Advanced

Nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Kampe, Clara LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The focus of my thesis has been the Swedish lay judges. My purpose has been to examine the Swedish system of lay judges and furthermore study it in relation to legal certainty. My major problem statement has been: In accordance with legal certainty, what advantages and disadvantages can be seen with the system of lay judges?

The Swedish lay judges participate primarily in district and appellate courts. The ambition is to have the lay judges represent the general population and strengthen the public’s trust in the adjudication process. The system has often been criticised for the fact that lay judges are nominated by political parties and most appointed lay judges are politically active.

According to Aleksander Peczenik, whose theory... (More)
The focus of my thesis has been the Swedish lay judges. My purpose has been to examine the Swedish system of lay judges and furthermore study it in relation to legal certainty. My major problem statement has been: In accordance with legal certainty, what advantages and disadvantages can be seen with the system of lay judges?

The Swedish lay judges participate primarily in district and appellate courts. The ambition is to have the lay judges represent the general population and strengthen the public’s trust in the adjudication process. The system has often been criticised for the fact that lay judges are nominated by political parties and most appointed lay judges are politically active.

According to Aleksander Peczenik, whose theory about legal certainty is used in my thesis, legal certainty is a combination of predictability and ethical values. Predictability, which is the formal aspect of legal certainty, is supported and maintained by factors such as independent courts, legal professionals and an autonomous legislation. Furthermore, legal certainty is a promotional factor for democracy and a legitimate legislation.

The insight in the judicial process that can be provided by the lay judges can be seen as an advantage for the legal certainty. As an indirect representation of the public, the system of lay judges can strengthen the legitimacy of the courts and the legal certainty. The lay judges’ lack of legal education and training can be seen as a disadvantage for the legal certainty. Their lack of training in neutral judgement could pose a risk to an assessment free of other values. This could impair the autonomy of the law, the independence of the courts, and thereby the legal certainty. (Less)
Abstract (Swedish)
Jag har i min uppsats undersökt det svenska nämndemannasystemet, ett gammalt och omdebatterat fenomen. Mitt syfte har varit att undersöka hur systemet fungerar och regleras, samt hur det står sig ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Som huvudsaklig frågeställning har jag arbetat efter frågan: Vilka för- och nackdelar har nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv?

De svenska nämndemännen medverkar framför allt vid dömandet i brottmål vid tingsrätt och hovrätt, och har individuell rösträtt. Målsättningen är att de ska representera befolkningen och de anses ofta skapa insyn i, och på så sätt stärka förtroendet för, den dömande verksamheten. Nämndemannasystemet har ofta kritiserats för att många nämndemän väljs ur de politiska... (More)
Jag har i min uppsats undersökt det svenska nämndemannasystemet, ett gammalt och omdebatterat fenomen. Mitt syfte har varit att undersöka hur systemet fungerar och regleras, samt hur det står sig ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Som huvudsaklig frågeställning har jag arbetat efter frågan: Vilka för- och nackdelar har nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv?

De svenska nämndemännen medverkar framför allt vid dömandet i brottmål vid tingsrätt och hovrätt, och har individuell rösträtt. Målsättningen är att de ska representera befolkningen och de anses ofta skapa insyn i, och på så sätt stärka förtroendet för, den dömande verksamheten. Nämndemannasystemet har ofta kritiserats för att många nämndemän väljs ur de politiska partierna, och att systemet på så sätt innebär en inblandning av politisk makt i domstolsverksamheten.

Rättsäkerhet är, enligt vad som framförs av Aleksander Peczenik i hans bok ”Vad är rätt?”, en sammanvägning mellan förutsebarhet och andra etiska värden. Förutsebarhet, vilket är den formella rättssäkerheten, främjas av faktorer som oavhängiga domstolar, yrkesjurister och autonom lagstiftning. Rättssäkerhet främjar i sin tur demokrati och rättens legitimitet.

Nämndemännens insyn i rättstillämpningen kan ses som en fördel för rättssäkerheten. Nämndemännen innebär en indirekt representation av befolkningen vilket kan stärka domstolarnas legitimitet och främja rättssäkerheten. Som nackdel kan ur ett rättssäkerhetsperspektiv ses nämndemännens brist på juridisk utbildning och kunskap. Genom att de inte tränats i ett neutralt och juridisk bedömningssätt kan det finnas en risk att dömandet influeras av andra samhälleliga normer, vilket kan försämra
rättens autonomi, domstolarnas rättssäkerheten.
oavhängighet, och därigenom (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kampe, Clara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, processrätt
language
Swedish
id
8907847
date added to LUP
2017-06-29 10:00:16
date last changed
2017-06-29 10:00:16
@misc{8907847,
 abstract   = {The focus of my thesis has been the Swedish lay judges. My purpose has been to examine the Swedish system of lay judges and furthermore study it in relation to legal certainty. My major problem statement has been: In accordance with legal certainty, what advantages and disadvantages can be seen with the system of lay judges?

The Swedish lay judges participate primarily in district and appellate courts. The ambition is to have the lay judges represent the general population and strengthen the public’s trust in the adjudication process. The system has often been criticised for the fact that lay judges are nominated by political parties and most appointed lay judges are politically active.

According to Aleksander Peczenik, whose theory about legal certainty is used in my thesis, legal certainty is a combination of predictability and ethical values. Predictability, which is the formal aspect of legal certainty, is supported and maintained by factors such as independent courts, legal professionals and an autonomous legislation. Furthermore, legal certainty is a promotional factor for democracy and a legitimate legislation.

The insight in the judicial process that can be provided by the lay judges can be seen as an advantage for the legal certainty. As an indirect representation of the public, the system of lay judges can strengthen the legitimacy of the courts and the legal certainty. The lay judges’ lack of legal education and training can be seen as a disadvantage for the legal certainty. Their lack of training in neutral judgement could pose a risk to an assessment free of other values. This could impair the autonomy of the law, the independence of the courts, and thereby the legal certainty.},
 author    = {Kampe, Clara},
 keyword   = {allmän rättslära,processrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nämndemannasystemet ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2017},
}