Advanced

Provenansstudie av detriala zirkoner från ett guldförande alluvium vid Ravlunda skjutfält, Skåne

Skoglund, Wiktor LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20161
Department of Geology
Abstract (Swedish)
2014 höll Sveriges geologiska undersökning (SGU) tävlingen ”Mineraljakten” med syfte att engagera allmänheten och utöka förståelsen kring hur olika metaller och mineral används i vår vardag. Till tävlingen kom det in ett fynd av vaskguld från Skåne som premierades med fjärde pris för den ovanliga fyndplatsen. Då det inte finns några kända förekomster av guld i Skåne är det av intresse att försöka spåra källan. Den här studien presenterar resultat av ålderdateringar av zirkoner som förekommer i den guldförande alluviala avlagringen. Från den alluviala avlagringen plockades zirkoner för att U-Pb dateras och relatera till berggrunden i södra Sverige. Zirkonerna har analyserats i svepelektronmikroskop (SEM) med katodluminiscens och backscatter... (More)
2014 höll Sveriges geologiska undersökning (SGU) tävlingen ”Mineraljakten” med syfte att engagera allmänheten och utöka förståelsen kring hur olika metaller och mineral används i vår vardag. Till tävlingen kom det in ett fynd av vaskguld från Skåne som premierades med fjärde pris för den ovanliga fyndplatsen. Då det inte finns några kända förekomster av guld i Skåne är det av intresse att försöka spåra källan. Den här studien presenterar resultat av ålderdateringar av zirkoner som förekommer i den guldförande alluviala avlagringen. Från den alluviala avlagringen plockades zirkoner för att U-Pb dateras och relatera till berggrunden i södra Sverige. Zirkonerna har analyserats i svepelektronmikroskop (SEM) med katodluminiscens och backscatter electron imaging för att undersökas texturellt och utgöra underlag för vidare analys. Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) användes för att åldersdatera zirkonerna. Från åldersdateringen erhölls över 200 datapunkter med distinkta åldergrupperingar kring 298±17; 959±12; 1144±5; 1224±8; 1455±7 och 1690±6 Ma. Dessa åldrar relateras till Sveriges regionala geologi. Även om de daterade zirkonerna kan relateras till händelser i Sveriges geologi är det inte möjligt att peka ut ett källområde. (Less)
Popular Abstract
2014 the geological survey of Sweden held a competition ”mineraljakten” (the mineral hunt), the purpose of the competition was to engage the public and enhance the public perception of metals and minerals in their daily life. One sample came in to the competition with gold from a placer deposit that was rewarded with the fourth place because of the unusual location in Scania. As there are no known gold deposits in Scania it is of interest to trace the source. This study presents the result of U-Pb dating of zircons which are present in the goldbearing alluvial deposit. From the alluvial deposit, zircons where picked to be U-Pb age dated for provenance studies. Zircons where analyzed with a scanning electron microscope (SEM) with cathode... (More)
2014 the geological survey of Sweden held a competition ”mineraljakten” (the mineral hunt), the purpose of the competition was to engage the public and enhance the public perception of metals and minerals in their daily life. One sample came in to the competition with gold from a placer deposit that was rewarded with the fourth place because of the unusual location in Scania. As there are no known gold deposits in Scania it is of interest to trace the source. This study presents the result of U-Pb dating of zircons which are present in the goldbearing alluvial deposit. From the alluvial deposit, zircons where picked to be U-Pb age dated for provenance studies. Zircons where analyzed with a scanning electron microscope (SEM) with cathode luminescence and backscatter electron imaging to be described texturally and act as a basis for further analysis. Laser ablation inductively coupled mass spectrometry (LA-ICP-MS) was used to date the zircons. This yielded over 200 data points with distinct age grouping at 298±17; 959±12; 1144±5; 1224±8; 1455±7 and 1690±6 Ma. These ages can be linked to the regional geology of Sweden. Even though the dated zircons could be linked to events in Swedish geological history a single source of the placer deposit could not be established. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skoglund, Wiktor LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ravlunda Skjutfält, tungmineral, zirkon, Skåne, guld, LA-ICP-MS, provenansstudie, Haväng, mineraljakten
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
497
language
Swedish
id
8903328
date added to LUP
2017-02-16 14:59:07
date last changed
2017-02-16 14:59:07
@misc{8903328,
 abstract   = {2014 höll Sveriges geologiska undersökning (SGU) tävlingen ”Mineraljakten” med syfte att engagera allmänheten och utöka förståelsen kring hur olika metaller och mineral används i vår vardag. Till tävlingen kom det in ett fynd av vaskguld från Skåne som premierades med fjärde pris för den ovanliga fyndplatsen. Då det inte finns några kända förekomster av guld i Skåne är det av intresse att försöka spåra källan. Den här studien presenterar resultat av ålderdateringar av zirkoner som förekommer i den guldförande alluviala avlagringen. Från den alluviala avlagringen plockades zirkoner för att U-Pb dateras och relatera till berggrunden i södra Sverige. Zirkonerna har analyserats i svepelektronmikroskop (SEM) med katodluminiscens och backscatter electron imaging för att undersökas texturellt och utgöra underlag för vidare analys. Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) användes för att åldersdatera zirkonerna. Från åldersdateringen erhölls över 200 datapunkter med distinkta åldergrupperingar kring 298±17; 959±12; 1144±5; 1224±8; 1455±7 och 1690±6 Ma. Dessa åldrar relateras till Sveriges regionala geologi. Även om de daterade zirkonerna kan relateras till händelser i Sveriges geologi är det inte möjligt att peka ut ett källområde.},
 author    = {Skoglund, Wiktor},
 keyword   = {Ravlunda Skjutfält,tungmineral,zirkon,Skåne,guld,LA-ICP-MS,provenansstudie,Haväng,mineraljakten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Provenansstudie av detriala zirkoner från ett guldförande alluvium vid Ravlunda skjutfält, Skåne},
 year     = {2017},
}