Advanced

Vinna eller försvinna? - Den svenska spelregleringen i ljuset av EU-rätten

Kielos, Elise LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska spelmarknaden är monopoliserad och i nuläget förbehållen den svenska staten. All spel- och lotteriverksamhet regleras av lotterilagen vars främsta syfte är att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar av spel och spelande. Lotterilagen bygger på att tillstånd krävs för att få verka på den svenska marknaden och för tillfället finns det tre dominerande aktörer, Svenska Spel, ATG och folkrörelserna, som alla har ensamrätt för sina respektive verksamheter. Utöver dessa aktörer finns en alltjämt ökande andel utlandsbaserade spelbolag som tillhandahåller svenska konsumenter speltjänster via Internet. Dessa bolag omfattas inte av lotterilagen och står således helt utanför svenska statens tillsyn.

Denna problematik är inte... (More)
Den svenska spelmarknaden är monopoliserad och i nuläget förbehållen den svenska staten. All spel- och lotteriverksamhet regleras av lotterilagen vars främsta syfte är att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar av spel och spelande. Lotterilagen bygger på att tillstånd krävs för att få verka på den svenska marknaden och för tillfället finns det tre dominerande aktörer, Svenska Spel, ATG och folkrörelserna, som alla har ensamrätt för sina respektive verksamheter. Utöver dessa aktörer finns en alltjämt ökande andel utlandsbaserade spelbolag som tillhandahåller svenska konsumenter speltjänster via Internet. Dessa bolag omfattas inte av lotterilagen och står således helt utanför svenska statens tillsyn.

Denna problematik är inte unik för Sverige utan många andra länder står inför samma utmaning. På EU-fronten finns det ingen sekundärlagstiftning av omedelbar relevans för speltjänster och de harmoniseringsförsök som inletts har, på grund av politisk ovilja, misslyckats. EU-domstolen har i ett antal avgöranden prövat nationella spelordningars förenlighet med EU-rätten. Den svenska spellagstiftningen har som helhet bedömts vara i linje med unionsrätten men enstaka delar av den har underkänts.

Just nu pågår en utredning som ska presenteras senast den siste mars i år. En särskild utredare har getts uppdraget att presentera en ny spelreglering som grundas i ett licenssystem, vilket innebär att marknaden öppnas upp för privata aktörer. Ett liknande system har nyligen införts i Danmark. Den kommande utredningen debatteras livligt och åsikterna skiljer sig åt. Dock är det sannolikt att det inom kort kommer initieras ett omfattande reformarbete då det nuvarande monopolet kommer tvingas ge vika för en avreglerad marknad öppen för privata initiativ. (Less)
Abstract
Currently the Swedish gaming market is monopolized and reserved to the Swedish government. The Lotteries Act, which governs all games and lotteries, has the primary purpose of counteracting social and economic harm that can be caused by games and gambling. According to the Lotteries Act, a permit is required to be able to operate on the Swedish market. At present, there are three dominant operators, Svenska Spel, ATG and the social movements, all of which have exclusive right to their respective games. In addition to these operators, there is a constantly increasing share of foreign-based gaming companies providing Swedish consumers gambling services over the Internet. These companies are not covered by the Lotteries Act and hence outside... (More)
Currently the Swedish gaming market is monopolized and reserved to the Swedish government. The Lotteries Act, which governs all games and lotteries, has the primary purpose of counteracting social and economic harm that can be caused by games and gambling. According to the Lotteries Act, a permit is required to be able to operate on the Swedish market. At present, there are three dominant operators, Svenska Spel, ATG and the social movements, all of which have exclusive right to their respective games. In addition to these operators, there is a constantly increasing share of foreign-based gaming companies providing Swedish consumers gambling services over the Internet. These companies are not covered by the Lotteries Act and hence outside the Swedish governmental supervision.

Sweden is not the only country that is faced with this issue, in fact many other countries are facing the exact same challenge. In regards of the EU, there is no secondary legislation of immediate relevance concerning gambling services and all efforts towards harmonization have, due to political unwillingness, failed. The European Court of Justice has in several rulings examined national gambling regulations’ compatibility with EU law. Some specific parts of the Swedish gaming regulation have failed and been determined to conflict with EU law.

Late March 2017, the government investigation regarding a re-regulated gaming market in Sweden will be presented. A special investigation has been instructed to submit a proposal for a new gaming legislation, based on a licensing system. Recently, a similar system has been introduced in Denmark. The proposed legislation is debated and the opinions differ. Nonetheless, it is likely that a comprehensive reform will be initiated and the current monopoly will be forced to give way to a deregulated market open to private initiatives. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kielos, Elise LU
supervisor
organization
alternative title
The Winner Takes It All - The Swedish Gaming Regulation in Light of the EU Law
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Administrativ law, EU law
language
Swedish
id
8904328
date added to LUP
2017-03-27 15:01:14
date last changed
2017-03-27 15:01:14
@misc{8904328,
 abstract   = {Currently the Swedish gaming market is monopolized and reserved to the Swedish government. The Lotteries Act, which governs all games and lotteries, has the primary purpose of counteracting social and economic harm that can be caused by games and gambling. According to the Lotteries Act, a permit is required to be able to operate on the Swedish market. At present, there are three dominant operators, Svenska Spel, ATG and the social movements, all of which have exclusive right to their respective games. In addition to these operators, there is a constantly increasing share of foreign-based gaming companies providing Swedish consumers gambling services over the Internet. These companies are not covered by the Lotteries Act and hence outside the Swedish governmental supervision. 

Sweden is not the only country that is faced with this issue, in fact many other countries are facing the exact same challenge. In regards of the EU, there is no secondary legislation of immediate relevance concerning gambling services and all efforts towards harmonization have, due to political unwillingness, failed. The European Court of Justice has in several rulings examined national gambling regulations’ compatibility with EU law. Some specific parts of the Swedish gaming regulation have failed and been determined to conflict with EU law. 

Late March 2017, the government investigation regarding a re-regulated gaming market in Sweden will be presented. A special investigation has been instructed to submit a proposal for a new gaming legislation, based on a licensing system. Recently, a similar system has been introduced in Denmark. The proposed legislation is debated and the opinions differ. Nonetheless, it is likely that a comprehensive reform will be initiated and the current monopoly will be forced to give way to a deregulated market open to private initiatives.},
 author    = {Kielos, Elise},
 keyword   = {Administrativ law,EU law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vinna eller försvinna? - Den svenska spelregleringen i ljuset av EU-rätten},
 year     = {2017},
}