer, men vilka är dessa individer? Kan en grupp fatta hållbara och inkluderande beslut om det fattas representanter från olika bakgrunder när samhället tar en väg mot en mer hållbar framtid? Enligt forskning kan ekofeminism kombinerat med intersektionalitet göra oss medvetna om dessa strukturer och föra hållbarhetsarbetet framåt, göra det mer inkluderande och då öka möjligheten för att hållbarhetsarbetet får genomslag. Den här studien visar att hållbarhetsarbetet i biskopsbrevet, Lunds stift och en Malmökyrka har en del medvetenhet om social utsatthet, men den är också lite begränsad.
Svenska kyrkan är en organisation som i modern tid har haft fokus på fattigdomsbekämpning och tagit ställning mot utanförskap – den sociala rättvisan är en viktig del av organisationens arbete. På senare år har också klimat- och hållbarhetsintresse blivit större inom organisationen, bland annat utkom biskopsbrevet om klimat år 2014, med uppmaningar till var och varannan människa, företag och makthavare, men även riktat till den egna organisationen. Den här studien har velat undersöka om biskopsbrevet om klimat och Svenska kyrkans operativa hållbarhetsarbete på regional och lokal nivå kan sägas vara inkluderande och har haft eller har ett intersektionellt tankesätt. Med detta menas att man är medveten om vilka maktstrukturer som finns i vårt samhälle, och hur dessa delar in människor i kategorier, vilket bidrar till orättvisor i samhället.
Det kan sägas att ambition och vilja finns, men att medvetenhet inte är helt välförankrad. Exempel på miljösamarbeten som kan bli mer inkluderande och ha mer hållbarhetsfokus är samarbeten med andra religioner och minoriteter. Dessa har inte varit särskilt prioriterade i regionen, något som biskopsbrevet talade om som en viktig del för ett hållbart samhälle. Eftersom organisationen är så pass stor har det också varit svårt att finna en helt enhetlig konsensus kring hur pass engagerade och engagerande man bör vara.
Fler studier av denna typ skulle kunna bidra med en mer heltäckande bild av arbetet med hållbarhet och klimat. Det som framtida forskning också skulle kunna undersöka närmare är exempelvis kommunikation, både inom organisation och till utomstående. Detta skulle vara intressant ur synvinkeln hur organisationer som Svenska kyrkan bättre kan kommunicera sitt klimatengagemang och -stöd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlbom, Tove LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Intersectionality, ecofeminism, policy analysis, sustainability
language
Swedish
id
8901964
date added to LUP
2017-02-07 13:29:29
date last changed
2017-02-07 13:29:29
@misc{8901964,
 abstract   = {Climate and sustainability work in the Church of Sweden are investigated through an intersectional ecofeminist framework, focusing on the Bishops’ letter about the climate, and in the diocese of Lund and a parish in Malmö, southern Sweden. The structure of the study is taking the form of a qualitative case study applying the evaluation step of policy analysis. The study finds that even if the aim of both the letter and the operative work in the region is to be fair and including, there is still some work that can be done to be more consciously inclusive and progressive in engaging more people, and increase the manner of awareness when Church of Sweden works with climate change.},
 author    = {Dahlbom, Tove},
 keyword   = {Intersectionality,ecofeminism,policy analysis,sustainability},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Allt mellan himmel och jord - En intersektionell studie om medveten inkluderande hållbarhet i Svenska kyrkan},
 year     = {2017},
}