Advanced

Kapitalkostnad på fastighetsmarknaden

Persson, Magnus LU and Rost, Fredrik LU (2017) VFT920 20162
Real Estate Science
Abstract
The aim with this thesis is to evaluate how financial instruments, mainly preferred shares and bonds, affect the cost of capital in publicly traded real estate companies. We also want to investigate how the companies motivate their financial strategies of choice. With knowledge of the capital structures we make connections to the development of financial risk in the companies related to the financial instruments and leverage. The motives to financial strategies may be connected to EU-regulations in some extent. Therefore, we choose to examine the EU-regulations affecting the financial markets.

The foundation of the thesis is Miller & Modigliani theory concerning the cost of capital. Also, the different kind of ownerships in the... (More)
The aim with this thesis is to evaluate how financial instruments, mainly preferred shares and bonds, affect the cost of capital in publicly traded real estate companies. We also want to investigate how the companies motivate their financial strategies of choice. With knowledge of the capital structures we make connections to the development of financial risk in the companies related to the financial instruments and leverage. The motives to financial strategies may be connected to EU-regulations in some extent. Therefore, we choose to examine the EU-regulations affecting the financial markets.

The foundation of the thesis is Miller & Modigliani theory concerning the cost of capital. Also, the different kind of ownerships in the companies of choice will be examined. The thesis is based on data-collection from the annual reports of the chosen companies and 9 semi-structured interviews with representatives from the companies and the real estate sector in Sweden.

We conclude that there is a possibility for the companies to affect their cost of capital in both positive and negative ways using different kinds of financial instruments. The risks are trending towards lower levels in all assessed companies and they are working with their balance sheets to improve the financial stability in different ways. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur finansiella instrument, med fokus på preferensaktier och obligationer, påverkar kapitalkostnaden i fastighetsbolag och hur dessa bolag motiverar sina finansiella strategier. Därtill undersöks den finansiella risken förknippad med kapitalstrukturen som beror på dessa instrument och hävstången i bolaget. Motiven till finansieringsstrategierna undersöks även med EU-direktiv i åtanke och om dessa påverkat tillgången till finansiering.

Utgångspunkten har varit att ställa Miller och Modiglianis teori mot fastighetsbolagens möjlighet att påverka deras kapitalkostnad. Detta genom att nyttja alternativa finansieringsvägar. Vidare har diskussioner kring ägarstrukturen i bolagen gjorts och hur det spelar... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur finansiella instrument, med fokus på preferensaktier och obligationer, påverkar kapitalkostnaden i fastighetsbolag och hur dessa bolag motiverar sina finansiella strategier. Därtill undersöks den finansiella risken förknippad med kapitalstrukturen som beror på dessa instrument och hävstången i bolaget. Motiven till finansieringsstrategierna undersöks även med EU-direktiv i åtanke och om dessa påverkat tillgången till finansiering.

Utgångspunkten har varit att ställa Miller och Modiglianis teori mot fastighetsbolagens möjlighet att påverka deras kapitalkostnad. Detta genom att nyttja alternativa finansieringsvägar. Vidare har diskussioner kring ägarstrukturen i bolagen gjorts och hur det spelar in vid valet av finansiella strategier.

Valda metoder för att utföra studien har formats så att hänsyn tagits till marknadens olika vinklar på området där teorin grundas på utvald litteratur. Fyra börsnoterade fastighetsbolags finansiella rapporter har undersökts och en intervjustudie har genomförts med de undersökta bolagen. Till detta har intervjuer med personer verksamma i fastighets- och finansbranschen genomförts för att komplettera intervjuerna med fastighetsbolagen.

De fyra fastighetsbolagen är Balder, Castellum, Sagax och Wihlborgs och dessa har valts ut på grund av att deras finansiella rapporter funnits att tillgå i och med att de är börsnoterade. Vidare passar de in i vår studieperiod på tio år vilken inkluderar tid före, under och efter finanskris. Bolagen har olika ägastrukturer och befinner sig på skilda positioner i utvecklingscykeln. Därigenom belyses kapitaltillgängligheten i ett bredare perspektiv.

Det som kan konstateras är att de finansiella strategierna skiljer sig mycket åt, bolagen emellan, och att det beror på en mängd antal faktorer. Stor del beror på bolagens storlek och var i utvecklingscykeln bolaget befinner sig med däri inkluderad ägastruktur. Miller och Modiglianis teorier bygger på perfekta marknadsförhållanden vilket är svårt att simulera. Resultatet i uppsatsen pekar på att ett aktivt arbete med finansiering kan löna sig både ur kostnads- och riskperspektivet. Risknivåerna visar på sjunkande trender för samtliga bolag med ökad stabilitet vilket kan hänföras mycket till bolagens uppskrivna fastighetsvärden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Magnus LU and Rost, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
Cost of capital in the real estate market
course
VFT920 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Obligationer, preferensaktier kapitalkostnad, finansiell risk Bonds, preferred shares, cost of capital, financial risk
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/17/5381 SE
language
Swedish
id
8906183
date added to LUP
2017-04-28 15:00:54
date last changed
2017-06-15 11:54:19
@misc{8906183,
 abstract   = {The aim with this thesis is to evaluate how financial instruments, mainly preferred shares and bonds, affect the cost of capital in publicly traded real estate companies. We also want to investigate how the companies motivate their financial strategies of choice. With knowledge of the capital structures we make connections to the development of financial risk in the companies related to the financial instruments and leverage. The motives to financial strategies may be connected to EU-regulations in some extent. Therefore, we choose to examine the EU-regulations affecting the financial markets. 

The foundation of the thesis is Miller & Modigliani theory concerning the cost of capital. Also, the different kind of ownerships in the companies of choice will be examined. The thesis is based on data-collection from the annual reports of the chosen companies and 9 semi-structured interviews with representatives from the companies and the real estate sector in Sweden. 

We conclude that there is a possibility for the companies to affect their cost of capital in both positive and negative ways using different kinds of financial instruments. The risks are trending towards lower levels in all assessed companies and they are working with their balance sheets to improve the financial stability in different ways.},
 author    = {Persson, Magnus and Rost, Fredrik},
 keyword   = {Obligationer,preferensaktier kapitalkostnad,finansiell risk Bonds,preferred shares,cost of capital,financial risk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitalkostnad på fastighetsmarknaden},
 year     = {2017},
}