Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fånga gårdagen: en kvalitativ intervjustudie av nostalgiska yttringar i samtiden

Sjöblom, Felix LU and Strid, Olof (2016) SOCK04 20162
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ämnar att förstå de nostalgiska uttryck som tycks ha intensifierats i den samtid
Ulrich Beck beskriver som ’den nya moderniteten’ samt hur detta påverkar individen. Som
första steg redogörs en aktuell definition av begreppet nostalgi med hjälp av tidigare
forskning. Genom en kvalitativ intervjustudie med respondenter utvalda utifrån yrkesroller
sammankopplade med nostalgi ämnar uppsatsen att empiriskt påvisa och förstå nostalgiska
yttringar i samhället, inte minst i kommodifierad form. Det framkommer att nostalgi har en
terapeutisk verkan, kan frammana en känsla av trygghet samt fyller ett tomrum som bristen på
framtidstro lämnar. Analysen uppmärksammar ett återanvändande av tid och utvalda delar av
det förflutna. Med... (More)
Denna uppsats ämnar att förstå de nostalgiska uttryck som tycks ha intensifierats i den samtid
Ulrich Beck beskriver som ’den nya moderniteten’ samt hur detta påverkar individen. Som
första steg redogörs en aktuell definition av begreppet nostalgi med hjälp av tidigare
forskning. Genom en kvalitativ intervjustudie med respondenter utvalda utifrån yrkesroller
sammankopplade med nostalgi ämnar uppsatsen att empiriskt påvisa och förstå nostalgiska
yttringar i samhället, inte minst i kommodifierad form. Det framkommer att nostalgi har en
terapeutisk verkan, kan frammana en känsla av trygghet samt fyller ett tomrum som bristen på
framtidstro lämnar. Analysen uppmärksammar ett återanvändande av tid och utvalda delar av
det förflutna. Med hjälp av Simmels teorier om kulturens tragedi visar uppsatsen hur trender
av nostalgi leder till att utvalda delar av minnen kan te sig objektiva. Det påvisas hur en
kommodifiering av nostalgi kan ses som ett uttryck för systemvärldens kolonisering av
livsvärlden.
Nyckelord: Nostalgi, kommodifiering, systemvärld, trygghet, legitimering, minne. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöblom, Felix LU and Strid, Olof
supervisor
organization
course
SOCK04 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8905516
date added to LUP
2017-04-06 11:54:19
date last changed
2017-04-06 11:54:19
@misc{8905516,
 abstract   = {Denna uppsats ämnar att förstå de nostalgiska uttryck som tycks ha intensifierats i den samtid
Ulrich Beck beskriver som ’den nya moderniteten’ samt hur detta påverkar individen. Som
första steg redogörs en aktuell definition av begreppet nostalgi med hjälp av tidigare
forskning. Genom en kvalitativ intervjustudie med respondenter utvalda utifrån yrkesroller
sammankopplade med nostalgi ämnar uppsatsen att empiriskt påvisa och förstå nostalgiska
yttringar i samhället, inte minst i kommodifierad form. Det framkommer att nostalgi har en
terapeutisk verkan, kan frammana en känsla av trygghet samt fyller ett tomrum som bristen på
framtidstro lämnar. Analysen uppmärksammar ett återanvändande av tid och utvalda delar av
det förflutna. Med hjälp av Simmels teorier om kulturens tragedi visar uppsatsen hur trender
av nostalgi leder till att utvalda delar av minnen kan te sig objektiva. Det påvisas hur en
kommodifiering av nostalgi kan ses som ett uttryck för systemvärldens kolonisering av
livsvärlden.
Nyckelord: Nostalgi, kommodifiering, systemvärld, trygghet, legitimering, minne.},
 author    = {Sjöblom, Felix and Strid, Olof},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fånga gårdagen: en kvalitativ intervjustudie av nostalgiska yttringar i samtiden},
 year     = {2016},
}