Advanced

Informatörer och infiltratörer - polisiära metoder vid brottsbekämpning

Orrenius, Mimmi LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The purpose of this essay is to explore the use of informers and infiltrators by the police through a legal certainty point of view. An informer is a person that is completely detached from police authority and part of or in contact with a criminal network. The informer provides the police with valuble information about the criminal network in order to ease the fight against crime. In contrast, the infiltrator’s mission is to penetrate the criminal organisation in order to earn trust and summon meaningful information. The infiltrator can be a private citizen or a police officer with a procteced identity. There is no legal regulation regarding the use of informers and infiltrators. The police has to comply there methods to the police Act... (More)
The purpose of this essay is to explore the use of informers and infiltrators by the police through a legal certainty point of view. An informer is a person that is completely detached from police authority and part of or in contact with a criminal network. The informer provides the police with valuble information about the criminal network in order to ease the fight against crime. In contrast, the infiltrator’s mission is to penetrate the criminal organisation in order to earn trust and summon meaningful information. The infiltrator can be a private citizen or a police officer with a procteced identity. There is no legal regulation regarding the use of informers and infiltrators. The police has to comply there methods to the police Act and some fundamental principles. However, there is guidleines for the use of informers. Infiltration lack guidlines but rules regarding entrapment is quite relevant. In case police has used an informer or an infiltrator, it is possible to conseal this information. But one suspect in a criminal case has the right of access to material that is relevant for the assesment of the prosecution. This principle can obstruct the privacy of informers and infiltrators. It is important that the methods are not used in a manner that violates article 6 ECHR. Furthermore, informers and infiltrators entail some problems and hazards. When the police cooperate with criminal persons there is a risk that these persons have interests that are incompatible with the police’s interest in combating crime. The informar and the infiltrator also expose themselves to a big risk when disclosing information about their criminal friends. A disclosure of the cooperation with the police is fatal. As things stand, the methods are not very compatible with the rule of law. Without legal provisions on the methods, judical decisions are not very predictable. The general principles to which the police should relate and the methods can be difficult to reconcile. Law enforcement of the methods should be done, so their use can be justified on the basis of legal certainty. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka polisens användning av informatörer och infiltratörer utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. En informatör är en från polisverksamheten helt fristående person som ingår i eller har kontakt med ett kriminellt nätverk. Informatören lämnar värdefull information om det kriminella nätverket till polisen i syfte att underlätta polisens brottsbekämpning. Infiltratören innehar däremot ett från polisen aktivt uppdrag. Infiltratören ska nästla sig in i en kriminell organisation och vinna framgång bland de kriminella för att kunna få ut för polis värdefull information. Infiltratören kan antingen vara en privatperson eller en polis med skyddad identitet. Det finns ingen lagreglering över användningen av... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka polisens användning av informatörer och infiltratörer utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. En informatör är en från polisverksamheten helt fristående person som ingår i eller har kontakt med ett kriminellt nätverk. Informatören lämnar värdefull information om det kriminella nätverket till polisen i syfte att underlätta polisens brottsbekämpning. Infiltratören innehar däremot ett från polisen aktivt uppdrag. Infiltratören ska nästla sig in i en kriminell organisation och vinna framgång bland de kriminella för att kunna få ut för polis värdefull information. Infiltratören kan antingen vara en privatperson eller en polis med skyddad identitet. Det finns ingen lagreglering över användningen av informatörer och infiltratörer. Metoderna måste förhålla sig till polislagen och de allmänna principerna som kommer till uttryck där. För informatörverksamheten finns däremot interna riktlinjer över hur verksamheten ska fungera. Infiltration har inga riktlinjer men regleras till viss del av de principer som gäller för bevis- och brottsprovokation. När polis har använt sig av en informatör eller en infiltratör kan uppgifter kring det hemlighållas för omvärlden i ganska hög utsträckning. En misstänkt i ett brottmål har dock insynsrätt över material som har betydelse för åtalsbedömningen. Denna princip kan försvåra sekretess över informatörer och infiltratörers existens. Det är viktigt att metoderna inte används på ett sätt som åsidosätter artikel 6 i EKMR. Vidare för informatörer och infiltratörer med sig en del problem och faror. När polisen samarbetar med kriminella personer finns en risk att personerna har intressen som inte är förenliga med polisens intresse att bekämpa brott. Informatören och infiltratören utsätter sig också för en stor risk när de utlämnar information om sina kriminella vänner till polisen. Ett avslöjande om samarbetet med polisen är livsfarligt. I dagsläget är metoderna inte särskilt rättssäkra. Utan någon tydlig reglering i lagtext om metodernas användning blir förutsägbarheten av rättsliga beslut bristfällig. De allmänna principerna och bestämmelserna som polisen ska förhålla sig till är svårförenliga med metoderna. En lagreglering över metoderna bör ske för att användningen av dem ska kunna motiveras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Orrenius, Mimmi LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, informatör, infiltratör, rättssäkerhet
language
Swedish
id
8907351
date added to LUP
2017-06-28 09:34:31
date last changed
2017-06-28 09:34:31
@misc{8907351,
 abstract   = {The purpose of this essay is to explore the use of informers and infiltrators by the police through a legal certainty point of view. An informer is a person that is completely detached from police authority and part of or in contact with a criminal network. The informer provides the police with valuble information about the criminal network in order to ease the fight against crime. In contrast, the infiltrator’s mission is to penetrate the criminal organisation in order to earn trust and summon meaningful information. The infiltrator can be a private citizen or a police officer with a procteced identity. There is no legal regulation regarding the use of informers and infiltrators. The police has to comply there methods to the police Act and some fundamental principles. However, there is guidleines for the use of informers. Infiltration lack guidlines but rules regarding entrapment is quite relevant. In case police has used an informer or an infiltrator, it is possible to conseal this information. But one suspect in a criminal case has the right of access to material that is relevant for the assesment of the prosecution. This principle can obstruct the privacy of informers and infiltrators. It is important that the methods are not used in a manner that violates article 6 ECHR. Furthermore, informers and infiltrators entail some problems and hazards. When the police cooperate with criminal persons there is a risk that these persons have interests that are incompatible with the police’s interest in combating crime. The informar and the infiltrator also expose themselves to a big risk when disclosing information about their criminal friends. A disclosure of the cooperation with the police is fatal. As things stand, the methods are not very compatible with the rule of law. Without legal provisions on the methods, judical decisions are not very predictable. The general principles to which the police should relate and the methods can be difficult to reconcile. Law enforcement of the methods should be done, so their use can be justified on the basis of legal certainty.},
 author    = {Orrenius, Mimmi},
 keyword   = {straffrätt,informatör,infiltratör,rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Informatörer och infiltratörer - polisiära metoder vid brottsbekämpning},
 year     = {2017},
}