Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av aktivitetsbalans för ungdomars psykiska hälsa - En litteraturstudie

Nordstrand, Frida LU and Palm, Cassandra LU (2016) ATPK62 20162
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Tidigare forskning har huvudsakligen inriktat sig på psykisk hälsa och aktivitetsbalans samt dessas relation till varandra. Annan tidigare forskning har även fokuserat sig på ungdomars psykiska hälsa. Däremot fanns det begränsad forskning som inriktade sig på att utreda aktivitetsbalans, psykisk hälsa samt ungdomsperspektivet tillsammans. Att sammanställa dessa är av vikt för att kunna förstå hur ungdomar förhåller sig till aktivitetsbalans och hur den i sin tur påverkar den psykiska hälsan.
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur tidigare forskning beskrivit betydelsen av aktivitetsbalans för den psykiska hälsan hos ungdomar 13–18 år.
Metod: Uppsatsen genomfördes i form av en litteraturstudie, utifrån en... (More)
Bakgrund: Tidigare forskning har huvudsakligen inriktat sig på psykisk hälsa och aktivitetsbalans samt dessas relation till varandra. Annan tidigare forskning har även fokuserat sig på ungdomars psykiska hälsa. Däremot fanns det begränsad forskning som inriktade sig på att utreda aktivitetsbalans, psykisk hälsa samt ungdomsperspektivet tillsammans. Att sammanställa dessa är av vikt för att kunna förstå hur ungdomar förhåller sig till aktivitetsbalans och hur den i sin tur påverkar den psykiska hälsan.
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur tidigare forskning beskrivit betydelsen av aktivitetsbalans för den psykiska hälsan hos ungdomar 13–18 år.
Metod: Uppsatsen genomfördes i form av en litteraturstudie, utifrån en sökning i tre databaser. 12 vetenskapliga artiklar motsvarade inklusionskriterierna och analyserades med hjälp av ”The life balance model”.
Resultat: Fysisk aktivitet, sociala relationer och miljön var viktigt för ungdomars välbefinnande. Att få beröm för sitt arbete samt goda vanor och rutiner gjorde att ungdomarna i högre grad upplevde psykisk hälsa. Resultatet visade även att meningsfulla aktiviteter samt en variation av olika aktiviteter var viktigt för ungdomars psykiska hälsa.
Slutsats: Aktivitetsbalans är en viktig del för ungdomars upplevda psykiska hälsa. Att utöka elevhälsan i skolan med arbetsterapeuter kan vara av vikt för att främja aktivitetsbalans och psykisk hälsa hos ungdomar 13–18 år. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordstrand, Frida LU and Palm, Cassandra LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, Psykisk hälsa, Ungdomar
language
Swedish
id
8904367
date added to LUP
2017-03-09 09:57:14
date last changed
2017-03-09 09:57:14
@misc{8904367,
 abstract   = {Bakgrund: Tidigare forskning har huvudsakligen inriktat sig på psykisk hälsa och aktivitetsbalans samt dessas relation till varandra. Annan tidigare forskning har även fokuserat sig på ungdomars psykiska hälsa. Däremot fanns det begränsad forskning som inriktade sig på att utreda aktivitetsbalans, psykisk hälsa samt ungdomsperspektivet tillsammans. Att sammanställa dessa är av vikt för att kunna förstå hur ungdomar förhåller sig till aktivitetsbalans och hur den i sin tur påverkar den psykiska hälsan.
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur tidigare forskning beskrivit betydelsen av aktivitetsbalans för den psykiska hälsan hos ungdomar 13–18 år.
Metod: Uppsatsen genomfördes i form av en litteraturstudie, utifrån en sökning i tre databaser. 12 vetenskapliga artiklar motsvarade inklusionskriterierna och analyserades med hjälp av ”The life balance model”.
Resultat: Fysisk aktivitet, sociala relationer och miljön var viktigt för ungdomars välbefinnande. Att få beröm för sitt arbete samt goda vanor och rutiner gjorde att ungdomarna i högre grad upplevde psykisk hälsa. Resultatet visade även att meningsfulla aktiviteter samt en variation av olika aktiviteter var viktigt för ungdomars psykiska hälsa.
Slutsats: Aktivitetsbalans är en viktig del för ungdomars upplevda psykiska hälsa. Att utöka elevhälsan i skolan med arbetsterapeuter kan vara av vikt för att främja aktivitetsbalans och psykisk hälsa hos ungdomar 13–18 år.},
 author    = {Nordstrand, Frida and Palm, Cassandra},
 keyword   = {Aktivitetsbalans,Psykisk hälsa,Ungdomar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av aktivitetsbalans för ungdomars psykiska hälsa - En litteraturstudie},
 year     = {2016},
}