Advanced

Förslag till reducering av framtida interna vattenflöde vid Svedala avloppsreningsverk genom ombyggnad av vassbäddar

Hansson, Douglas LU (2017) In TVVR16/5017 VVR820 20161
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
År 2004 anlade Svedala avloppsreningsverk tio vassbäddar. P.g.a. komplikationer behövde dock bäddarna tas ur bruk efter några års användning. Åtta bäddar står nu outnyttjade, medan två tagits i bruk på prov. Kommunen är intresserad av att undersöka möjligheten att konvertera resterande vassbäddar till utjämningsmagasin, för att reducera interna flöden och begränsa att bräddningar sker. Reningsprocessen blir lidande om interna avloppsflöden överstiger 400 m3/h. Allt flöde över 400 m3/h ska därför avledas till utjämningsmagasinen. Tre förslag till utjämningsmagasin utformas, baserade på vassbäddarnas befintliga geometri. Vattnet från magasinen ska ledas tillbaka till reningsverket när kapacitet finns tillgänglig. En modell upprättas för att... (More)
År 2004 anlade Svedala avloppsreningsverk tio vassbäddar. P.g.a. komplikationer behövde dock bäddarna tas ur bruk efter några års användning. Åtta bäddar står nu outnyttjade, medan två tagits i bruk på prov. Kommunen är intresserad av att undersöka möjligheten att konvertera resterande vassbäddar till utjämningsmagasin, för att reducera interna flöden och begränsa att bräddningar sker. Reningsprocessen blir lidande om interna avloppsflöden överstiger 400 m3/h. Allt flöde över 400 m3/h ska därför avledas till utjämningsmagasinen. Tre förslag till utjämningsmagasin utformas, baserade på vassbäddarnas befintliga geometri. Vattnet från magasinen ska ledas tillbaka till reningsverket när kapacitet finns tillgänglig. En modell upprättas för att skatta framtida avloppsflöden och resulterande volymer vid verket under perioden 2017-2030. Modellresultatet utgör förslagens dimensionerande volym. Den slutliga rekommendationen är att vassbäddarna ska byggas om till öppna bassänger. Dessa har bäst kapacitet att förvara avloppsvatten och därmed också bäst förmåga att reducera interna flöden och motverka att bräddningar sker på Svedala avloppsreningsverk. (Less)
Popular Abstract
In 2004 Svedala wastewater treatment plant constructed ten reed beds. The beds had, however, to be taken out of commission after just a few years, due to complications. Eight beds now stand empty, while two are up and running for a limited trial period. The municipality is interested in the possibility of converting the remaining eight beds into detention basins to reduce internal flows and to reduce the risk of overflow occurring at the plant. The treatment process will suffer if the internal flow exceeds 400 m3/h. Exceeding volumes should be redirected to the detention basins. Three different suggestions on how to design the detention basins are given. All three proposals are based on current geometry of the reed beds. The final... (More)
In 2004 Svedala wastewater treatment plant constructed ten reed beds. The beds had, however, to be taken out of commission after just a few years, due to complications. Eight beds now stand empty, while two are up and running for a limited trial period. The municipality is interested in the possibility of converting the remaining eight beds into detention basins to reduce internal flows and to reduce the risk of overflow occurring at the plant. The treatment process will suffer if the internal flow exceeds 400 m3/h. Exceeding volumes should be redirected to the detention basins. Three different suggestions on how to design the detention basins are given. All three proposals are based on current geometry of the reed beds. The final recommendation is that the reed beds should be converted into open detention basins. These basins have a high storage capacity and therefore also the best ability to reduce internal flows and reduce overflows at the treatment plant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Douglas LU
supervisor
organization
alternative title
Proposal on how to reduce future internal flows at Svedala wastewater treatment plant by repurposing reed beds
course
VVR820 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Reed beds, Svedala WTP, Pipe magazine, Detention basins, Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland
publication/series
TVVR16/5017
report number
16/5017
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Vatten, tidskrift för vattenvård. Årgång 73 Nummer 1 2017
Examiner: Rolf Larsson
id
8905012
date added to LUP
2017-04-12 11:23:37
date last changed
2019-04-01 12:16:51
@misc{8905012,
 abstract   = {År 2004 anlade Svedala avloppsreningsverk tio vassbäddar. P.g.a. komplikationer behövde dock bäddarna tas ur bruk efter några års användning. Åtta bäddar står nu outnyttjade, medan två tagits i bruk på prov. Kommunen är intresserad av att undersöka möjligheten att konvertera resterande vassbäddar till utjämningsmagasin, för att reducera interna flöden och begränsa att bräddningar sker. Reningsprocessen blir lidande om interna avloppsflöden överstiger 400 m3/h. Allt flöde över 400 m3/h ska därför avledas till utjämningsmagasinen. Tre förslag till utjämningsmagasin utformas, baserade på vassbäddarnas befintliga geometri. Vattnet från magasinen ska ledas tillbaka till reningsverket när kapacitet finns tillgänglig. En modell upprättas för att skatta framtida avloppsflöden och resulterande volymer vid verket under perioden 2017-2030. Modellresultatet utgör förslagens dimensionerande volym. Den slutliga rekommendationen är att vassbäddarna ska byggas om till öppna bassänger. Dessa har bäst kapacitet att förvara avloppsvatten och därmed också bäst förmåga att reducera interna flöden och motverka att bräddningar sker på Svedala avloppsreningsverk.},
 author    = {Hansson, Douglas},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {Reed beds,Svedala WTP,Pipe magazine,Detention basins,Horizontal Subsurface Flow Constructed Wetland},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR16/5017},
 title    = {Förslag till reducering av framtida interna vattenflöde vid Svedala avloppsreningsverk genom ombyggnad av vassbäddar},
 year     = {2017},
}