Advanced

Analys av aktörsnätverket involverat i hanteringen av översvämningsrisk i Göteborg

Ternström, Dea LU and Elisson, Elin LU (2017) VBR920 20162
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract
Due to today’s climate changes, the risk of flooding is increasing, both caused by rising sea levels and as a consequence of heavy rainfall. Urban environments are largely consisting of impermeable surfaces, unable to permeate large amounts of water in the event of a flooding. In the scope of this work, the aim has been to map the social network of actors involved in flood management in Gothenburg, Sweden, and to analyse the effects of the network structure in urban planning risk management. The study is a part of the multidisciplinary project SUrF – Sustainable Urban Flood Management. The mapping of actors has been conducted through an interview study with individuals involved, responding to questions regarding their working relationships... (More)
Due to today’s climate changes, the risk of flooding is increasing, both caused by rising sea levels and as a consequence of heavy rainfall. Urban environments are largely consisting of impermeable surfaces, unable to permeate large amounts of water in the event of a flooding. In the scope of this work, the aim has been to map the social network of actors involved in flood management in Gothenburg, Sweden, and to analyse the effects of the network structure in urban planning risk management. The study is a part of the multidisciplinary project SUrF – Sustainable Urban Flood Management. The mapping of actors has been conducted through an interview study with individuals involved, responding to questions regarding their working relationships with other actors engaged in flood risk management. The interviews resulted in visual representations of these social networks, where structures on different societal levels were ascertained. A lot of the work on flood risk management is conducted on the local level within the municipality, and the connections branching out from this organisation type is perceived by the authors of this report as few. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Klimatförändringar medför ökad risk för översvämningar och kustnära Göteborg är särskilt utsatt. Aktörerna som arbetar med att hantera översvämningsrisker bildar ett socialt nätverk och hur det ser ut kan få stora effekter för riskhantering i samhällsplaneringsprocessen. Via examensarbetet har det nu gjorts försök att kartlägga och analysera effekterna av detta nätverk.

Förändringar i klimatet orsakar ökade regnmängder och förhöjda havsnivåer, vilket kan hota både såväl materiella tillgångar som människors liv och hälsa. Individer från en mängd olika organisationer är involverade i att förebygga översvämningsrisker, både genom att förhindra att översvämningar sker och genom att begränsa konsekvenserna.

Kartläggningen av dessa... (More)
Klimatförändringar medför ökad risk för översvämningar och kustnära Göteborg är särskilt utsatt. Aktörerna som arbetar med att hantera översvämningsrisker bildar ett socialt nätverk och hur det ser ut kan få stora effekter för riskhantering i samhällsplaneringsprocessen. Via examensarbetet har det nu gjorts försök att kartlägga och analysera effekterna av detta nätverk.

Förändringar i klimatet orsakar ökade regnmängder och förhöjda havsnivåer, vilket kan hota både såväl materiella tillgångar som människors liv och hälsa. Individer från en mängd olika organisationer är involverade i att förebygga översvämningsrisker, både genom att förhindra att översvämningar sker och genom att begränsa konsekvenserna.

Kartläggningen av dessa individer har resulterat i ett nät som illustrerar de kontaktvägar och det utbyte som sker inom Göteborg i översvämningsfrågan. Stora delar av nätverket utgörs av representanter på kommunala förvaltningar, och det är också kommunen som anses ha störst roll i frågan. Inom kommunen tycks utbytet vara relativt omfattande, men kontakter ut mot andra organisationer, till exempel mot länsstyrelsen Västra Götaland, är avsevärt glesare. Utöver kommun och länsstyrelse är representationen från andra organisationer låg, vilket kan vara problematiskt då viktig kompetens på såväl lokal, regional och nationell nivå inte når personerna som arbetar med översvämningar i Göteborg. Täta kopplingar indikerar starka sociala band, som kommer att bestå över tid oavsett förändringar i den dynamiska omgivningen. Några får aktörer är mycket viktiga i nätverket, och dess roller anses viktiga att värna om. Utbytet inom nätverket idag tycks framförallt bestå av information, vilket tyder på att problematiken med översvämningar fortfarande till stor del är i utredningsstadiet och att faktiska åtgärder inte implementeras ännu.

Studien syftade till att kartlägga individer som arbetar med översvämningar i Göteborg, för att sedan kunna identifiera eventuella problemområden och diskutera dess effekter inom planeringsprocessen för samhällets hantering av frågan. Genom att uppmärksamma dessa problemområden kan de lättare adresseras. Kommunikation är en nyckelkomponent inom kunskapsutbyte och utveckling, inte minst i risksammanhang och samhällsplanering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ternström, Dea LU and Elisson, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis of the social network involved in flood risk management in Gothenburg
course
VBR920 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Social Network Analysis, Flood Risk Management, SUrF, Gothenburg.
report number
5035
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVBB--5035--SE
language
Swedish
id
8903762
date added to LUP
2017-02-28 11:53:55
date last changed
2017-02-28 11:53:55
@misc{8903762,
 abstract   = {Due to today’s climate changes, the risk of flooding is increasing, both caused by rising sea levels and as a consequence of heavy rainfall. Urban environments are largely consisting of impermeable surfaces, unable to permeate large amounts of water in the event of a flooding. In the scope of this work, the aim has been to map the social network of actors involved in flood management in Gothenburg, Sweden, and to analyse the effects of the network structure in urban planning risk management. The study is a part of the multidisciplinary project SUrF – Sustainable Urban Flood Management. The mapping of actors has been conducted through an interview study with individuals involved, responding to questions regarding their working relationships with other actors engaged in flood risk management. The interviews resulted in visual representations of these social networks, where structures on different societal levels were ascertained. A lot of the work on flood risk management is conducted on the local level within the municipality, and the connections branching out from this organisation type is perceived by the authors of this report as few.},
 author    = {Ternström, Dea and Elisson, Elin},
 keyword   = {Social Network Analysis,Flood Risk Management,SUrF,Gothenburg.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av aktörsnätverket involverat i hanteringen av översvämningsrisk i Göteborg},
 year     = {2017},
}