Advanced

Ungdomars upplevelse av livstillfredsställelse och psykisk ohälsa: En korrelationsstudie

Aretjäll, Kristina LU (2017) PPTS06 20151
Department of Psychology
Abstract
This study aimed to examine relationships of five aspects of life satisfaction (family, friends, neighborhood, school and self) and three aspects of mental health problems (depression, anxiety and stress) among adolescents. An online survey was administered to a sample of 121 adolescents aged 16 to 19 in a Swedish town. The results showed a relatively high degree of life satisfaction in all aspects among both girls and boys with significantly higher values for boys in the aspect “self”. Although a majority of the adolescents in the sample did not report severe levels of depression, anxiety or stress, girls reported significantly higher levels of depression, anxiety and stress compared to boys. The results also showed moderate to strong... (More)
This study aimed to examine relationships of five aspects of life satisfaction (family, friends, neighborhood, school and self) and three aspects of mental health problems (depression, anxiety and stress) among adolescents. An online survey was administered to a sample of 121 adolescents aged 16 to 19 in a Swedish town. The results showed a relatively high degree of life satisfaction in all aspects among both girls and boys with significantly higher values for boys in the aspect “self”. Although a majority of the adolescents in the sample did not report severe levels of depression, anxiety or stress, girls reported significantly higher levels of depression, anxiety and stress compared to boys. The results also showed moderate to strong negative correlations between the different aspects of life satisfaction and mental health problems among girls but for boys the correlations were weak to moderate and in several aspects not significant. This study indicates differences between girls and boys regarding how adolescents experience different aspects of life satisfaction and mental health problems. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie syftade till att, för tjejer och killar separat, beskriva ungdomars livstillfredsställelse inom aspekterna familj, vänner, boendemiljö, skola och själv och psykisk ohälsa med avseende på depression, ångest och stress samt att undersöka hur dessa aspekter är associerade. En grupp bestående av 121 ungdomar mellan 16 och 19 år i en svensk kommun besvarade en webenkät. Resultaten visade på en relativt hög grad av livstillfredsställelse gällande alla aspekter hos både tjejer och killar. Den enda signifikanta könsskillnaden inom aspekterna av livstillfredsställelse fanns inom aspekten ”själv” med signifikant högre värden för killarna. En majoritet av ungdomarna i undersökningsgruppen uppgav inte förhöjda nivåer av depression, ångest... (More)
Denna studie syftade till att, för tjejer och killar separat, beskriva ungdomars livstillfredsställelse inom aspekterna familj, vänner, boendemiljö, skola och själv och psykisk ohälsa med avseende på depression, ångest och stress samt att undersöka hur dessa aspekter är associerade. En grupp bestående av 121 ungdomar mellan 16 och 19 år i en svensk kommun besvarade en webenkät. Resultaten visade på en relativt hög grad av livstillfredsställelse gällande alla aspekter hos både tjejer och killar. Den enda signifikanta könsskillnaden inom aspekterna av livstillfredsställelse fanns inom aspekten ”själv” med signifikant högre värden för killarna. En majoritet av ungdomarna i undersökningsgruppen uppgav inte förhöjda nivåer av depression, ångest eller stress. Tjejer skattade signifikant högre nivåer av depression, ångest och stress jämfört med killar. Sambanden mellan de olika aspekterna av livstillfredsställelse och psykisk ohälsa visade i denna studie på måttliga till starka negativa samband hos tjejerna medan sambanden hos killarna var mycket svagare och inom flera aspekter icke signifikanta. Denna studie indikerar tydliga skillnader mellan tjejer och killar gällande hur ungdomar upplever olika aspekter av livstillfredställelse och psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa bland tjejer tycks vara kopplad till graden av livstillfredsställelse medan psykisk ohälsa bland killar inte tycks vara så känslig för graden av livstillfredsställelse.
Nyckelord: Ungdomar, tonår, livstillfredsställelse, psykisk hälsa, psykisk ohälsa, depression, ångest, stress, könsskillnader, MSLSS och DASS-21 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aretjäll, Kristina LU
supervisor
organization
course
PPTS06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
MSLSS och DASS-21, könsskillnader, stress, tonår, ungdomar, livstillfredsställelse, psykisk hälsa, psykisk ohälsa, ångest, depression
language
Swedish
id
8905770
date added to LUP
2017-05-02 10:37:14
date last changed
2017-05-02 10:37:14
@misc{8905770,
 abstract   = {This study aimed to examine relationships of five aspects of life satisfaction (family, friends, neighborhood, school and self) and three aspects of mental health problems (depression, anxiety and stress) among adolescents. An online survey was administered to a sample of 121 adolescents aged 16 to 19 in a Swedish town. The results showed a relatively high degree of life satisfaction in all aspects among both girls and boys with significantly higher values for boys in the aspect “self”. Although a majority of the adolescents in the sample did not report severe levels of depression, anxiety or stress, girls reported significantly higher levels of depression, anxiety and stress compared to boys. The results also showed moderate to strong negative correlations between the different aspects of life satisfaction and mental health problems among girls but for boys the correlations were weak to moderate and in several aspects not significant. This study indicates differences between girls and boys regarding how adolescents experience different aspects of life satisfaction and mental health problems.},
 author    = {Aretjäll, Kristina},
 keyword   = {MSLSS och DASS-21,könsskillnader,stress,tonår,ungdomar,livstillfredsställelse,psykisk hälsa,psykisk ohälsa,ångest,depression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomars upplevelse av livstillfredsställelse och psykisk ohälsa: En korrelationsstudie},
 year     = {2017},
}