Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bild som terapeutiskt medel i psykiatriska rehabilitering

Horvath, Eva (2016) ATPK55 20162
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykisk ohälsa har en stor påverkan på patienternas liv, vardag och välbefinnande. Både terapeutiska och aktivitetsbaserade behandlingar erbjuds under psykiatrisk rehabilitering men däremot finns en kunskapslucka om hur arbetsterapeuten använder sig av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen.
Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenhet av att använda bild som terapeutiskt medel inom psykiatrisk rehabilitering.
Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intevjuer. Sju arbetsterapeuter intervjuades på sina arbetsplatser på två psykiatriska mottagningar i södra sjukvårdsregionen. Intervjuerna spelades in, och transkriberades - utom en, på grund av tekniska problem. Insamlade data... (More)
Bakgrund: Psykisk ohälsa har en stor påverkan på patienternas liv, vardag och välbefinnande. Både terapeutiska och aktivitetsbaserade behandlingar erbjuds under psykiatrisk rehabilitering men däremot finns en kunskapslucka om hur arbetsterapeuten använder sig av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen.
Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenhet av att använda bild som terapeutiskt medel inom psykiatrisk rehabilitering.
Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intevjuer. Sju arbetsterapeuter intervjuades på sina arbetsplatser på två psykiatriska mottagningar i södra sjukvårdsregionen. Intervjuerna spelades in, och transkriberades - utom en, på grund av tekniska problem. Insamlade data analyserades genom en innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visar att bild är ett mångfaldigt och användbart redskap för arbetsterapeuter inom psykiatriska rehabiliteringen. Den skapande aktiviteten ger mening till patienterna, öppnar upp dolda kanaler för kommunikation och kan trigga igång en personlig utvecklingsprocess hos patienterna.
Slutsatsen: Arbetsterapeutens användning av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen betraktas som en ny meninsfull aktivitet som i följd ger glädje och struktur i personens vardag. Aktiviteten kan positivt påverka både den känslomässiga och den verbala kommunikationen; samt kan hjälpa patienten att hitta vägar till egna reflektioner och insikter om djupliggande drivkrafter. Skapandet kan starta en process som bidrar till den personliga utveckligen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Horvath, Eva
supervisor
organization
course
ATPK55 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bild, Psykisk ohälsa, Kommunikation, Terapi, Skapande
language
Swedish
id
8904347
date added to LUP
2017-03-09 09:48:34
date last changed
2017-03-09 09:48:34
@misc{8904347,
 abstract   = {{Bakgrund: Psykisk ohälsa har en stor påverkan på patienternas liv, vardag och välbefinnande. Både terapeutiska och aktivitetsbaserade behandlingar erbjuds under psykiatrisk rehabilitering men däremot finns en kunskapslucka om hur arbetsterapeuten använder sig av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen.
Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenhet av att använda bild som terapeutiskt medel inom psykiatrisk rehabilitering. 
Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intevjuer. Sju arbetsterapeuter intervjuades på sina arbetsplatser på två psykiatriska mottagningar i södra sjukvårdsregionen. Intervjuerna spelades in, och transkriberades - utom en, på grund av tekniska problem. Insamlade data analyserades genom en innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet visar att bild är ett mångfaldigt och användbart redskap för arbetsterapeuter inom psykiatriska rehabiliteringen. Den skapande aktiviteten ger mening till patienterna, öppnar upp dolda kanaler för kommunikation och kan trigga igång en personlig utvecklingsprocess hos patienterna.
Slutsatsen: Arbetsterapeutens användning av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen betraktas som en ny meninsfull aktivitet som i följd ger glädje och struktur i personens vardag. Aktiviteten kan positivt påverka både den känslomässiga och den verbala kommunikationen; samt kan hjälpa patienten att hitta vägar till egna reflektioner och insikter om djupliggande drivkrafter. Skapandet kan starta en process som bidrar till den personliga utveckligen.}},
 author    = {{Horvath, Eva}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bild som terapeutiskt medel i psykiatriska rehabilitering}},
 year     = {{2016}},
}