Advanced

Kan ACT-baserad grupprehabilitering efter avslutad cancerbehandling öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom området hälsa generellt och sexuell hälsa specifikt?

Magnusson, Andrea LU (2017) PPTN76 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Denna pilotstudie hade som syfte att undersöka om ACT-baserad
grupprehabilitering inklusive modifierad värderingskompass kunde öka
deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom områdena
hälsa och sexuell hälsa. Mixad metod har använts med dels kvantitativ data
från mätning med Distresstermometer, HADS, BIS och värderingskompass
före, under och efter intervention och dels kvalitativ data med
semistrukturerad intervju för att fånga upplevelsen av interventionen. Sju
kvinnor som nyligen avslutat kurativt syftande cancerbehandling mot
bröstcancer, gynekologisk cancer samt lymfom med konsekvenser av
cancerbehandling som fatigue, oro och sexuella dysfunktioner med värde >
4 på Distresstermometern... (More)
Sammanfattning
Denna pilotstudie hade som syfte att undersöka om ACT-baserad
grupprehabilitering inklusive modifierad värderingskompass kunde öka
deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom områdena
hälsa och sexuell hälsa. Mixad metod har använts med dels kvantitativ data
från mätning med Distresstermometer, HADS, BIS och värderingskompass
före, under och efter intervention och dels kvalitativ data med
semistrukturerad intervju för att fånga upplevelsen av interventionen. Sju
kvinnor som nyligen avslutat kurativt syftande cancerbehandling mot
bröstcancer, gynekologisk cancer samt lymfom med konsekvenser av
cancerbehandling som fatigue, oro och sexuella dysfunktioner med värde >
4 på Distresstermometern deltog. Den ACT-baserade kursen innehöll en
modifierad värderingskompass med tillägg av området sexuell hälsa,
praktiska övningar med medveten närvaro, psykoedukation och skrivande
av rehabiliteringsplan. Resultatet visade att sex av sju menade att
värderingskompassen var till hjälp i rehabiliteringen. Samtliga deltagare
ansåg att ACT-baserad rehabiliteringsgrupp underlättade hjälp till
självhjälp. Av mätresultaten och intervjun framkom att fem av de sju
deltagarna levde närmre sin värderade riktning när det gällde hälsa generellt
och sex av sju när det gällde sexuell hälsa specifikt. Resultaten kan inte
generaliseras men är intressanta för fortsatt utvecklingsarbete. (Less)
Abstract
Abstract
The purpose of this pilot study was to examine if ACT-based
grouprehabilitation with a modified Value Compass could enhance the
participants capacity to live closer to their valued direction within the areas
health and sexual health. The study used quantitative methods and
qualitative methods to capture the experience of the intervention. The
quantitative data was acquired with Distressthermometer, HADS, BIS and a
Value Compass before, during and after the intervention. The qualitative
data was acquired through semistructured interviews. Seven female
participants had all completed curative cancer treatment against breast
cancer, gynecological cancer or lymphoma and suffered from treatmentrelated
consequences such as... (More)
Abstract
The purpose of this pilot study was to examine if ACT-based
grouprehabilitation with a modified Value Compass could enhance the
participants capacity to live closer to their valued direction within the areas
health and sexual health. The study used quantitative methods and
qualitative methods to capture the experience of the intervention. The
quantitative data was acquired with Distressthermometer, HADS, BIS and a
Value Compass before, during and after the intervention. The qualitative
data was acquired through semistructured interviews. Seven female
participants had all completed curative cancer treatment against breast
cancer, gynecological cancer or lymphoma and suffered from treatmentrelated
consequences such as fatigue, anxiety and sexual dysfunction which
were rated > 4 on the Distressthermometer scale. The ACT-based course
contained a Value Compass with addition of the domain sexual health,
practical exercises with mindfullness, psychoeducation and the writing of a
rehabilitationplan. The result showed that six of the seven participants found
the modified Value Compass helpful in rehabilitation. All participants meant
that the ACT-based rehabilitationgroup assisted them in ”help to selfhelp”.
The quantitative data and the interviews showed that five of seven
participants lived closer to valued direction within the area health, and six
of seven participants lived closer to valued direction within the area sexual
health. The results can not be generalized but remain of interest for continued
development work.
Keyword: cancer, ACT, rehabilitation, health, sexual health, valued
direction (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Andrea LU
supervisor
organization
alternative title
Test av ACT:s värderingskompass modifierad med tillägg av området sexuell hälsa
course
PPTN76 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
cancer, ACT, rehabilitering, hälsa, sexuell hälsa, värderad riktning
language
Swedish
id
8906028
date added to LUP
2017-04-24 16:16:38
date last changed
2017-04-24 16:16:38
@misc{8906028,
 abstract   = {Abstract
The purpose of this pilot study was to examine if ACT-based
grouprehabilitation with a modified Value Compass could enhance the
participants capacity to live closer to their valued direction within the areas
health and sexual health. The study used quantitative methods and
qualitative methods to capture the experience of the intervention. The
quantitative data was acquired with Distressthermometer, HADS, BIS and a
Value Compass before, during and after the intervention. The qualitative
data was acquired through semistructured interviews. Seven female
participants had all completed curative cancer treatment against breast
cancer, gynecological cancer or lymphoma and suffered from treatmentrelated
consequences such as fatigue, anxiety and sexual dysfunction which
were rated > 4 on the Distressthermometer scale. The ACT-based course
contained a Value Compass with addition of the domain sexual health,
practical exercises with mindfullness, psychoeducation and the writing of a
rehabilitationplan. The result showed that six of the seven participants found
the modified Value Compass helpful in rehabilitation. All participants meant
that the ACT-based rehabilitationgroup assisted them in ”help to selfhelp”.
The quantitative data and the interviews showed that five of seven
participants lived closer to valued direction within the area health, and six
of seven participants lived closer to valued direction within the area sexual
health. The results can not be generalized but remain of interest for continued
development work.
Keyword: cancer, ACT, rehabilitation, health, sexual health, valued
direction},
 author    = {Magnusson, Andrea},
 keyword   = {cancer,ACT,rehabilitering,hälsa,sexuell hälsa,värderad riktning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan ACT-baserad grupprehabilitering efter avslutad cancerbehandling öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom området hälsa generellt och sexuell hälsa specifikt?},
 year     = {2017},
}