Advanced

Uppdatering till ISO 14001:2015 - Ett företags utmaningar och väg framåt

Turnstedt, Linnea LU and Malm, Linnea LU (2017) MVEK02 20162
Studies in Environmental Science
Abstract
The interest in sustainability is increasing in the society. In order to work systematically with the environmental issues, a lot of companies use management systems such as ISO 14001. This standard has recently been updated and includes many new demands which means that a lot of changes need to be managed at the companies that use the system. Thus, these companies must get a new certificate. In order to investigate what the necessary changes are at the company Nolato MediTor, an internal audit and a gap analysis has been made against ISO 14001:2004 and ISO 14001:2015. Potential challenges of change management and following solutions have been investigated and applied to the situation at Nolato MediTor. The most considerable gaps at this... (More)
The interest in sustainability is increasing in the society. In order to work systematically with the environmental issues, a lot of companies use management systems such as ISO 14001. This standard has recently been updated and includes many new demands which means that a lot of changes need to be managed at the companies that use the system. Thus, these companies must get a new certificate. In order to investigate what the necessary changes are at the company Nolato MediTor, an internal audit and a gap analysis has been made against ISO 14001:2004 and ISO 14001:2015. Potential challenges of change management and following solutions have been investigated and applied to the situation at Nolato MediTor. The most considerable gaps at this company was identified in the following sections: “Organisationens förutsättningar”, “Ett mer engagerat ledarskap”, “Risker och möjligheter” and “Beaktande av livscykelperspektiv”. Some of the challenges that this company will face, when they go through the change process, are a strong and well-managed leadership, good communication and interaction with external forces. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Genom en intern revision och en analys av vad som behöver göras fick ett företag hjälp med att uppdatera sitt miljöledningssystem inför en kommande certifiering

Fler och fler blir mer medvetna om människans påverkan på miljön och många gör sitt bästa för att minska sitt eget negativa avtryck, detta gäller inte minst för företag och organisationer. Det är vanligt att man som företag gör detta genom att införa ett så kallat miljöledningssystem som är ett verktyg för att systematisera och effektivisera miljöarbetet. I detta system ingår till exempel analyser av hur företaget påverkar den omgivande miljön, vilka mål företaget har med sitt miljöarbete samt instruktioner för hur man ska arbeta för att orsaka minsta möjliga miljöpåverkan. I... (More)
Genom en intern revision och en analys av vad som behöver göras fick ett företag hjälp med att uppdatera sitt miljöledningssystem inför en kommande certifiering

Fler och fler blir mer medvetna om människans påverkan på miljön och många gör sitt bästa för att minska sitt eget negativa avtryck, detta gäller inte minst för företag och organisationer. Det är vanligt att man som företag gör detta genom att införa ett så kallat miljöledningssystem som är ett verktyg för att systematisera och effektivisera miljöarbetet. I detta system ingår till exempel analyser av hur företaget påverkar den omgivande miljön, vilka mål företaget har med sitt miljöarbete samt instruktioner för hur man ska arbeta för att orsaka minsta möjliga miljöpåverkan. I dagsläget väljer många företag att certifiera sig och sitt miljöledningssystem som en slags garanti för att visa att man når upp till vissa specificerade krav. En av de mer populära standarderna för miljöledningssystem heter ISO 14001.
Under 2015 uppdaterades kraven i denna standard och många företag håller nu på att utreda vad, hur och på vilket sätt man måste göra förändringar i verksamheten för att nå upp till de strängare kraven och kunna fortsätta vara certifierad. Men det är stora förändringar som skett i standarden och att bena ut vilka de är och hur dessa ska angripas av företaget kan vara svårt och ta mycket tid. I detta arbete undersöks och utreds miljöledningssystemet på företaget Nolato MediTor i Torekov, Skåne. Företaget har sedan tidigare certifieras i den förra versionen av ISO 14001 och behöver därför genomgå en uppdatering. Denna uppsats har fungerat som ett första steg på vägen dit.
För att hjälpa företaget gjordes först en intern revision av det nuvarande miljöledningssystemet för att få reda på hur företaget ligger till gentemot den förra versionen av standarden. Överlag uppfylldes kraven men det fanns vissa problem med bland annat ledarskap och kemikaliehanteringen. Därefter gjordes en gap-analys för att se vad de saknade för att nå upp till kraven i den nya versionen. Det visade sig att det fanns en hel del som saknades, mycket på grund av att standarden förändrats väldigt mycket. De områden som företaget kommer att behöva arbeta mest med är: ett mer engagerat ledarskap, beaktande av livscykelperspektiv, hantering av risker och möjligheter samt att sätta företaget i sitt sammanhang (genom att göra en omvärldsanalys). I denna uppsats undersöktes även vilka utmaningar som Nolato MediTor kan tänkas stöta på när de genomför uppdateringen och gör förändringar inom verksamheten. Denna undersökning resulterade i 3 större möjliga utmaningar: ledarskapets roll, hur förändringen kommuniceras på företaget samt samspel med externa aktörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Turnstedt, Linnea LU and Malm, Linnea LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ISO 14001, Environmental Management, ISO 14001:2015, ISO 14001:2004, GAP-analys, gap-analysis, internal audit, internrevision
language
Swedish
id
8902359
date added to LUP
2017-02-14 11:02:48
date last changed
2017-02-14 11:02:48
@misc{8902359,
 abstract   = {The interest in sustainability is increasing in the society. In order to work systematically with the environmental issues, a lot of companies use management systems such as ISO 14001. This standard has recently been updated and includes many new demands which means that a lot of changes need to be managed at the companies that use the system. Thus, these companies must get a new certificate. In order to investigate what the necessary changes are at the company Nolato MediTor, an internal audit and a gap analysis has been made against ISO 14001:2004 and ISO 14001:2015. Potential challenges of change management and following solutions have been investigated and applied to the situation at Nolato MediTor. The most considerable gaps at this company was identified in the following sections: “Organisationens förutsättningar”, “Ett mer engagerat ledarskap”, “Risker och möjligheter” and “Beaktande av livscykelperspektiv”. Some of the challenges that this company will face, when they go through the change process, are a strong and well-managed leadership, good communication and interaction with external forces.},
 author    = {Turnstedt, Linnea and Malm, Linnea},
 keyword   = {ISO 14001,Environmental Management,ISO 14001:2015,ISO 14001:2004,GAP-analys,gap-analysis,internal audit,internrevision},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Uppdatering till ISO 14001:2015 - Ett företags utmaningar och väg framåt},
 year     = {2017},
}