Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Osämjans värde

Karlsson, Svante LU (2015) AAHM01 20151
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
osämjans värde - en studie av vad staden vill och en förhoppning om vad den skulle kunna vara

I underrubriken tillskriver jag staden som enhet en förmåga att önska, att vara bärare av drift och begär. I och med det ges den en roll som subjekt i relation till sina invånare. I det här arbetet diskuterar jag vad stadens samlade funktion skapar för drivkrafter. Hur staden medvetet och omedvetet via sin form, styrning och bruk reproducerar en idé om sig själv. En uppfattning som växer till självklarhet i avsaknad av kritik.

För att en större sammanslutning människor ska fungera i enlighet med den bild vi har av vår moderna civilisation är ett visst mått av konsensus stundvis en förutsättning. Men när samförstånd övergår till ideal... (More)
osämjans värde - en studie av vad staden vill och en förhoppning om vad den skulle kunna vara

I underrubriken tillskriver jag staden som enhet en förmåga att önska, att vara bärare av drift och begär. I och med det ges den en roll som subjekt i relation till sina invånare. I det här arbetet diskuterar jag vad stadens samlade funktion skapar för drivkrafter. Hur staden medvetet och omedvetet via sin form, styrning och bruk reproducerar en idé om sig själv. En uppfattning som växer till självklarhet i avsaknad av kritik.

För att en större sammanslutning människor ska fungera i enlighet med den bild vi har av vår moderna civilisation är ett visst mått av konsensus stundvis en förutsättning. Men när samförstånd övergår till ideal riskerar samklang att ersättas med repression. Jag vill i linje med Chantal Mouffe och Jacques Rancière hävda att konflikter är centrala för att den konsensus som trots allt uppstår ska ha något värde. Det här arbetet utforskar hur detta tar sig uttryck i urbana sammanhang av olika skala.

I staden står konflikten om vem och vad som spelar roll att finna i offentligheten, där du och jag träder fram i egenskap av viljor formade i mötet oss emellan. På detta slagfält agerar arkitekturen både förutsättning och verktyg för stadens strategier för konsensus. Här har konflikten kraft att möjliggöra taktiker för subjektifiering och att konfrontera makten.
Genom närvaron av konflikt skapas politiska subjekt genom att de träder in i det som Hannah Arendt kallar framträdelserummet. Denna process är med Judith Butlers vokabulär den performativa akt varigenom det offentliga rummet skapas. Det här arbetet består i ett sökande efter det offentliga rummet i en ambition att synliggöra och förstå dess värde. (Less)
Abstract
The Virtues of Discord - A Study of What the City Wants and an Anticipation of What It Could Be

The subtitle of this thesis which reads: “A Study of What the City Wants and an Anticipation of What It Could Be” bestows upon The City the ability to want, to possess needs and desires. Through this process The City attains agency in relation to its inhabitants. I examine the ideas and motivations of the organism of The City as a cumulative effect of its functions and furthermore ponder how The City, deliberately and unintendedly, perpetually reproduces an idea about itself through its form, rule and use. A notion which develops into fact in the absence of critique.
For an assemblage of people to match the concept of our modern... (More)
The Virtues of Discord - A Study of What the City Wants and an Anticipation of What It Could Be

The subtitle of this thesis which reads: “A Study of What the City Wants and an Anticipation of What It Could Be” bestows upon The City the ability to want, to possess needs and desires. Through this process The City attains agency in relation to its inhabitants. I examine the ideas and motivations of the organism of The City as a cumulative effect of its functions and furthermore ponder how The City, deliberately and unintendedly, perpetually reproduces an idea about itself through its form, rule and use. A notion which develops into fact in the absence of critique.
For an assemblage of people to match the concept of our modern civilization, a certain amount of consensus appears to occasionally be required. However, if agreement evolves into an ideal, there is a risk that unity is replaced by repression. As suggested by Chantal Mouffe and Jacques Rancière respectively, a certain state of perpetual conflict is imperative in order for this potential consensus to be of any value. This thesis investigates how this plays out in urban settings of different scale.
The conflict of who and what that is of value in The City takes place within the realm of the public space. Where you and I appear as desires born out of our meeting. This battleground is molded and effected by The City´s strategies for consensus aided by its architecture. It is on this stage that conflict has the power to allow for tactics that enables the political subjetification of the inhabitants and thereby the possibility to confront the prevailing power structure.
Through the presence of conflict, political subjects are created by entering what Hannah Arendt labeled the space of appearance. This process is, in the words of Judith Butler, the performative act of creating public space. The thesis as a whole locates and visualizes underlying processes involved in the political and physical formation of the public realm in order to establish (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Svante LU
supervisor
organization
alternative title
The Virtues of Discord
course
AAHM01 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
arkitektur, arkitekturteori, konflikt, bråk, performativitet, Judith Butler, Hannah Arendt, Chantal Mouffe, Jacques Rancière, agonism, dissensus, politiska subjekt, framträdelserummet, offentliga rummet, offentlighet, subjektifiering, makt
language
Swedish
id
8904334
date added to LUP
2017-12-11 14:51:31
date last changed
2017-12-11 14:51:31
@misc{8904334,
 abstract   = {The Virtues of Discord - A Study of What the City Wants and an Anticipation of What It Could Be

The subtitle of this thesis which reads: “A Study of What the City Wants and an Anticipation of What It Could Be” bestows upon The City the ability to want, to possess needs and desires. Through this process The City attains agency in relation to its inhabitants. I examine the ideas and motivations of the organism of The City as a cumulative effect of its functions and furthermore ponder how The City, deliberately and unintendedly, perpetually reproduces an idea about itself through its form, rule and use. A notion which develops into fact in the absence of critique.
For an assemblage of people to match the concept of our modern civilization, a certain amount of consensus appears to occasionally be required. However, if agreement evolves into an ideal, there is a risk that unity is replaced by repression. As suggested by Chantal Mouffe and Jacques Rancière respectively, a certain state of perpetual conflict is imperative in order for this potential consensus to be of any value. This thesis investigates how this plays out in urban settings of different scale.
The conflict of who and what that is of value in The City takes place within the realm of the public space. Where you and I appear as desires born out of our meeting. This battleground is molded and effected by The City´s strategies for consensus aided by its architecture. It is on this stage that conflict has the power to allow for tactics that enables the political subjetification of the inhabitants and thereby the possibility to confront the prevailing power structure.
Through the presence of conflict, political subjects are created by entering what Hannah Arendt labeled the space of appearance. This process is, in the words of Judith Butler, the performative act of creating public space. The thesis as a whole locates and visualizes underlying processes involved in the political and physical formation of the public realm in order to establish},
 author    = {Karlsson, Svante},
 keyword   = {arkitektur,arkitekturteori,konflikt,bråk,performativitet,Judith Butler,Hannah Arendt,Chantal Mouffe,Jacques Rancière,agonism,dissensus,politiska subjekt,framträdelserummet,offentliga rummet,offentlighet,subjektifiering,makt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Osämjans värde},
 year     = {2015},
}