Advanced

Arbitration on whose terms? - A TWAIL analysis of investor-state arbitration through Bilateral Investment Treaties

Greiff, Emma LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats studerar skiljeförfarandemekanismen i Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID-konventionen) och hur den används i bilaterala investeringsavtal (BITs). Ämnet analyseras utifrån Third World Approach to International Law (TWAIL), vars synsätt utgår från att det finns en strukturell orättvisa i folkrätten och en dominans av staterna i the global north över de i the global south. Med denna utgångspunkt är målet med uppsatsen att besvara vad för relationer detta system i folkrätten befrämjar mellan the global north och the global south.

Uppsatsens frågeställning har besvarats genom att undersöka utvecklingen av ICSID-konventionen och BITs samt de parallella... (More)
Denna uppsats studerar skiljeförfarandemekanismen i Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID-konventionen) och hur den används i bilaterala investeringsavtal (BITs). Ämnet analyseras utifrån Third World Approach to International Law (TWAIL), vars synsätt utgår från att det finns en strukturell orättvisa i folkrätten och en dominans av staterna i the global north över de i the global south. Med denna utgångspunkt är målet med uppsatsen att besvara vad för relationer detta system i folkrätten befrämjar mellan the global north och the global south.

Uppsatsens frågeställning har besvarats genom att undersöka utvecklingen av ICSID-konventionen och BITs samt de parallella diskussioner som förts mellan Förenta Nationerna och Världsbanken. För att förstå användningen av BITs i praktiken har användning av modellavtal under 1900-talet studerats och vissa av ICSID-konventionens artiklar granskats. För att förstå vilka följder det kan få för såväl investerare som en värdstat, har ett specifikt fall analyserats.

Uppsatsen finner att utvecklingen under den post-koloniala perioden vittnar om att ICSID-konventionen, som trädde i kraft på 1960-talet, har en investerarvänlig utgångspunkt som gynnar investerare i the global north, vilka av historiska skäl är privata företag från de forna kolonialmakterna. Strukturen befästs under 1990-talet då BITs ingicks på löpande band och utan positiva effekter för den kapitalimporterande värdstaten.

Uppsatsen konstaterar att ICSID-konventionens mekanism för skilje-förfarande befrämjar en orättvis relation mellan the global north och the global south och befäster the global north’s dominans. Slutsatsen är att även om detta system är legitimt och de facto gällande folkrätt, så innebär det att orättvisa strukturer etableras och bibehålls. (Less)
Popular Abstract
This thesis examines the arbitration mechanism of the Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (the ICSID convention) and how it is used in Bilateral Investment Treaties (BITs). This is done from a Third World Approach to International Law (TWAIL) perspective. The main hypothesis of TWAIL is that inequality is embedded in international law, which legitimizes a dominance of the global north over the global south. With this outset, the question of what type of relations the arbitration mechanism furthers is analysed.

The question posed in this thesis is answered by looking at the historical emergence of the ICSID convention and of BITs as well as at the parallel discussions on the... (More)
This thesis examines the arbitration mechanism of the Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (the ICSID convention) and how it is used in Bilateral Investment Treaties (BITs). This is done from a Third World Approach to International Law (TWAIL) perspective. The main hypothesis of TWAIL is that inequality is embedded in international law, which legitimizes a dominance of the global north over the global south. With this outset, the question of what type of relations the arbitration mechanism furthers is analysed.

The question posed in this thesis is answered by looking at the historical emergence of the ICSID convention and of BITs as well as at the parallel discussions on the topic between the United Nations and the World Bank. To understand how states used these BITs in practice, model treaties of the 1990's are studied and articles of the ICSID convention reviewed. To under-stand what effects it may have for private investors and host states, a specific case is analysed.

The thesis finds that the development during the post-colonial era reflects that the ICSID-convention that entered into force in the 1960's, has an investor friendly outset that gives great advantages to investors in the global north. Of historical reasons these investors are private companies from former colonial powers. Furthermore, this structure is strengthened during the 1990’s when BITs are concluded seemingly automatically without any positive effects for the host states importing capital.

The thesis reaches the conclusion that the ICSID convention mechanism for arbitration in BITs furthers an unequal relationship between the global north and the global south, which establishes a dominant position of the global north. Moreover, while constituting international law, its legitimate system promotes unfair structures (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Greiff, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
TWAIL, ICSID, BIT, public international law, investment law, investment arbitration
language
English
id
8907721
date added to LUP
2017-06-28 09:33:57
date last changed
2017-06-28 09:33:57
@misc{8907721,
 abstract   = {Denna uppsats studerar skiljeförfarandemekanismen i Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID-konventionen) och hur den används i bilaterala investeringsavtal (BITs). Ämnet analyseras utifrån Third World Approach to International Law (TWAIL), vars synsätt utgår från att det finns en strukturell orättvisa i folkrätten och en dominans av staterna i the global north över de i the global south. Med denna utgångspunkt är målet med uppsatsen att besvara vad för relationer detta system i folkrätten befrämjar mellan the global north och the global south.

Uppsatsens frågeställning har besvarats genom att undersöka utvecklingen av ICSID-konventionen och BITs samt de parallella diskussioner som förts mellan Förenta Nationerna och Världsbanken. För att förstå användningen av BITs i praktiken har användning av modellavtal under 1900-talet studerats och vissa av ICSID-konventionens artiklar granskats. För att förstå vilka följder det kan få för såväl investerare som en värdstat, har ett specifikt fall analyserats. 

Uppsatsen finner att utvecklingen under den post-koloniala perioden vittnar om att ICSID-konventionen, som trädde i kraft på 1960-talet, har en investerarvänlig utgångspunkt som gynnar investerare i the global north, vilka av historiska skäl är privata företag från de forna kolonialmakterna. Strukturen befästs under 1990-talet då BITs ingicks på löpande band och utan positiva effekter för den kapitalimporterande värdstaten.

Uppsatsen konstaterar att ICSID-konventionens mekanism för skilje-förfarande befrämjar en orättvis relation mellan the global north och the global south och befäster the global north’s dominans. Slutsatsen är att även om detta system är legitimt och de facto gällande folkrätt, så innebär det att orättvisa strukturer etableras och bibehålls.},
 author    = {Greiff, Emma},
 keyword   = {TWAIL,ICSID,BIT,public international law,investment law,investment arbitration},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbitration on whose terms? - A TWAIL analysis of investor-state arbitration through Bilateral Investment Treaties},
 year     = {2017},
}