Advanced

Blanknings påverkan på aktieavkastning

Berglund, Nina LU and Brännström, Hanna (2017) NEKH01 20162
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien syftar till att undersöka om blankning påverkar aktieavkastning på den svenska börsen.

Metod: Data, hämtad från Thomson Reuters Datastream, Nasdaq OMX Nordic samt Finansinspektionen, har sammanställts i Microsoft Excel. Regressioner har sedan körts i EViews med den bearbetade datan. Datan testas som en multipel regressionsmodell med paneldata. Tre kontrollvariabler inkluderas.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska grunden utgörs av blankning, effektiva marknadshypotesen, utbud och efterfrågan, behavioral finance samt tidigare forskning inom blankning.

Resultat: Studien leder till en regressionsmodell bestående av aktieavkastning som beroende variabel och ett antal kontrollvariabler; blankat värde som andel av... (More)
Syfte: Studien syftar till att undersöka om blankning påverkar aktieavkastning på den svenska börsen.

Metod: Data, hämtad från Thomson Reuters Datastream, Nasdaq OMX Nordic samt Finansinspektionen, har sammanställts i Microsoft Excel. Regressioner har sedan körts i EViews med den bearbetade datan. Datan testas som en multipel regressionsmodell med paneldata. Tre kontrollvariabler inkluderas.

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska grunden utgörs av blankning, effektiva marknadshypotesen, utbud och efterfrågan, behavioral finance samt tidigare forskning inom blankning.

Resultat: Studien leder till en regressionsmodell bestående av aktieavkastning som beroende variabel och ett antal kontrollvariabler; blankat värde som andel av omsättning, OMXSPI samt dummy. Blanknings eventuella påverkan på aktieavkastning testas genom regressionstester, där datumen är laggade för att se om blankning påverkar avkastningen dagen efter. Flera tester har körts, varav ett av de test som presenteras kördes med endast dummy som laggad och ett annat med blankat värde som andel av omsättning och dummy som laggade.

Slutsats: Resultaten från regressionerna visar ett signifikant samband mellan blankat värde som andel av omsättning och aktieavkastning. Sambandet kvarstod när det testades för förekomsten av blankning. Blankning påverkar således aktieavkastning negativt. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The study aims to investigate whether short selling is affecting the stock return on the Swedish stock market.

Methodology: Data, collected from Thomson Reuters Datastream, Nasdaq OMX Nordic and FSA, have been compiled in Microsoft Excel. Regressions were carried out in EViews with the processed data. Data is tested as a multiple regression model with panel data. Three control variables were included.

Theoretical perspectives: The theoretical basis is short selling, the efficient market hypothesis, supply and demand, behavioral finance and previous research about short selling.

Empirical foundation: The study results in a regression model consisting of equity returns as the dependent variable and a number of control... (More)
Purpose: The study aims to investigate whether short selling is affecting the stock return on the Swedish stock market.

Methodology: Data, collected from Thomson Reuters Datastream, Nasdaq OMX Nordic and FSA, have been compiled in Microsoft Excel. Regressions were carried out in EViews with the processed data. Data is tested as a multiple regression model with panel data. Three control variables were included.

Theoretical perspectives: The theoretical basis is short selling, the efficient market hypothesis, supply and demand, behavioral finance and previous research about short selling.

Empirical foundation: The study results in a regression model consisting of equity returns as the dependent variable and a number of control variables; furbished value of turnover, OMXSPI and dummy. Short selling’s possible impact on equity returns are tested by regression tests, where the dates are lagged to see if short selling is affecting the return the following day. Several tests were carried out, one with only dummy as lagged and another one with both furbished value of turnover and dummy as lagged.

Conclusions: The results of the regressions show a significant correlation between furbished value of sales and stock returns. The relationship remained when tested for the presence of short selling. Short selling thus affect stock returns negatively. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Nina LU and Brännström, Hanna
supervisor
organization
alternative title
Short selling’s impact on equity returns
course
NEKH01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Short selling, panel data, equity return, regression analysis, blankning, paneldata, aktieavkastning, regressionsanalys.
language
Swedish
id
8903988
date added to LUP
2017-03-02 08:39:29
date last changed
2017-03-02 08:39:29
@misc{8903988,
 abstract   = {Syfte: Studien syftar till att undersöka om blankning påverkar aktieavkastning på den svenska börsen.
 
Metod: Data, hämtad från Thomson Reuters Datastream, Nasdaq OMX Nordic samt Finansinspektionen, har sammanställts i Microsoft Excel. Regressioner har sedan körts i EViews med den bearbetade datan. Datan testas som en multipel regressionsmodell med paneldata. Tre kontrollvariabler inkluderas. 
 
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska grunden utgörs av blankning, effektiva marknadshypotesen, utbud och efterfrågan, behavioral finance samt tidigare forskning inom blankning. 
 
Resultat: Studien leder till en regressionsmodell bestående av aktieavkastning som beroende variabel och ett antal kontrollvariabler; blankat värde som andel av omsättning, OMXSPI samt dummy. Blanknings eventuella påverkan på aktieavkastning testas genom regressionstester, där datumen är laggade för att se om blankning påverkar avkastningen dagen efter. Flera tester har körts, varav ett av de test som presenteras kördes med endast dummy som laggad och ett annat med blankat värde som andel av omsättning och dummy som laggade.

Slutsats: Resultaten från regressionerna visar ett signifikant samband mellan blankat värde som andel av omsättning och aktieavkastning. Sambandet kvarstod när det testades för förekomsten av blankning. Blankning påverkar således aktieavkastning negativt.},
 author    = {Berglund, Nina and Brännström, Hanna},
 keyword   = {Short selling,panel data,equity return,regression analysis,blankning,paneldata,aktieavkastning,regressionsanalys.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Blanknings påverkan på aktieavkastning},
 year     = {2017},
}