Advanced

Illojala Eliter och Horisontellt Ansvarsutkrävande – En Studie av Institutionella Begränsningars Påverkan på Avdemokratiseringsprocesser

Lundquist, Viktor LU and Hallstan, Max LU (2017) STVA22 20171
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Demokratin står idag inför större hot än på mycket länge. Många länder som tidigare ansetts vara stabila demokratier, har sedan millennieskiftet upplevt alarmerande rörelser i en icke-demokratisk riktning. I denna undersökning analyserar vi sambandet mellan avdemokratiseringsprocesser och institutionella arrangemang – med fokus på hur dessa institutionella begränsningar påverkar valda politiska eliters handlingsutrymme i detta avseende. Vi utvecklar, med grund i Guillermo O’Donnells koncept “horizontal accountability”, ett teoretiskt ramverk för att göra enskilda institutioners funktioner och egenskaper mätbara. Detta utifrån tre variabler: möjlighet till övervakning, straffåtgärder, samt institutionell autonomi. Vi applicerar detta... (More)
Demokratin står idag inför större hot än på mycket länge. Många länder som tidigare ansetts vara stabila demokratier, har sedan millennieskiftet upplevt alarmerande rörelser i en icke-demokratisk riktning. I denna undersökning analyserar vi sambandet mellan avdemokratiseringsprocesser och institutionella arrangemang – med fokus på hur dessa institutionella begränsningar påverkar valda politiska eliters handlingsutrymme i detta avseende. Vi utvecklar, med grund i Guillermo O’Donnells koncept “horizontal accountability”, ett teoretiskt ramverk för att göra enskilda institutioners funktioner och egenskaper mätbara. Detta utifrån tre variabler: möjlighet till övervakning, straffåtgärder, samt institutionell autonomi. Vi applicerar detta ramverk på avdemokratiserings-processerna i Polen, Ungern och Venezuela. Slutsatserna av undersökningen är att institutionell autonomi är det mest centrala i att säkra möjligheten för ansvarsutkrävande institutioner emellan. Även möjligheten till straffåtgärder är viktig, främst när det gäller den dömande makten. För att denna möjlighet inte skall kunna undergrävas på politisk väg, är dock den institutionella autonomin en grundläggande förutsättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundquist, Viktor LU and Hallstan, Max LU
supervisor
organization
course
STVA22 20171
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
avdemokratisering, horizontal accountability, checks and balances, democratic backsliding, konstitutionell design, separation of powers, Polen, Ungern, Venezuela
language
Swedish
id
8907154
date added to LUP
2017-06-27 15:21:47
date last changed
2017-06-27 15:21:47
@misc{8907154,
 abstract   = {Demokratin står idag inför större hot än på mycket länge. Många länder som tidigare ansetts vara stabila demokratier, har sedan millennieskiftet upplevt alarmerande rörelser i en icke-demokratisk riktning. I denna undersökning analyserar vi sambandet mellan avdemokratiseringsprocesser och institutionella arrangemang – med fokus på hur dessa institutionella begränsningar påverkar valda politiska eliters handlingsutrymme i detta avseende. Vi utvecklar, med grund i Guillermo O’Donnells koncept “horizontal accountability”, ett teoretiskt ramverk för att göra enskilda institutioners funktioner och egenskaper mätbara. Detta utifrån tre variabler: möjlighet till övervakning, straffåtgärder, samt institutionell autonomi. Vi applicerar detta ramverk på avdemokratiserings-processerna i Polen, Ungern och Venezuela. Slutsatserna av undersökningen är att institutionell autonomi är det mest centrala i att säkra möjligheten för ansvarsutkrävande institutioner emellan. Även möjligheten till straffåtgärder är viktig, främst när det gäller den dömande makten. För att denna möjlighet inte skall kunna undergrävas på politisk väg, är dock den institutionella autonomin en grundläggande förutsättning.},
 author    = {Lundquist, Viktor and Hallstan, Max},
 keyword   = {avdemokratisering,horizontal accountability,checks and balances,democratic backsliding,konstitutionell design,separation of powers,Polen,Ungern,Venezuela},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Illojala Eliter och Horisontellt Ansvarsutkrävande – En Studie av Institutionella Begränsningars Påverkan på Avdemokratiseringsprocesser},
 year     = {2017},
}