Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Jag förstår inte några ord, men jag förstår texten" : en text- och läsbarhetsanalys av nyhetsartiklar för andraspråksbrukare

Tjäder Säfström, Daniel LU (2016) SVEK63 20161
Swedish
Abstract (Swedish)
I februari 2016 lanserade Sveriges Radio nyhetsprogrammet Radio Sweden på lätt svenska, som riktar sig till andraspråksbrukare. Den här studien undersöker hur språket i nyheterna anpassas och hur väl andraspråksbrukare förstår dem i textform. Eftersom det finns relativt lite forskning om textanpassning för andraspråksbrukare syftar denna studie till att belysa konkreta språkliga aspekter som förenklar eller försvårar läsbarheten. Studien har genomförts med två huvudsakliga metoder: textanalys av tre nyhetstexter och läsförståelseenkäter med två sfi-klasser på avancerad nivå. Resultatet visar att förekomsten av långa ord, oförklarade abstrakta begrepp och utebliven textbindning försvårar läsbarheten för deltagarna. Trots detta förstår många... (More)
I februari 2016 lanserade Sveriges Radio nyhetsprogrammet Radio Sweden på lätt svenska, som riktar sig till andraspråksbrukare. Den här studien undersöker hur språket i nyheterna anpassas och hur väl andraspråksbrukare förstår dem i textform. Eftersom det finns relativt lite forskning om textanpassning för andraspråksbrukare syftar denna studie till att belysa konkreta språkliga aspekter som förenklar eller försvårar läsbarheten. Studien har genomförts med två huvudsakliga metoder: textanalys av tre nyhetstexter och läsförståelseenkäter med två sfi-klasser på avancerad nivå. Resultatet visar att förekomsten av långa ord, oförklarade abstrakta begrepp och utebliven textbindning försvårar läsbarheten för deltagarna. Trots detta förstår många deltagare merparten av innehållet i två av tre texter.
Det görs också en koppling till lättlästbegreppet, eftersom det råder oenighet mellan forskare om huruvida lättläst är ett fungerande verktyg för texter riktade till andraspråksbrukare. Dock visar textanalyserna att texterna inte kan klassas som lättlästa. Därför går det varken att bekräfta eller dementera att lättläst fungerar för andraspråksbrukare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tjäder Säfström, Daniel LU
supervisor
organization
course
SVEK63 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
andraspråksbrukare, textanpassning, läsförståelse, lättläst
language
Swedish
id
8906315
date added to LUP
2020-10-16 12:35:43
date last changed
2020-10-16 12:35:43
@misc{8906315,
 abstract   = {I februari 2016 lanserade Sveriges Radio nyhetsprogrammet Radio Sweden på lätt svenska, som riktar sig till andraspråksbrukare. Den här studien undersöker hur språket i nyheterna anpassas och hur väl andraspråksbrukare förstår dem i textform. Eftersom det finns relativt lite forskning om textanpassning för andraspråksbrukare syftar denna studie till att belysa konkreta språkliga aspekter som förenklar eller försvårar läsbarheten. Studien har genomförts med två huvudsakliga metoder: textanalys av tre nyhetstexter och läsförståelseenkäter med två sfi-klasser på avancerad nivå. Resultatet visar att förekomsten av långa ord, oförklarade abstrakta begrepp och utebliven textbindning försvårar läsbarheten för deltagarna. Trots detta förstår många deltagare merparten av innehållet i två av tre texter.
 Det görs också en koppling till lättlästbegreppet, eftersom det råder oenighet mellan forskare om huruvida lättläst är ett fungerande verktyg för texter riktade till andraspråksbrukare. Dock visar textanalyserna att texterna inte kan klassas som lättlästa. Därför går det varken att bekräfta eller dementera att lättläst fungerar för andraspråksbrukare.},
 author    = {Tjäder Säfström, Daniel},
 keyword   = {andraspråksbrukare,textanpassning,läsförståelse,lättläst},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Jag förstår inte några ord, men jag förstår texten" : en text- och läsbarhetsanalys av nyhetsartiklar för andraspråksbrukare},
 year     = {2016},
}