Advanced

Smärtpatienters upplevelser av en sexveckorskurs i dansrörelseterapi med mindfulness - en explorativ studie

Thornberg, Christina LU (2017) PSPT02 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att explorativt undersöka upplevelser av dansrörelseterapi med mindfulness som intervention för människor med långvarig smärta. Interventionen genomfördes som en sexveckors kurs med träffar på veckobasis. Utöver det fick deltagarna en CD-skiva med mindfulnessmeditationer för hemmaträning. Sessionerna på ca 2,5 timmar var uppbyggda på samma sätt varje gång; de började och avslutades med mindfulnessmeditationer, mjuk och medveten dansrörelseterapi däremellan. De elva deltagarna var mellan 16 och 69 år med smärttillstånd såsom fibromyalgi, artros och reumatiska besvär. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in och analyserades med tematisk analys. Före den första och efter den sista sessionen gjordes... (More)
Syftet med denna studie var att explorativt undersöka upplevelser av dansrörelseterapi med mindfulness som intervention för människor med långvarig smärta. Interventionen genomfördes som en sexveckors kurs med träffar på veckobasis. Utöver det fick deltagarna en CD-skiva med mindfulnessmeditationer för hemmaträning. Sessionerna på ca 2,5 timmar var uppbyggda på samma sätt varje gång; de började och avslutades med mindfulnessmeditationer, mjuk och medveten dansrörelseterapi däremellan. De elva deltagarna var mellan 16 och 69 år med smärttillstånd såsom fibromyalgi, artros och reumatiska besvär. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in och analyserades med tematisk analys. Före den första och efter den sista sessionen gjordes självskattningsmätningar avseende stress, livskvalitet och grad av mindfulness, vilka jämfördes med icke-parametriska tester. Intervjuresultat visade att dansrörelseterapi med mindfulness i viss utsträckning kan bidra till en ökad medvetenhet avseende kropp och tankar, vilket kan leda till nya förbättrade sätt att hantera sin smärta och därmed ge en känsla av att ha fått praktiska verktyg till att kunna hantera sin smärtsituation. Före- och eftermätning av upplevd stress visade en signifikant förbättring efter avslutad kurs. Långvarig smärta är ett av de vanligaste problemen inom primärvården, vilket skulle vara en passande enhet att implementera dansrörelseterapi med mindfulness i. (Less)
Abstract
The aim of this study was to exploratory examine experiences of dance movement therapy with mindfulness as an intervention for individuals with longstanding pain. The intervention was conducted as a six-week course with sessions once a week. Besides that, the participants received a CD-record with mindfulness meditations for home training. The sessions lasted 2,5 hours and was composed in the same way each time; started and ended with mindfulness meditations, dance movement therapy betweenwhiles. The eleven participants were aged between 16 and 69, with pain conditions such as fibromyalgia, arthritis and, rheumatism. Semi-structured interviews were conducted and analyzed with qualitative thematic analysis. Pre- and post-measurements were... (More)
The aim of this study was to exploratory examine experiences of dance movement therapy with mindfulness as an intervention for individuals with longstanding pain. The intervention was conducted as a six-week course with sessions once a week. Besides that, the participants received a CD-record with mindfulness meditations for home training. The sessions lasted 2,5 hours and was composed in the same way each time; started and ended with mindfulness meditations, dance movement therapy betweenwhiles. The eleven participants were aged between 16 and 69, with pain conditions such as fibromyalgia, arthritis and, rheumatism. Semi-structured interviews were conducted and analyzed with qualitative thematic analysis. Pre- and post-measurements were conducted through self-report questionnaires regarding perceived stress, quality of life and, degree of mindfulness, which were compared with non-parametric tests. Qualitative results indicated that dance movement therapy with mindfulness, to some extent, may contribute to an increased awareness regarding the body and thoughts, which can lead to new and improved ways to cope with pain. Pre- and post-measurements of perceived stress showed a significant improvement after completed course. Longstanding pain is one of the most common issues in primary care settings, and would be a suitable unit for implementing dance movement therapy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thornberg, Christina LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Långvarig smärta, mindfulness, mindfulness-based stress-reduction (MBSR), dans/rörelse/terapi, konstnärliga terapier, mind body therapies, tematisk analys.
language
Swedish
id
8905699
date added to LUP
2017-04-12 11:46:33
date last changed
2017-04-12 11:46:33
@misc{8905699,
 abstract   = {The aim of this study was to exploratory examine experiences of dance movement therapy with mindfulness as an intervention for individuals with longstanding pain. The intervention was conducted as a six-week course with sessions once a week. Besides that, the participants received a CD-record with mindfulness meditations for home training. The sessions lasted 2,5 hours and was composed in the same way each time; started and ended with mindfulness meditations, dance movement therapy betweenwhiles. The eleven participants were aged between 16 and 69, with pain conditions such as fibromyalgia, arthritis and, rheumatism. Semi-structured interviews were conducted and analyzed with qualitative thematic analysis. Pre- and post-measurements were conducted through self-report questionnaires regarding perceived stress, quality of life and, degree of mindfulness, which were compared with non-parametric tests. Qualitative results indicated that dance movement therapy with mindfulness, to some extent, may contribute to an increased awareness regarding the body and thoughts, which can lead to new and improved ways to cope with pain. Pre- and post-measurements of perceived stress showed a significant improvement after completed course. Longstanding pain is one of the most common issues in primary care settings, and would be a suitable unit for implementing dance movement therapy.},
 author    = {Thornberg, Christina},
 keyword   = {Långvarig smärta,mindfulness,mindfulness-based stress-reduction (MBSR),dans/rörelse/terapi,konstnärliga terapier,mind body therapies,tematisk analys.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Smärtpatienters upplevelser av en sexveckorskurs i dansrörelseterapi med mindfulness - en explorativ studie},
 year     = {2017},
}