Advanced

Skuld eller eget kapital? En studie om preferensaktier på den svenska fastighetsbranschen

Telmen, Can LU and Von Segebaden, Jacob (2017) NEKH01 20162
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om preferensaktier inom den svenska
fastighetsbranschen har tendenser till att vara mer lika obligationer eller aktier, och att genom
detta belysa effekten av en potentiell felklassificering.
Metod: Uppsatsen använder sig av multipel regression och signifikansanalys för att förklara
huruvida preferensaktier i den svenska fastighetsbranschen klassificeras som eget kapital eller
skuld.
Data: Obligations-, preferensaktie- och stamaktiedata för alla sju företag i stickprovet hämtas
från Thomson Reuters Datastream och bearbetas i Eviews.
Resultat/Slutsats: Majoriteten av urvalet är mer lika eget kapital men två av fallföretagen har
varken signifikanta skuld eller eget kapitalkomponenter.... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om preferensaktier inom den svenska
fastighetsbranschen har tendenser till att vara mer lika obligationer eller aktier, och att genom
detta belysa effekten av en potentiell felklassificering.
Metod: Uppsatsen använder sig av multipel regression och signifikansanalys för att förklara
huruvida preferensaktier i den svenska fastighetsbranschen klassificeras som eget kapital eller
skuld.
Data: Obligations-, preferensaktie- och stamaktiedata för alla sju företag i stickprovet hämtas
från Thomson Reuters Datastream och bearbetas i Eviews.
Resultat/Slutsats: Majoriteten av urvalet är mer lika eget kapital men två av fallföretagen har
varken signifikanta skuld eller eget kapitalkomponenter. Samtliga företag saknar signifikant
skuldkomponent och vi kan genom våra resultat se tendenser till att den svenska
fastighetsbranschens preferensaktier är mer lika eget kapital än skuld. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate whether preferred stock from Swedish
real estate companies are debt-like or equity-like and to discuss the effects of
misclassification.
Method: The method of this thesis is a multiple regression analysis along with significance
analysis to explain whether preferred stock from Swedish real estate companies should be
classified as debt or equity.
Data: Data gathered of bonds, preferred stocks and common shares is collected from
Thomson Reuters Datastream and processed in Eviews.
Results/Conclusions: The majority of the sample was equity-like, however two preferred
shares did not display significant debt or equity components. There where no preferred shares
with significant debt... (More)
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate whether preferred stock from Swedish
real estate companies are debt-like or equity-like and to discuss the effects of
misclassification.
Method: The method of this thesis is a multiple regression analysis along with significance
analysis to explain whether preferred stock from Swedish real estate companies should be
classified as debt or equity.
Data: Data gathered of bonds, preferred stocks and common shares is collected from
Thomson Reuters Datastream and processed in Eviews.
Results/Conclusions: The majority of the sample was equity-like, however two preferred
shares did not display significant debt or equity components. There where no preferred shares
with significant debt components and we can, through our results, state that there are
tendencies amongst Swedish preferred stock from real estate companies to be equity-like. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Telmen, Can LU and Von Segebaden, Jacob
supervisor
organization
alternative title
Debt or Equity? A study of preferred stock in the Swedish real estate industry
course
NEKH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fem nyckelord: Preferensaktier, Fastighetsbranschen, Skuld, Eget kapital, Finansiella Instrument.
language
Swedish
id
8902515
date added to LUP
2017-02-10 13:23:46
date last changed
2017-02-10 13:23:46
@misc{8902515,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om preferensaktier inom den svenska
fastighetsbranschen har tendenser till att vara mer lika obligationer eller aktier, och att genom
detta belysa effekten av en potentiell felklassificering.
Metod: Uppsatsen använder sig av multipel regression och signifikansanalys för att förklara
huruvida preferensaktier i den svenska fastighetsbranschen klassificeras som eget kapital eller
skuld.
Data: Obligations-, preferensaktie- och stamaktiedata för alla sju företag i stickprovet hämtas
från Thomson Reuters Datastream och bearbetas i Eviews.
Resultat/Slutsats: Majoriteten av urvalet är mer lika eget kapital men två av fallföretagen har
varken signifikanta skuld eller eget kapitalkomponenter. Samtliga företag saknar signifikant
skuldkomponent och vi kan genom våra resultat se tendenser till att den svenska
fastighetsbranschens preferensaktier är mer lika eget kapital än skuld.},
 author    = {Telmen, Can and Von Segebaden, Jacob},
 keyword   = {Fem nyckelord: Preferensaktier,Fastighetsbranschen,Skuld,Eget kapital,Finansiella Instrument.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skuld eller eget kapital? En studie om preferensaktier på den svenska fastighetsbranschen},
 year     = {2017},
}