Advanced

När vardagen förändras för unga vuxna med cancer.

Olsson, Jennie LU and Ståhl, Ida LU (2017) SBUM20 20162
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Barncancervården förbättras successivt vilket innebär att överlevnaden ökar bland barn och ungdomar och fler barn uppnår vuxen ålder. Detta leder till att fler unga vuxna övergår från barn- till vuxensjukvården. Barnsjukvården och vuxensjukvården har en stor utmaning i att förbättra övergången mellan enheterna och för att nå ett bra resultat krävs samarbete. Syftet med studien var att belysa hur unga vuxna med en cancerdiagnos upplevt övergången från barnsjukvården till vuxensjukvården. Sju unga vuxna med en cancerdiagnos intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier; Skilda världar, Bli vuxen, Behovet av omvårdnad, samt sex subkategorier.... (More)
Barncancervården förbättras successivt vilket innebär att överlevnaden ökar bland barn och ungdomar och fler barn uppnår vuxen ålder. Detta leder till att fler unga vuxna övergår från barn- till vuxensjukvården. Barnsjukvården och vuxensjukvården har en stor utmaning i att förbättra övergången mellan enheterna och för att nå ett bra resultat krävs samarbete. Syftet med studien var att belysa hur unga vuxna med en cancerdiagnos upplevt övergången från barnsjukvården till vuxensjukvården. Sju unga vuxna med en cancerdiagnos intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier; Skilda världar, Bli vuxen, Behovet av omvårdnad, samt sex subkategorier. Resultatet visade bland annat på att deltagarna hade en önskan om att få träffa personal från vuxensjukvården inför övergången. I slutsatsen framkom att de unga vuxna upplevde övergången som positivt, men även som problemfylld med känslor av oro, ångest och rädsla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Jennie LU and Ståhl, Ida LU
supervisor
organization
alternative title
Upplevelser av övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård.
course
SBUM20 20162
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Unga vuxna, Cancer, Övergång, Barnsjukvård, Vuxensjukvård, Upplevelser.
language
Swedish
id
8905197
date added to LUP
2017-03-29 08:08:41
date last changed
2017-03-29 08:08:41
@misc{8905197,
 abstract   = {Barncancervården förbättras successivt vilket innebär att överlevnaden ökar bland barn och ungdomar och fler barn uppnår vuxen ålder. Detta leder till att fler unga vuxna övergår från barn- till vuxensjukvården. Barnsjukvården och vuxensjukvården har en stor utmaning i att förbättra övergången mellan enheterna och för att nå ett bra resultat krävs samarbete. Syftet med studien var att belysa hur unga vuxna med en cancerdiagnos upplevt övergången från barnsjukvården till vuxensjukvården. Sju unga vuxna med en cancerdiagnos intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier; Skilda världar, Bli vuxen, Behovet av omvårdnad, samt sex subkategorier. Resultatet visade bland annat på att deltagarna hade en önskan om att få träffa personal från vuxensjukvården inför övergången. I slutsatsen framkom att de unga vuxna upplevde övergången som positivt, men även som problemfylld med känslor av oro, ångest och rädsla.},
 author    = {Olsson, Jennie and Ståhl, Ida},
 keyword   = {Unga vuxna,Cancer,Övergång,Barnsjukvård,Vuxensjukvård,Upplevelser.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När vardagen förändras för unga vuxna med cancer.},
 year     = {2017},
}