Advanced

Personuppgifter som digital valuta - en analys av dataskyddsförordningen och dess konsekvenser för den personliga integriteten

Pettersson, Maria LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Personuppgifter och användarinformation har länge använts av företag som en grund för att kunna optimera och utveckla tjänster. I takt med internets explosionsartade framväxt har dock denna användning kommit att få ett större kommersiellt värde än någonsin tidigare. Detta på grund av att teknikens utveckling har medfört att allt större delar av vår vardag sker i anslutning till en internetuppkoppling. Alltifrån användningen av sociala nätverk till e-handel, platstjänster och hemutrustning försedda med datorer, medför att en kartläggning av ett väldigt brett spektra av en persons liv kan göras. Ur denna enorma mängd personlig information kan avancerade analysverktyg utvinna värdefull kunskap om varje konsuments framtida beteende och... (More)
Personuppgifter och användarinformation har länge använts av företag som en grund för att kunna optimera och utveckla tjänster. I takt med internets explosionsartade framväxt har dock denna användning kommit att få ett större kommersiellt värde än någonsin tidigare. Detta på grund av att teknikens utveckling har medfört att allt större delar av vår vardag sker i anslutning till en internetuppkoppling. Alltifrån användningen av sociala nätverk till e-handel, platstjänster och hemutrustning försedda med datorer, medför att en kartläggning av ett väldigt brett spektra av en persons liv kan göras. Ur denna enorma mängd personlig information kan avancerade analysverktyg utvinna värdefull kunskap om varje konsuments framtida beteende och preferenser. Personuppgifter utgör därmed själva drivkraften i den digitala ekonomin både vad gäller dess utveckling, men också genom de effektivitetsvinster som företagen genererar då informationen kan anpassas och göras mer relevant för varje internetanvändare.

Värdet av den personliga integriteten betonas genom den fundamentala rättsliga status som den har inom EU, samt genom dess klassificering som en mänsklig rättighet. Användningen av personuppgifter på den digitala marknaden för därför inte bara med sig fördelar utan väcker också stora problem i förhållande till integritetsskyddet. För att möta de nya krav som teknikens utveckling ställer på lagstiftningen har en ny dataskyddsförordning antagits. Denna har till syfte att ställa upp hinder för personuppgiftsanvändningen och att öka transparens och kontroll i förhållande till individen. Dataskyddsförordningens grunder och huvudprinciper kan dock i många hänseenden ifrågasättas. De står både i motsatsförhållande till hur den personliga informationen används i praktiken, men också då en individkontroll av denna användning näst intill kan vara omöjlig annat än i teorin. Uppsatsen syftar därför till att kritiskt granska huruvida regleringen tillräckligt väl adresserar den komplexitet som ligger i dagens, och framförallt framtidens, digitaliserade värld. (Less)
Abstract
For a long time companies have used personal data and user information as a basis for optimization and development of services. However, along with the explosive growth of the Internet, this use is of a greater commercial value than ever before. With development of technology a large part of our daily lives is now spent on the Internet. From social networking, e-commerce, site services and computer provided home devices, a chart of a very wide spectrum of a person's life can be done. From this immense amount of personal information, advanced analytic tools can extract valuable knowledge about each consumer's future behaviour and preferences. Thus personal data constitutes the driving force of the digital economy, in terms of its... (More)
For a long time companies have used personal data and user information as a basis for optimization and development of services. However, along with the explosive growth of the Internet, this use is of a greater commercial value than ever before. With development of technology a large part of our daily lives is now spent on the Internet. From social networking, e-commerce, site services and computer provided home devices, a chart of a very wide spectrum of a person's life can be done. From this immense amount of personal information, advanced analytic tools can extract valuable knowledge about each consumer's future behaviour and preferences. Thus personal data constitutes the driving force of the digital economy, in terms of its development and also through the efficiency gains generated by companies as the information can be adapted and made more relevant to each Internet user.

The value of personal integrity is emphasized by its fundamental legal status within the EU and by its classification as a human right. The use of personal data in the digital market has many benefits but it also causes problems when it comes to user privacy. In order to meet the requirements of the new technological developments, a new data protection regulation has been adopted. The goal is to set barriers to the use of personal information and to increase the transparency and control in relation to the individual itself. However, the very foundation and main principles of the data protection regulation can be questioned in many respects. It contradicts how personal information is used in practice and that the exercise of individual control is impossible in anything other than in theory. The main goal of this essay is therefore to critically examine whether the regulation adequately addresses the complexity of today’s, and in particular the future’s, digitized world. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Maria LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
personlig data, dataskydd, Big data, EU-rätt, personlig integritet, integritetsskydd
language
Swedish
id
8907953
date added to LUP
2017-06-29 10:46:54
date last changed
2017-06-29 10:46:54
@misc{8907953,
 abstract   = {For a long time companies have used personal data and user information as a basis for optimization and development of services. However, along with the explosive growth of the Internet, this use is of a greater commercial value than ever before. With development of technology a large part of our daily lives is now spent on the Internet. From social networking, e-commerce, site services and computer provided home devices, a chart of a very wide spectrum of a person's life can be done. From this immense amount of personal information, advanced analytic tools can extract valuable knowledge about each consumer's future behaviour and preferences. Thus personal data constitutes the driving force of the digital economy, in terms of its development and also through the efficiency gains generated by companies as the information can be adapted and made more relevant to each Internet user.

The value of personal integrity is emphasized by its fundamental legal status within the EU and by its classification as a human right. The use of personal data in the digital market has many benefits but it also causes problems when it comes to user privacy. In order to meet the requirements of the new technological developments, a new data protection regulation has been adopted. The goal is to set barriers to the use of personal information and to increase the transparency and control in relation to the individual itself. However, the very foundation and main principles of the data protection regulation can be questioned in many respects. It contradicts how personal information is used in practice and that the exercise of individual control is impossible in anything other than in theory. The main goal of this essay is therefore to critically examine whether the regulation adequately addresses the complexity of today’s, and in particular the future’s, digitized world.},
 author    = {Pettersson, Maria},
 keyword   = {personlig data,dataskydd,Big data,EU-rätt,personlig integritet,integritetsskydd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personuppgifter som digital valuta - en analys av dataskyddsförordningen och dess konsekvenser för den personliga integriteten},
 year     = {2017},
}