Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Insatser inom företagshälsovården för att förebygga utmattningssyndrom - en viktig arena för arbetsterapeuter

Wikander, Caroline LU and Erlandsson, Karin LU (2016) ATPK62 20162
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Arbetsgivarna ställer allt högre krav på arbetstagarna och samhället bidrar till en hektisk vardag, vilket medför sjukskrivningar orsakade av utmattningssyndrom. Forskning kring aktuellt ämne visar att preventiva interventioner har positiva effekter på stressrelaterade symtom. Det saknas dock forskning gällande arbetsterapeutiska insatser
inom företagshälsovården för att förebygga utmattningssyndrom.
Syfte: Syftet var att undersöka hur arbetsterapeuter på uppdrag av företagshälsovården arbetar med utmattnings syndrom, och resonerar kring preventiva insatser för att förebygga utmattningssyndrom.
Metod: Kvalitativ design användes och datainsamlingen genomfördes med
semistrukturerade intervjuer över telefon. Åtta... (More)
Bakgrund: Arbetsgivarna ställer allt högre krav på arbetstagarna och samhället bidrar till en hektisk vardag, vilket medför sjukskrivningar orsakade av utmattningssyndrom. Forskning kring aktuellt ämne visar att preventiva interventioner har positiva effekter på stressrelaterade symtom. Det saknas dock forskning gällande arbetsterapeutiska insatser
inom företagshälsovården för att förebygga utmattningssyndrom.
Syfte: Syftet var att undersöka hur arbetsterapeuter på uppdrag av företagshälsovården arbetar med utmattnings syndrom, och resonerar kring preventiva insatser för att förebygga utmattningssyndrom.
Metod: Kvalitativ design användes och datainsamlingen genomfördes med
semistrukturerade intervjuer över telefon. Åtta arbetsterapeuter deltog i studien. Insamlade data analyserades med hjälp av en innehållsanalys.
Resultat: Arbetsterapeuter inom företagshälsovården arbetar idag mest rehabiliterande, men samtliga informanter uttryckte att de ville arbeta mer preventivt. Informanterna uppgav att genom att ha ett helhetstänk runt arbetstagarna kan de arbeta med preventiva interventioner för att minska stress i vardagen och förebygga utmattningssyndrom.
Slutsats: Arbetsterapeuter har visoner och kunskap om preventivt arbete för att förebygga utmattningssyndrom. Mer forskning behövs på effekten av arbetsterapeutiska preventiva insatser inom företagshälsovården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikander, Caroline LU and Erlandsson, Karin LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stress, arbetsterapeutiska interventioner, preventivt arbete, aktivitetsvetenskap, aktivitetsbalans, aktivitetsmönster
language
Swedish
id
8904383
date added to LUP
2017-03-09 09:58:14
date last changed
2017-03-09 09:58:14
@misc{8904383,
 abstract   = {Bakgrund: Arbetsgivarna ställer allt högre krav på arbetstagarna och samhället bidrar till en hektisk vardag, vilket medför sjukskrivningar orsakade av utmattningssyndrom. Forskning kring aktuellt ämne visar att preventiva interventioner har positiva effekter på stressrelaterade symtom. Det saknas dock forskning gällande arbetsterapeutiska insatser
inom företagshälsovården för att förebygga utmattningssyndrom.
Syfte: Syftet var att undersöka hur arbetsterapeuter på uppdrag av företagshälsovården arbetar med utmattnings syndrom, och resonerar kring preventiva insatser för att förebygga utmattningssyndrom.
Metod: Kvalitativ design användes och datainsamlingen genomfördes med
semistrukturerade intervjuer över telefon. Åtta arbetsterapeuter deltog i studien. Insamlade data analyserades med hjälp av en innehållsanalys.
Resultat: Arbetsterapeuter inom företagshälsovården arbetar idag mest rehabiliterande, men samtliga informanter uttryckte att de ville arbeta mer preventivt. Informanterna uppgav att genom att ha ett helhetstänk runt arbetstagarna kan de arbeta med preventiva interventioner för att minska stress i vardagen och förebygga utmattningssyndrom.
Slutsats: Arbetsterapeuter har visoner och kunskap om preventivt arbete för att förebygga utmattningssyndrom. Mer forskning behövs på effekten av arbetsterapeutiska preventiva insatser inom företagshälsovården.},
 author    = {Wikander, Caroline and Erlandsson, Karin},
 keyword   = {Stress,arbetsterapeutiska interventioner,preventivt arbete,aktivitetsvetenskap,aktivitetsbalans,aktivitetsmönster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Insatser inom företagshälsovården för att förebygga utmattningssyndrom - en viktig arena för arbetsterapeuter},
 year     = {2016},
}