Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förändringar i vardagens aktiviteter ur ett anhörigperspektiv – Anhöriga till närstående med progredierande neurologisk sjukdom

Kristiansson, Johanna LU and Hansson, Sofie LU (2016) ATPK62 20162
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
I Sverige finns det idag ca 1,3 miljoner anhöriga som hjälper/vårdar en närstående. Ur ett hälsoperspektiv kan anhöriga uppleva problem i sin vardag som kan bidra till ohälsa och ökade kostnader för samhället. Syftet var att undersöka hur anhöriga till personer med progredierande neurologisk sjukdom upplever att deras aktiviteter i det dagliga livet förändrats sedan den närstående insjuknat. Som metod användes en kvalitativ ansats och insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Åtta anhöriga medverkade i studien och intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre teman: betydelsen av meningsfulla aktiviteter, aktivitetsrepertoar och aktivitetsförlust. Resultatet visade att... (More)
I Sverige finns det idag ca 1,3 miljoner anhöriga som hjälper/vårdar en närstående. Ur ett hälsoperspektiv kan anhöriga uppleva problem i sin vardag som kan bidra till ohälsa och ökade kostnader för samhället. Syftet var att undersöka hur anhöriga till personer med progredierande neurologisk sjukdom upplever att deras aktiviteter i det dagliga livet förändrats sedan den närstående insjuknat. Som metod användes en kvalitativ ansats och insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Åtta anhöriga medverkade i studien och intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre teman: betydelsen av meningsfulla aktiviteter, aktivitetsrepertoar och aktivitetsförlust. Resultatet visade att informanterna upplevde en mer negativ än positiv förändring i vardagen samt en upplevd skyldighet att stötta närstående. Slutsats: Studien bidrar med kunskap om anhörigas behov av stöd för att kunna förebygga anhörigas ohälsa och aktivitetsorättvisa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristiansson, Johanna LU and Hansson, Sofie LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktivitetsvetenskap, aktivitetsförlust, ohälsa, meningsfulla aktiviteter
language
Swedish
id
8904371
date added to LUP
2017-03-09 09:57:33
date last changed
2017-03-09 09:57:33
@misc{8904371,
 abstract   = {I Sverige finns det idag ca 1,3 miljoner anhöriga som hjälper/vårdar en närstående. Ur ett hälsoperspektiv kan anhöriga uppleva problem i sin vardag som kan bidra till ohälsa och ökade kostnader för samhället. Syftet var att undersöka hur anhöriga till personer med progredierande neurologisk sjukdom upplever att deras aktiviteter i det dagliga livet förändrats sedan den närstående insjuknat. Som metod användes en kvalitativ ansats och insamling av data genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Åtta anhöriga medverkade i studien och intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre teman: betydelsen av meningsfulla aktiviteter, aktivitetsrepertoar och aktivitetsförlust. Resultatet visade att informanterna upplevde en mer negativ än positiv förändring i vardagen samt en upplevd skyldighet att stötta närstående. Slutsats: Studien bidrar med kunskap om anhörigas behov av stöd för att kunna förebygga anhörigas ohälsa och aktivitetsorättvisa.},
 author    = {Kristiansson, Johanna and Hansson, Sofie},
 keyword   = {aktivitetsvetenskap,aktivitetsförlust,ohälsa,meningsfulla aktiviteter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringar i vardagens aktiviteter ur ett anhörigperspektiv – Anhöriga till närstående med progredierande neurologisk sjukdom},
 year     = {2016},
}