Advanced

Den svenska statens argumentering i relation till samers ursprungsrättigheter

Eklöf, Hanna LU (2017) MRSK61 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är undersöka hur den svenska staten ställer sig till samernas rättigheter som ursprungsbefolkningsrättigheter. Denna problematik har jag närmat mig med avsikten att besvara frågeställningen: hur framställer sig staten genom sin argumentation emot samernas anspråk i Girjasmålet? Genom att analysera statens argumentation i deras anförande utifrån en kritisk retorikanalysmodell och med hjälp av Avril Bells teori som är kopplad till identitetspolitik och begreppet autenticitet belyser uppsatsen kopplingen mellan den koloniala diskursen som svenska staten förde när de ockuperade samernas landområden samt skapade bilden av den äkta samen som sedan uttrycktes i rennäringslagen. Utifrån detta har jag dragit slutsatsen att staten... (More)
Uppsatsens syfte är undersöka hur den svenska staten ställer sig till samernas rättigheter som ursprungsbefolkningsrättigheter. Denna problematik har jag närmat mig med avsikten att besvara frågeställningen: hur framställer sig staten genom sin argumentation emot samernas anspråk i Girjasmålet? Genom att analysera statens argumentation i deras anförande utifrån en kritisk retorikanalysmodell och med hjälp av Avril Bells teori som är kopplad till identitetspolitik och begreppet autenticitet belyser uppsatsen kopplingen mellan den koloniala diskursen som svenska staten förde när de ockuperade samernas landområden samt skapade bilden av den äkta samen som sedan uttrycktes i rennäringslagen. Utifrån detta har jag dragit slutsatsen att staten även i Girjasmålet framstår som motvillig till att fullt ut erkänna samernas rätt till mark och vatten som en ursprungsbefolkning för att skydda sina egna intressen. Ytterligare framställs de fortfarande legitimera detta genom de synsätt och tankar som tog fäste under kolonialismen. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this thesis is to examine how the Swedish state recognize the rights of the Sami people in Sweden as indigenous people rights. With this purpose, I intend to answer the analytical question of this thesis which is; how does the state appear through its argumentation against the claim that the Sami people made in the Girjas trial? By analyzing the Swedish states argumentation in their pleading with a critical rhetorical analysis model and the theory based on identity politics and the term authenticity presented by Avril Bell the thesis illustrate the connection between the colonial discourse that the Swedish state used during their occupation of the Sami land areas and created the picture of the authentic Sami that... (More)
The purpose of this thesis is to examine how the Swedish state recognize the rights of the Sami people in Sweden as indigenous people rights. With this purpose, I intend to answer the analytical question of this thesis which is; how does the state appear through its argumentation against the claim that the Sami people made in the Girjas trial? By analyzing the Swedish states argumentation in their pleading with a critical rhetorical analysis model and the theory based on identity politics and the term authenticity presented by Avril Bell the thesis illustrate the connection between the colonial discourse that the Swedish state used during their occupation of the Sami land areas and created the picture of the authentic Sami that subsequently was expressed in the Reindeer Husbandry Act. On this basis, I draw the conclusion that the Swedish state in the Girjas trial appear as reluctant to fully recognize the Sami people’s right to land and water as an indigenous population to protect their own interests. Further they appear to still legitimate this with the views and thoughts that developed during the colonization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklöf, Hanna LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samer, ursprungsbefolkningsrättigheter, ursprungsbefolkning, identitet, autenticitet, Mänskliga rättigheter, Human rigths
language
Swedish
id
8902173
date added to LUP
2017-04-04 08:44:07
date last changed
2017-04-04 08:44:07
@misc{8902173,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är undersöka hur den svenska staten ställer sig till samernas rättigheter som ursprungsbefolkningsrättigheter. Denna problematik har jag närmat mig med avsikten att besvara frågeställningen: hur framställer sig staten genom sin argumentation emot samernas anspråk i Girjasmålet? Genom att analysera statens argumentation i deras anförande utifrån en kritisk retorikanalysmodell och med hjälp av Avril Bells teori som är kopplad till identitetspolitik och begreppet autenticitet belyser uppsatsen kopplingen mellan den koloniala diskursen som svenska staten förde när de ockuperade samernas landområden samt skapade bilden av den äkta samen som sedan uttrycktes i rennäringslagen. Utifrån detta har jag dragit slutsatsen att staten även i Girjasmålet framstår som motvillig till att fullt ut erkänna samernas rätt till mark och vatten som en ursprungsbefolkning för att skydda sina egna intressen. Ytterligare framställs de fortfarande legitimera detta genom de synsätt och tankar som tog fäste under kolonialismen.},
 author    = {Eklöf, Hanna},
 keyword   = {Samer,ursprungsbefolkningsrättigheter,ursprungsbefolkning,identitet,autenticitet,Mänskliga rättigheter,Human rigths},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska statens argumentering i relation till samers ursprungsrättigheter},
 year     = {2017},
}