Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Why do volunteers help?: A qualitative study of volunteer’s reasons to help in the reception of refugees in Malmö 2015

Rescala, Isabel LU (2016) TKAM02 20161
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna masteruppsats är att undersöka människors upplevelser av att delta i flyktingmottagandet i Malmö under hösten 2015. Uppsatsen studerar motiveringar till varför volontärer beslutat sig för att hjälpa. Dessa analyseras främst genom Marcel Mauss teori om gåvosystem: volontärarbete, eller att hjälpa, ses som en gåva i uppsatsen. Motiveringarna analyseras också genom Erving Goffmans dramaturgi. Studien visar att det skapas ett utbyte genom att jobba som volontär, även om hjälparen inte får något materiellt tillbaka, får den känna sig eller ses på ett visst sätt av andra. Genom ett kulturanalytiskt perspektiv använder författaren kunskapen som erhållits för att föreslå sätt på vilka denna kan göras tillämpbar både för... (More)
Syftet med denna masteruppsats är att undersöka människors upplevelser av att delta i flyktingmottagandet i Malmö under hösten 2015. Uppsatsen studerar motiveringar till varför volontärer beslutat sig för att hjälpa. Dessa analyseras främst genom Marcel Mauss teori om gåvosystem: volontärarbete, eller att hjälpa, ses som en gåva i uppsatsen. Motiveringarna analyseras också genom Erving Goffmans dramaturgi. Studien visar att det skapas ett utbyte genom att jobba som volontär, även om hjälparen inte får något materiellt tillbaka, får den känna sig eller ses på ett visst sätt av andra. Genom ett kulturanalytiskt perspektiv använder författaren kunskapen som erhållits för att föreslå sätt på vilka denna kan göras tillämpbar både för frivilligorganisationer och inom den akademiska världen. (Less)
Abstract
The purpose of this master’s thesis is to explore the experience of people who helped in the refugee reception in the city of Malmö, Sweden, in the fall of 2015. The thesis delves into the reasons and motivations to why volunteers decided to help. These are primarily analysed through Marcel Mauss’ gift-exchange theory where volunteering is seen as a gift; and secondarily by Erving Goffman’s dramaturgical analysis. The study shows that there is an exchange being made when volunteering, although the helper does not get something material back, but they get to feel or be seen in a certain way by others. With a cultural analysis perspective the author uses the knowledge obtained from the research to suggest different ways of making it... (More)
The purpose of this master’s thesis is to explore the experience of people who helped in the refugee reception in the city of Malmö, Sweden, in the fall of 2015. The thesis delves into the reasons and motivations to why volunteers decided to help. These are primarily analysed through Marcel Mauss’ gift-exchange theory where volunteering is seen as a gift; and secondarily by Erving Goffman’s dramaturgical analysis. The study shows that there is an exchange being made when volunteering, although the helper does not get something material back, but they get to feel or be seen in a certain way by others. With a cultural analysis perspective the author uses the knowledge obtained from the research to suggest different ways of making it applicable both in volunteer organisations and in the academia. (Less)
Abstract (Spanish)
El propósito de esta tesis es explorar la experiencia de las personas que ayudaron en la recepción de refugiados en la ciudad de Malmö, Suecia, en el otoño de 2015. La tesis se profundiza en las razones y los motivos de por qué los voluntarios decidieron ayudar. Éstos son principalmente analizados a través de la teoría del intercambio de dones de Marcel Mauss, en éste caso el trabajar como voluntario es visto como un don; y en segundo lugar por el análisis dramatúrgico de Erving Goffman. El estudio muestra que se crea un intercambio al ser voluntario, aunque el ayudante no consigue algo material de regreso, sino se llega a sentir o a ser visto de una manera diferente por otros. Con la perspectiva de análisis cultural la autora utiliza los... (More)
El propósito de esta tesis es explorar la experiencia de las personas que ayudaron en la recepción de refugiados en la ciudad de Malmö, Suecia, en el otoño de 2015. La tesis se profundiza en las razones y los motivos de por qué los voluntarios decidieron ayudar. Éstos son principalmente analizados a través de la teoría del intercambio de dones de Marcel Mauss, en éste caso el trabajar como voluntario es visto como un don; y en segundo lugar por el análisis dramatúrgico de Erving Goffman. El estudio muestra que se crea un intercambio al ser voluntario, aunque el ayudante no consigue algo material de regreso, sino se llega a sentir o a ser visto de una manera diferente por otros. Con la perspectiva de análisis cultural la autora utiliza los conocimientos obtenidos de la investigación para sugerir diferentes formas en las que éstos son aplicables tanto en las organizaciones de voluntarios como en el mundo académico. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rescala, Isabel LU
supervisor
organization
alternative title
¿Por qué ayudan los voluntarios?: Un estudio cualitativo de razones para ayudar en la recepción de refugiados en Malmö 2015
course
TKAM02 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
volunteering, dramaturgy, cultural analysis, gift-exchange, qualitative research, análisis cultural, intercambio de dones, dramaturgia, voluntariado, investigación cualitativa, kulturanalys, gåvosystem, dramaturgi, volontärarbete, kvalitativ forskning, MACA
language
English
id
8906097
date added to LUP
2017-05-03 14:18:22
date last changed
2017-05-03 14:18:22
@misc{8906097,
 abstract   = {The purpose of this master’s thesis is to explore the experience of people who helped in the refugee reception in the city of Malmö, Sweden, in the fall of 2015. The thesis delves into the reasons and motivations to why volunteers decided to help. These are primarily analysed through Marcel Mauss’ gift-exchange theory where volunteering is seen as a gift; and secondarily by Erving Goffman’s dramaturgical analysis. The study shows that there is an exchange being made when volunteering, although the helper does not get something material back, but they get to feel or be seen in a certain way by others. With a cultural analysis perspective the author uses the knowledge obtained from the research to suggest different ways of making it applicable both in volunteer organisations and in the academia.},
 author    = {Rescala, Isabel},
 keyword   = {volunteering,dramaturgy,cultural analysis,gift-exchange,qualitative research,análisis cultural,intercambio de dones,dramaturgia,voluntariado,investigación cualitativa,kulturanalys,gåvosystem,dramaturgi,volontärarbete,kvalitativ forskning,MACA},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Why do volunteers help?: A qualitative study of volunteer’s reasons to help in the reception of refugees in Malmö 2015},
 year     = {2016},
}