Advanced

Är ABL anpassad till Gasellföretagens styrelse- och ledningsarbete?

Axelsson, Lars Gunnar LU (2017) HARK11 20162
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar frågan om huruvida aktiebolagslagen är anpassad till de snabbväxande s k Gasellföretagen, framförallt utifrån lagens minimikrav och flexibilitet.
Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie dra slutsatser kring huruvida besluten i dessa företag fattas av rätt bolagsorgan och på rätt sätt samt om de dokumenteras korrekt.
Inledningsvis behandlas definitionen av Gasellföretag. Därefter behandlas bolagsorganens roll i beslutsprocessen. Därefter följer en genomgång av styrelse- och ledningsarbete enligt ABL med avseende på minimikrav och flexibilitet. Detta följs av en redogörelse för mina empiriska studier. Härefter analyseras det empiriska materialet i förhållande till genomgången av styrelse- och... (More)
Denna uppsats behandlar frågan om huruvida aktiebolagslagen är anpassad till de snabbväxande s k Gasellföretagen, framförallt utifrån lagens minimikrav och flexibilitet.
Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk studie dra slutsatser kring huruvida besluten i dessa företag fattas av rätt bolagsorgan och på rätt sätt samt om de dokumenteras korrekt.
Inledningsvis behandlas definitionen av Gasellföretag. Därefter behandlas bolagsorganens roll i beslutsprocessen. Därefter följer en genomgång av styrelse- och ledningsarbete enligt ABL med avseende på minimikrav och flexibilitet. Detta följs av en redogörelse för mina empiriska studier. Härefter analyseras det empiriska materialet i förhållande till genomgången av styrelse- och ledningsarbetet enligt ABL. Avslutningsvis presenterar jag kortfattat slutsatserna av min analys. (Less)
Abstract
This thesis deals with the question of whether the Swedish Companies Act is adapted to the fast-growing so-called Gazelles, above all from the minimum legal requirements and the flexibility of the law.

The purpose of this thesis is to through an empirical study draw conclusions about whether the decisions of these companies are made by the right corporate bodies and in the right way, and if they are properly documented.

Initially is dealt with the definition of a Gazelle. Next the company bodies role in the decision making is treated. After that follows a review of the board and management work in accordance with the Act, particularly with respect to its minimum requirements and flexibility. This is followed by an account of my... (More)
This thesis deals with the question of whether the Swedish Companies Act is adapted to the fast-growing so-called Gazelles, above all from the minimum legal requirements and the flexibility of the law.

The purpose of this thesis is to through an empirical study draw conclusions about whether the decisions of these companies are made by the right corporate bodies and in the right way, and if they are properly documented.

Initially is dealt with the definition of a Gazelle. Next the company bodies role in the decision making is treated. After that follows a review of the board and management work in accordance with the Act, particularly with respect to its minimum requirements and flexibility. This is followed by an account of my empirical studies. Subsequently the empirical material is analyzed in relation to the review of the board and management work according to the Act. Finally, I briefly present the conclusions of my analysis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Lars Gunnar LU
supervisor
organization
course
HARK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Styrelsearbete, Snabbväxare, Bolagsrätt, Gaseller, Gasellföretag, Aktiebolagslagen, ABL, Ledningsarbete, Styrelse, VD, Corporate Governance
language
Swedish
id
8901971
date added to LUP
2017-02-03 08:41:28
date last changed
2017-02-03 08:41:28
@misc{8901971,
 abstract   = {This thesis deals with the question of whether the Swedish Companies Act is adapted to the fast-growing so-called Gazelles, above all from the minimum legal requirements and the flexibility of the law.

The purpose of this thesis is to through an empirical study draw conclusions about whether the decisions of these companies are made by the right corporate bodies and in the right way, and if they are properly documented.

Initially is dealt with the definition of a Gazelle. Next the company bodies role in the decision making is treated. After that follows a review of the board and management work in accordance with the Act, particularly with respect to its minimum requirements and flexibility. This is followed by an account of my empirical studies. Subsequently the empirical material is analyzed in relation to the review of the board and management work according to the Act. Finally, I briefly present the conclusions of my analysis.},
 author    = {Axelsson, Lars Gunnar},
 keyword   = {Styrelsearbete,Snabbväxare,Bolagsrätt,Gaseller,Gasellföretag,Aktiebolagslagen,ABL,Ledningsarbete,Styrelse,VD,Corporate Governance},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är ABL anpassad till Gasellföretagens styrelse- och ledningsarbete?},
 year     = {2017},
}