Advanced

En intervention inom positiv psykologi om karaktärsstyrkor för att öka välbefinnande och förbättra arbetsförhållanden

Delvert, Rebecka LU and Martinez, Daniel LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftade till att skapa och testa ett enkelt verktyg att använda inom organisationer för att öka anställdas välbefinnande och förbättra upplevelsen av psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. Med teoretisk utgångspunkt i positiv psykologi skapades en tre veckor lång arbetsplatsintervention. De 32 deltagarna var administrativ personal hos en politisk organisation indelade i en experimentgrupp och en kontrollgrupp med för- och eftermätning. I interventionen fick deltagarna i experimentgruppen hitta och utveckla sina fem mest framträdande karaktärsstyrkor enligt mätinstrumentet Values in Action Inventory of Strengths. Välbefinnande och arbetsförhållandena mättes med en kombination av mätinstrumenten Ryff’s... (More)
Uppsatsen syftade till att skapa och testa ett enkelt verktyg att använda inom organisationer för att öka anställdas välbefinnande och förbättra upplevelsen av psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden. Med teoretisk utgångspunkt i positiv psykologi skapades en tre veckor lång arbetsplatsintervention. De 32 deltagarna var administrativ personal hos en politisk organisation indelade i en experimentgrupp och en kontrollgrupp med för- och eftermätning. I interventionen fick deltagarna i experimentgruppen hitta och utveckla sina fem mest framträdande karaktärsstyrkor enligt mätinstrumentet Values in Action Inventory of Strengths. Välbefinnande och arbetsförhållandena mättes med en kombination av mätinstrumenten Ryff’s psychological well-being scales och QPSNordic. Frågeställningen var: Går det att öka välbefinnandet och förbättra arbetsförhållanden genom att förstå och utveckla karaktärsstyrkor?. Resultaten gav inget stöd för första hypotesen: välbefinnandet ökar och upplevelsen av arbetsförhållandena blir bättre genom att individen fokuserar på sina fem toppstyrkor. Resultaten gav heller inget stöd för andra hypotesen: det finns ett positivt samband mellan högre grad av engagemang och åtagande att arbeta med sina toppstyrkor samt en högre grad av välbefinnande och en mer positiv upplevelse av arbetsförhållanden. Resultaten belyste svårigheten med att skapa engagemang och åtagande hos deltagarna för att få dem att arbeta med sina toppstyrkor. (Less)
Abstract
The aim of this study was to create and test a simple tool to use within organizations to increase employee well-being and improve the experience of psychological, social and organizational working conditions. With help of theory from positive psychology, a three week workplace intervention was created. The 32 participants were administrative employees of a political organization, divided into one experimental and one control group with pre- and post-measurements. In the intervention, participants from the experimental group discovered and developed their five most prominent character strengths according to the measuring instrument Values in Action Inventory of Strengths. Well-being and working conditions were measured by a combination of... (More)
The aim of this study was to create and test a simple tool to use within organizations to increase employee well-being and improve the experience of psychological, social and organizational working conditions. With help of theory from positive psychology, a three week workplace intervention was created. The 32 participants were administrative employees of a political organization, divided into one experimental and one control group with pre- and post-measurements. In the intervention, participants from the experimental group discovered and developed their five most prominent character strengths according to the measuring instrument Values in Action Inventory of Strengths. Well-being and working conditions were measured by a combination of the instruments Ryff's psychological well-being scales and QPSNordic. The research question was: Is it possible to increase well-being and improve working conditions by understanding and developing character strengths?. The results did not support the first hypothesis: well-being increases and the experience of working conditions are improved when the individual focus on their top five strengths. The results did not support the second hypothesis: there is a positive correlation between higher levels of engagement and commitment to work with their top strengths as well as a higher level of well-being and a more positive experience of working conditions. The results however highlighted the difficulty of creating engagement and commitment from participants to get them to work with their top strengths. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Delvert, Rebecka LU and Martinez, Daniel LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
positiv psykologi, välbefinnande, arbetsförhållanden, karaktärsstyrkor, dygder, toppstyrkor, values in action inventory of strengths, character strengths
language
Swedish
id
8902096
date added to LUP
2017-02-07 16:28:29
date last changed
2017-02-07 16:28:29
@misc{8902096,
 abstract   = {The aim of this study was to create and test a simple tool to use within organizations to increase employee well-being and improve the experience of psychological, social and organizational working conditions. With help of theory from positive psychology, a three week workplace intervention was created. The 32 participants were administrative employees of a political organization, divided into one experimental and one control group with pre- and post-measurements. In the intervention, participants from the experimental group discovered and developed their five most prominent character strengths according to the measuring instrument Values in Action Inventory of Strengths. Well-being and working conditions were measured by a combination of the instruments Ryff's psychological well-being scales and QPSNordic. The research question was: Is it possible to increase well-being and improve working conditions by understanding and developing character strengths?. The results did not support the first hypothesis: well-being increases and the experience of working conditions are improved when the individual focus on their top five strengths. The results did not support the second hypothesis: there is a positive correlation between higher levels of engagement and commitment to work with their top strengths as well as a higher level of well-being and a more positive experience of working conditions. The results however highlighted the difficulty of creating engagement and commitment from participants to get them to work with their top strengths.},
 author    = {Delvert, Rebecka and Martinez, Daniel},
 keyword   = {positiv psykologi,välbefinnande,arbetsförhållanden,karaktärsstyrkor,dygder,toppstyrkor,values in action inventory of strengths,character strengths},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En intervention inom positiv psykologi om karaktärsstyrkor för att öka välbefinnande och förbättra arbetsförhållanden},
 year     = {2017},
}