Advanced

Socionomlärare och etiken: En studie av relationen mellan socionomutbildningens lärare och deras etik

Andersson, Lydia LU and Galinon, Vivien LU (2017) STVA22 20171
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Alla anställda inom förvaltningen har tre olika etiktyper att förhålla sig till: egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Denna uppsats undersöker hur personer som innehar två yrkesroller och därmed två olika professionsetikvarianter förhåller sig till dessa olika etiktyper och varianter. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Lennart Lundquists resonemang om etiktyper och tjänstemannens roll som demokratins väktare. Vidare har ett flertal källor såsom lagar, förordningar, fackförbunds etiska riktlinjer samt riktlinjer för anställda från Lunds universitet och Malmö högskola använts. För att undersöka ämnet har fyra personer som är utbildade socionomer men nu undervisar vid socionomutbildningen i Lund och Malmö intervjuats för att... (More)
Alla anställda inom förvaltningen har tre olika etiktyper att förhålla sig till: egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Denna uppsats undersöker hur personer som innehar två yrkesroller och därmed två olika professionsetikvarianter förhåller sig till dessa olika etiktyper och varianter. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Lennart Lundquists resonemang om etiktyper och tjänstemannens roll som demokratins väktare. Vidare har ett flertal källor såsom lagar, förordningar, fackförbunds etiska riktlinjer samt riktlinjer för anställda från Lunds universitet och Malmö högskola använts. För att undersöka ämnet har fyra personer som är utbildade socionomer men nu undervisar vid socionomutbildningen i Lund och Malmö intervjuats för att belysa deras förhållande till olika etiktyper. Det framgår från intervjuerna att respondenternas egenetik överlappar professionsetiken, att socionometiken är den dominerande professionsetikvarianten och trots att de inte själva identifierar sig som tjänstemän så tänker de i enlighet med förvaltningsetiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lydia LU and Galinon, Vivien LU
supervisor
organization
course
STVA22 20171
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
etiktyper, förvaltningsetik, tjänstemän, socionomer, lärare
language
Swedish
id
8907387
date added to LUP
2017-06-27 15:19:19
date last changed
2017-06-27 15:19:19
@misc{8907387,
 abstract   = {Alla anställda inom förvaltningen har tre olika etiktyper att förhålla sig till: egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Denna uppsats undersöker hur personer som innehar två yrkesroller och därmed två olika professionsetikvarianter förhåller sig till dessa olika etiktyper och varianter. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av Lennart Lundquists resonemang om etiktyper och tjänstemannens roll som demokratins väktare. Vidare har ett flertal källor såsom lagar, förordningar, fackförbunds etiska riktlinjer samt riktlinjer för anställda från Lunds universitet och Malmö högskola använts. För att undersöka ämnet har fyra personer som är utbildade socionomer men nu undervisar vid socionomutbildningen i Lund och Malmö intervjuats för att belysa deras förhållande till olika etiktyper. Det framgår från intervjuerna att respondenternas egenetik överlappar professionsetiken, att socionometiken är den dominerande professionsetikvarianten och trots att de inte själva identifierar sig som tjänstemän så tänker de i enlighet med förvaltningsetiken.},
 author    = {Andersson, Lydia and Galinon, Vivien},
 keyword   = {etiktyper,förvaltningsetik,tjänstemän,socionomer,lärare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Socionomlärare och etiken: En studie av relationen mellan socionomutbildningens lärare och deras etik},
 year     = {2017},
}