Advanced

Sammanfall mellan betonat kort /i/ och kort /e/ i Götaland : en fonetisk och metodologisk undersökning

Hansson, Håkan LU (2017) LINK21 20162
General Linguistics
Abstract (Swedish)
Sammanfallet mellan betonat kort /i/ och betonat kort /e/ i Götaland har studerats baserat på materialet i SweDia-korpusarna. Ett exempel på det sammanfallet är att fisk kan uttalas ”fesk”. En dataanalys av korpusen för undersökning av fonem gjordes, liksom en analys av korpusen för spontant tal.
Resultatet av dataanalysen visar inte på att uttalet med /e/ skulle vara vanligare i Västsverige än i övriga Götaland, eftersom uttalet med /e/ nästan saknas i det eliciterade materialet. Däremot finns det uttalet i den förväntade omfattningen i spontantalskorpusen. Orsaken till skillnaden är att man inte har fått med det dialektala uttalet vid eliciteringen.
Det är svårt att göra bra kvantitativa undersökningar av dialekter enbart från... (More)
Sammanfallet mellan betonat kort /i/ och betonat kort /e/ i Götaland har studerats baserat på materialet i SweDia-korpusarna. Ett exempel på det sammanfallet är att fisk kan uttalas ”fesk”. En dataanalys av korpusen för undersökning av fonem gjordes, liksom en analys av korpusen för spontant tal.
Resultatet av dataanalysen visar inte på att uttalet med /e/ skulle vara vanligare i Västsverige än i övriga Götaland, eftersom uttalet med /e/ nästan saknas i det eliciterade materialet. Däremot finns det uttalet i den förväntade omfattningen i spontantalskorpusen. Orsaken till skillnaden är att man inte har fått med det dialektala uttalet vid eliciteringen.
Det är svårt att göra bra kvantitativa undersökningar av dialekter enbart från SweDia-materialet, eftersom man är beroende av det material som redan samlats in. Däremot ger spontantalskorpusen goda möjligheter att bedöma dialekterna, som en förberedelse för insamling av eget material.
I studien beräknades skillnaden mellan vokalerna i orden sitt och lett genom att först beräkna det akustiska avståndet för varje enskild informant och sedan använda detta för vidare analyser. Eftersom en stor spridning oavsett orsak ser ut som ett stort akustiskt avstånd tenderar den metoden att ge ett för högt värde på det akustiska avståndet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Håkan LU
supervisor
organization
course
LINK21 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fonetik, SweDia, akustisk avstånd
language
Swedish
id
8903411
date added to LUP
2017-02-20 10:28:40
date last changed
2017-02-20 10:28:40
@misc{8903411,
 abstract   = {Sammanfallet mellan betonat kort /i/ och betonat kort /e/ i Götaland har studerats baserat på materialet i SweDia-korpusarna. Ett exempel på det sammanfallet är att fisk kan uttalas ”fesk”. En dataanalys av korpusen för undersökning av fonem gjordes, liksom en analys av korpusen för spontant tal.
Resultatet av dataanalysen visar inte på att uttalet med /e/ skulle vara vanligare i Västsverige än i övriga Götaland, eftersom uttalet med /e/ nästan saknas i det eliciterade materialet. Däremot finns det uttalet i den förväntade omfattningen i spontantalskorpusen. Orsaken till skillnaden är att man inte har fått med det dialektala uttalet vid eliciteringen.
Det är svårt att göra bra kvantitativa undersökningar av dialekter enbart från SweDia-materialet, eftersom man är beroende av det material som redan samlats in. Däremot ger spontantalskorpusen goda möjligheter att bedöma dialekterna, som en förberedelse för insamling av eget material.
I studien beräknades skillnaden mellan vokalerna i orden sitt och lett genom att först beräkna det akustiska avståndet för varje enskild informant och sedan använda detta för vidare analyser. Eftersom en stor spridning oavsett orsak ser ut som ett stort akustiskt avstånd tenderar den metoden att ge ett för högt värde på det akustiska avståndet.},
 author    = {Hansson, Håkan},
 keyword   = {fonetik,SweDia,akustisk avstånd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sammanfall mellan betonat kort /i/ och kort /e/ i Götaland : en fonetisk och metodologisk undersökning},
 year     = {2017},
}