Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gender Stereotypes and Armed Conflict - A Study of the Repercussions for International Justice

Parikh Drar, Sara LU (2016) LAGF03 20162
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sites of armed conflicts are complex environments in which experiences of men and women differ considerably. Consequently, it is necessary to maintain a nuanced understanding of the interactions between gender and armed conflict in order to provide protection, accountability and redress for women and men equally. An understanding of the gendered components of armed conflict allows international law to be an authoritative instrument in addressing systematic gender inequalities.

Scholars argue that the laws governing armed conflict are archaic and reinforce gender stereotypes and patriarchal structures. Two of the most controversial gender stereotypes concern the “active” male perpetrator and the “passive” female victim. These... (More)
Sites of armed conflicts are complex environments in which experiences of men and women differ considerably. Consequently, it is necessary to maintain a nuanced understanding of the interactions between gender and armed conflict in order to provide protection, accountability and redress for women and men equally. An understanding of the gendered components of armed conflict allows international law to be an authoritative instrument in addressing systematic gender inequalities.

Scholars argue that the laws governing armed conflict are archaic and reinforce gender stereotypes and patriarchal structures. Two of the most controversial gender stereotypes concern the “active” male perpetrator and the “passive” female victim. These stereotypes build on pre-existing gender roles that lead to assumptions about men and women’s roles in armed conflict. Namely, women are passive, peace loving and subordinate - they do not take part in combat. Men are active, violent and dominant - they are not victims of sexual violence.

The purpose of this paper is to explore whether these gender stereotypes obstruct international justice. It maps prevalent male and female gender stereotypes and examine whether the international law community, i.e. treaty drafters, jurists and scholars, reinforce these gender stereotypes. Finally, it examines the effects of these gender stereotypes on the international commitments to equally protect women and men during armed conflicts. More specifically, it looks at two groups that allegedly have been placed at the periphery of international law due to prevailing gender stereotypes. Specifically, it looks at female combatants and male victims of sexual violence and their access to justice, redress and rehabilitation. (Less)
Abstract (Swedish)
Väpnade konflikter är komplexa och mångfacetterade – män och kvinnors roller och nivå av inblandning varier avsevärt. Med detta i åtanke är det nödvändigt för internationell rätt och dess utövare att erbjuda ett reellt skydd, där ansvarsutkrävande och upprättelse erbjuds på lika villkor för alla oavsett kön. Risken är annars att vissa grupper osynliggörs. Sammanfattningsvis krävs det en nyanserad förståelse för könsroller både före, under och efter konflikter, för att internationell rätt ska bli ett effektivt instrument i det internationella arbetet för jämställdhet.

I feministisk litteratur återspeglas internationell humanitär rätt som föråldrad, som ett regelverk som förstärker existerande könsroller och patriarkala strukturer. Två av... (More)
Väpnade konflikter är komplexa och mångfacetterade – män och kvinnors roller och nivå av inblandning varier avsevärt. Med detta i åtanke är det nödvändigt för internationell rätt och dess utövare att erbjuda ett reellt skydd, där ansvarsutkrävande och upprättelse erbjuds på lika villkor för alla oavsett kön. Risken är annars att vissa grupper osynliggörs. Sammanfattningsvis krävs det en nyanserad förståelse för könsroller både före, under och efter konflikter, för att internationell rätt ska bli ett effektivt instrument i det internationella arbetet för jämställdhet.

I feministisk litteratur återspeglas internationell humanitär rätt som föråldrad, som ett regelverk som förstärker existerande könsroller och patriarkala strukturer. Två av de mest framträdande könsstereotyper som lyfts fram i litteraturen är den ”aktiva” manliga förövaren och det ”passiva” kvinnliga offret. Dessa stereotyper baseras på redan existerande könsroller och förutfattade meningar om hur män och kvinnor ”borde” agera i konflikter. Utgångspunkten är att det ligger i kvinnors natur att vara passiva, fredsälskande och vårdgivande, och att inte ta del i stridigheter. Den andra utgångspunkten är att män är aktiva, våldsamma och dominanta, således inte offer för sexuellt våld.

I den här uppsatsen vill jag utreda om ovan nämnda könsstereotyper står i vägen för internationell rättvisa. Uppsatsen avser att dekonstruerar de mest uppenbara manliga och kvinnliga könsrollerna, och analyserar huruvida dessa förstärks av lagstiftare, jurister och akademiker. Avslutningsvis utreder uppsatsen huruvida könsstereotyper leder till hinder för internationella åtaganden att under konflikt erbjuda lika skydd för män och kvinnor. Två grupper kommer speciellt att belysas, nämligen kvinnliga kombattanter och manliga våldtäktsoffer. Uppsatsen redogör för hur dessa grupper på grund av könsstereotyper har hamnat efter i relation till ansvarsutkrävande, upprättelse och rehabilitering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Parikh Drar, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
public international law, international humanitarian law, international criminal law, gender, gender equality, stereotypes, armed conflict, folkrätt, international humanitär rätt, Internationell straffrätt, könsroller, jämställdhet, stereotyper
language
English
id
8902819
date added to LUP
2017-03-11 12:05:33
date last changed
2017-03-11 12:05:33
@misc{8902819,
 abstract   = {Väpnade konflikter är komplexa och mångfacetterade – män och kvinnors roller och nivå av inblandning varier avsevärt. Med detta i åtanke är det nödvändigt för internationell rätt och dess utövare att erbjuda ett reellt skydd, där ansvarsutkrävande och upprättelse erbjuds på lika villkor för alla oavsett kön. Risken är annars att vissa grupper osynliggörs. Sammanfattningsvis krävs det en nyanserad förståelse för könsroller både före, under och efter konflikter, för att internationell rätt ska bli ett effektivt instrument i det internationella arbetet för jämställdhet.

I feministisk litteratur återspeglas internationell humanitär rätt som föråldrad, som ett regelverk som förstärker existerande könsroller och patriarkala strukturer. Två av de mest framträdande könsstereotyper som lyfts fram i litteraturen är den ”aktiva” manliga förövaren och det ”passiva” kvinnliga offret. Dessa stereotyper baseras på redan existerande könsroller och förutfattade meningar om hur män och kvinnor ”borde” agera i konflikter. Utgångspunkten är att det ligger i kvinnors natur att vara passiva, fredsälskande och vårdgivande, och att inte ta del i stridigheter. Den andra utgångspunkten är att män är aktiva, våldsamma och dominanta, således inte offer för sexuellt våld. 

I den här uppsatsen vill jag utreda om ovan nämnda könsstereotyper står i vägen för internationell rättvisa. Uppsatsen avser att dekonstruerar de mest uppenbara manliga och kvinnliga könsrollerna, och analyserar huruvida dessa förstärks av lagstiftare, jurister och akademiker. Avslutningsvis utreder uppsatsen huruvida könsstereotyper leder till hinder för internationella åtaganden att under konflikt erbjuda lika skydd för män och kvinnor. Två grupper kommer speciellt att belysas, nämligen kvinnliga kombattanter och manliga våldtäktsoffer. Uppsatsen redogör för hur dessa grupper på grund av könsstereotyper har hamnat efter i relation till ansvarsutkrävande, upprättelse och rehabilitering.},
 author    = {Parikh Drar, Sara},
 keyword   = {public international law,international humanitarian law,international criminal law,gender,gender equality,stereotypes,armed conflict,folkrätt,international humanitär rätt,Internationell straffrätt,könsroller,jämställdhet,stereotyper},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gender Stereotypes and Armed Conflict - A Study of the Repercussions for International Justice},
 year     = {2016},
}