Advanced

Bolagsledningens ansvar för indirekt skada - Särskilt i koncernförhållanden

Wedbäck Pizevska, Mikaela LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
There is ongoing discussion in company law on the question of corporate management liability to pay damages. Although it is not uncommon for harm to be inflicted on a company by its own management, it is rare for management to be held accountable towards the company, and even less so towards shareholders. This thesis analyses the external accountability of directors and the CEO in case of indirect damage to shareholders. It focuses on corporate groups, since there is limited discussion of management liability towards shareholders in case of indirect damage. Problems arise in particular with regard to situations where the management of a parent company inflicts harm on a subsidiary, and the shareholders of the subsidiary wish to claim... (More)
There is ongoing discussion in company law on the question of corporate management liability to pay damages. Although it is not uncommon for harm to be inflicted on a company by its own management, it is rare for management to be held accountable towards the company, and even less so towards shareholders. This thesis analyses the external accountability of directors and the CEO in case of indirect damage to shareholders. It focuses on corporate groups, since there is limited discussion of management liability towards shareholders in case of indirect damage. Problems arise in particular with regard to situations where the management of a parent company inflicts harm on a subsidiary, and the shareholders of the subsidiary wish to claim compensation for indirect damages. This thesis describes the prevailing legal doctrine regarding directors' and CEOs’ liability vis-à-vis individual shareholders in case of indirect damage from a shareholder perspective. This provides a basis for answering the main question at issue; whether and how shareholders of a subsidiary can claim compensation for indirect damages caused by the directors or a CEO of a parent company, or by the subsidiary itself.

It is difficult to determine the circumstances under which individual shareholders have the right to litigate, as well as their rights to be compensated for indirect damage. The discussion in the literature concerns whether these two questions fall within the scope and purpose of the Swedish Companies Act (2005:551). Moreover, the extent of management's liability vis-à-vis individual shareholders in a corporate group is often unclear. Application of 29 chap. 1 § Companies Act in a corporate group raises difficult questions, especially when the management of the parent company caused the subsidiary damage. This paper examines these issues in order to increase the reader's knowledge of corporate management liability in and outside of corporate groups.

One conclusion is that individual shareholders can claim compensation for indirect damage caused by the management. However, the prevailing perception of individual shareholders' right to litigate and entitlement to compensation is inadequate in several regards. For example, minority shareholders’ entitlement to compensation is dependent on their equity stake. The legal situation is in need of clarification regarding when individual shareholders have the right to litigate, and when indirect damage is compensable in light of an application of the doctrine of norm protection. Furthermore, 29 chap. 1 § Companies Act is not applicable in the event that parent company directors and CEO cause the subsidiary injuries. It is primarily the subsidiary's minority shareholders who suffer from this. Since there is no legal establishment of a group interest in Swedish company law, liability for damages to the corporate group as a whole is inapplicable. The legal situation for compensation of indirect damage within corporate groups is not satisfactory, thus the need for clarification and reform. (Less)
Abstract (Swedish)
Frågan om bolagsledningars skadeståndsansvar tillhör en ständigt pågående diskussion inom aktiebolagsrätten. Det är inte sällsynt att en bolagsledning orsakar det egna bolaget skada. Trots det är det sällan en bolagsledning hålls ansvarig gentemot bolaget, än mindre gentemot aktieägarna. Denna uppsats syftar till att utreda styrelseledamöters och VD:s externa skadeståndsansvar gentemot aktieägare vid indirekt skada. Fokus ligger på koncernförhållanden, eftersom enskilda aktieägares rätt till ersättning vid indirekt skada inom koncernförhållanden endast har behandlats i begränsad omfattning. Problem uppstår i synnerhet när ett moderbolags ledning skadat ett dotterbolag och dotterbolagets aktieägare vill kräva ersättning för indirekt skada.... (More)
Frågan om bolagsledningars skadeståndsansvar tillhör en ständigt pågående diskussion inom aktiebolagsrätten. Det är inte sällsynt att en bolagsledning orsakar det egna bolaget skada. Trots det är det sällan en bolagsledning hålls ansvarig gentemot bolaget, än mindre gentemot aktieägarna. Denna uppsats syftar till att utreda styrelseledamöters och VD:s externa skadeståndsansvar gentemot aktieägare vid indirekt skada. Fokus ligger på koncernförhållanden, eftersom enskilda aktieägares rätt till ersättning vid indirekt skada inom koncernförhållanden endast har behandlats i begränsad omfattning. Problem uppstår i synnerhet när ett moderbolags ledning skadat ett dotterbolag och dotterbolagets aktieägare vill kräva ersättning för indirekt skada. I denna uppsats beskrivs rådande rättsläge avseende styrelseledamöters och VD:s ansvar gentemot enskilda aktieägare vid indirekt skada utifrån ett aktieägarperspektiv. Denna beskrivning utgör underlaget för att besvara huvudfrågeställningen avseende vilka möjligheter aktieägare i ett dotterbolag har att få ersättning för indirekt skada orsakad av styrelseledamot eller VD i ett moder- respektive dotterbolag.

Ett problem är svårigheten att avgöra omfattningen av enskilda aktieägares talerätt och att bedöma huruvida en indirekt skada är ersättningsgill. Diskussionen i doktrin handlar om vilken omfattning av talerätten och rätt till ersättning som ryms inom ABL:s systematik och syfte. Ett ytterligare problem är att avgöra omfattningen av bolagsledningars ansvar gentemot enskilda aktieägare i ett koncernförhållande. En tillämpning av 29 kap. 1 § ABL i ett koncernförhållande vållar svårigheter, särskilt när moderbolagets ledning orsakat dotterbolaget skada. I denna uppsats undersöks och utreds dessa problem med avsikten att öka läsarens kunskap om en bolagslednings skadeståndsansvar vid indirekt skada i och utanför koncernförhållanden.

En slutsats är att enskilda aktieägare kan kräva ersättning för indirekt skada som en bolagsledning orsakat, men att rådande uppfattning avseende enskilda aktieägares talerätt och rätt till ersättning är bristfällig på flera punkter. Exempelvis eftersom minoritetsaktieägares möjlighet att kräva ersättning i realiteten blir beroende av deras aktieinnehav. Rättsläget är i behov av förtydligande avseende frågorna när talerätt i praktiken finns och när en indirekt skada är ersättningsgill mot bakgrund av en tillämpning av normskyddsläran. Vidare saknar 29 kap. 1 § ABL tillämplighet vid fråga om ett moderbolags organledamöters orsakande av skada i ett dotterbolag. Det är framförallt ett dotterbolags minoritetsaktieägare som blir lidande av detta. Då det inte finns ett etablerat aktiebolagsrättsligt koncernintresse går det inte tillämpa ett ansvar för skada som drabbat koncernen som helhet. Rättsläget för ersättning vid indirekt skada inom koncernförhållanden är inte tillfredställande, varför utrymme för förtydligande och ny lagstiftning finns. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wedbäck Pizevska, Mikaela LU
supervisor
organization
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, Bolagsrätt, Koncernrätt, Skadeståndsrätt, Aktieägare, Bolagsledning, Styrelse, VD, Aktiebolag, Koncernbolag, Indirekt skada, Externt ansvar
language
Swedish
id
8907243
date added to LUP
2017-06-19 13:43:00
date last changed
2017-06-19 13:43:00
@misc{8907243,
 abstract   = {There is ongoing discussion in company law on the question of corporate management liability to pay damages. Although it is not uncommon for harm to be inflicted on a company by its own management, it is rare for management to be held accountable towards the company, and even less so towards shareholders. This thesis analyses the external accountability of directors and the CEO in case of indirect damage to shareholders. It focuses on corporate groups, since there is limited discussion of management liability towards shareholders in case of indirect damage. Problems arise in particular with regard to situations where the management of a parent company inflicts harm on a subsidiary, and the shareholders of the subsidiary wish to claim compensation for indirect damages. This thesis describes the prevailing legal doctrine regarding directors' and CEOs’ liability vis-à-vis individual shareholders in case of indirect damage from a shareholder perspective. This provides a basis for answering the main question at issue; whether and how shareholders of a subsidiary can claim compensation for indirect damages caused by the directors or a CEO of a parent company, or by the subsidiary itself.

It is difficult to determine the circumstances under which individual shareholders have the right to litigate, as well as their rights to be compensated for indirect damage. The discussion in the literature concerns whether these two questions fall within the scope and purpose of the Swedish Companies Act (2005:551). Moreover, the extent of management's liability vis-à-vis individual shareholders in a corporate group is often unclear. Application of 29 chap. 1 § Companies Act in a corporate group raises difficult questions, especially when the management of the parent company caused the subsidiary damage. This paper examines these issues in order to increase the reader's knowledge of corporate management liability in and outside of corporate groups.

One conclusion is that individual shareholders can claim compensation for indirect damage caused by the management. However, the prevailing perception of individual shareholders' right to litigate and entitlement to compensation is inadequate in several regards. For example, minority shareholders’ entitlement to compensation is dependent on their equity stake. The legal situation is in need of clarification regarding when individual shareholders have the right to litigate, and when indirect damage is compensable in light of an application of the doctrine of norm protection. Furthermore, 29 chap. 1 § Companies Act is not applicable in the event that parent company directors and CEO cause the subsidiary injuries. It is primarily the subsidiary's minority shareholders who suffer from this. Since there is no legal establishment of a group interest in Swedish company law, liability for damages to the corporate group as a whole is inapplicable. The legal situation for compensation of indirect damage within corporate groups is not satisfactory, thus the need for clarification and reform.},
 author    = {Wedbäck Pizevska, Mikaela},
 keyword   = {Associationsrätt,Bolagsrätt,Koncernrätt,Skadeståndsrätt,Aktieägare,Bolagsledning,Styrelse,VD,Aktiebolag,Koncernbolag,Indirekt skada,Externt ansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolagsledningens ansvar för indirekt skada - Särskilt i koncernförhållanden},
 year     = {2017},
}