Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att hitta en balans i vardagslivet - upplevelsen av att kombinera heltidsstudier på avancerad nivå med betalt arbete

Karlsson, Natalie LU (2016) ATPK62 20162
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Att kombinera studier och arbete har visat sig ha negativ inverkan på individens planeringsförmåga, prestationsnivå och psykiska hälsa. Däremot är upplevelsen av aktivitetsbalans relaterat till studier och arbete i stort sett outforskad.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans hos studenter som kombinerar heltidsstudier på avancerad nivå med betalt arbete, samt vilka strategier som används för att hantera vardagen.
Metod: Kvalitativ ansats. Data samlades in genom fyra semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Innehållsanalysen ledde fram till följande två teman: Ändrade rutiner och ökad aktivitetsbelastning resulterar i upplevd... (More)
Bakgrund: Att kombinera studier och arbete har visat sig ha negativ inverkan på individens planeringsförmåga, prestationsnivå och psykiska hälsa. Däremot är upplevelsen av aktivitetsbalans relaterat till studier och arbete i stort sett outforskad.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans hos studenter som kombinerar heltidsstudier på avancerad nivå med betalt arbete, samt vilka strategier som används för att hantera vardagen.
Metod: Kvalitativ ansats. Data samlades in genom fyra semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Innehållsanalysen ledde fram till följande två teman: Ändrade rutiner och ökad aktivitetsbelastning resulterar i upplevd aktivitetsobalans samt Prioritering och planering krävs för att hantera vardagen. De två övergripande teman består av tre respektive två kategorier.
Slutsats: Studenter som kombinerar studier och arbete upplever i olika grad aktivitetsobalans. Men fler och större studier behövs inom området för att några slutsatser ska kunna dras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Natalie LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Aktivitetsbalans, Heltidsstuderande, Betalt arbete
language
Swedish
id
8904375
date added to LUP
2017-03-09 09:57:48
date last changed
2017-03-09 09:57:48
@misc{8904375,
 abstract   = {Bakgrund: Att kombinera studier och arbete har visat sig ha negativ inverkan på individens planeringsförmåga, prestationsnivå och psykiska hälsa. Däremot är upplevelsen av aktivitetsbalans relaterat till studier och arbete i stort sett outforskad.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av aktivitetsbalans hos studenter som kombinerar heltidsstudier på avancerad nivå med betalt arbete, samt vilka strategier som används för att hantera vardagen.
Metod: Kvalitativ ansats. Data samlades in genom fyra semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Innehållsanalysen ledde fram till följande två teman: Ändrade rutiner och ökad aktivitetsbelastning resulterar i upplevd aktivitetsobalans samt Prioritering och planering krävs för att hantera vardagen. De två övergripande teman består av tre respektive två kategorier.
Slutsats: Studenter som kombinerar studier och arbete upplever i olika grad aktivitetsobalans. Men fler och större studier behövs inom området för att några slutsatser ska kunna dras.},
 author    = {Karlsson, Natalie},
 keyword   = {Arbetsterapi,Aktivitetsbalans,Heltidsstuderande,Betalt arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att hitta en balans i vardagslivet - upplevelsen av att kombinera heltidsstudier på avancerad nivå med betalt arbete},
 year     = {2016},
}