Advanced

Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål

Nihlwing, Lovisa LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vårdnadsmål kan ibland resultera i konflikt och att den ena föräldern väljer att egenmäktigt ta med sig barnet och hålla det borta från den andra föräldern.

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka faktorer som är avgörande för domstolen vid bedömningen i vårdnadsmål, samt hur dessa faktorer viktas i olika situationer.

Den här uppsatsen kan konstatera att domstolens bedömning i första hand grundar sig på kontaktprincipen och vilken förälder som kan tillgodose den bäst. I andra hand bedömer domstolen... (More)
I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vårdnadsmål kan ibland resultera i konflikt och att den ena föräldern väljer att egenmäktigt ta med sig barnet och hålla det borta från den andra föräldern.

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka faktorer som är avgörande för domstolen vid bedömningen i vårdnadsmål, samt hur dessa faktorer viktas i olika situationer.

Den här uppsatsen kan konstatera att domstolens bedömning i första hand grundar sig på kontaktprincipen och vilken förälder som kan tillgodose den bäst. I andra hand bedömer domstolen utefter kontinuitetsprincipen, vilket ofta är den princip som är avgörande för huruvida kontaktprincipen kan prioriteras eller ej.

De mest utmärkande faktorer som domstolen tar hänsyn till i bedömningen är barnets ålder, hur länge det inte har haft kontakt med den andra föräldern, hur mycket kontakt den har haft med den andra föräldern under bortavaron och hur långt bort barnet har varit. Med hjälp av dessa faktorer gör domstolen en helhetsbedömning för att komma fram till det avgörandet som anses vara mest förenligt med barnets bästa. (Less)
Abstract
In custody trials, the starting point for the assessment is the best interests of the child. This includes the child's right to maintain close and good contact with both parents. Custody trials can result in conflict situations, where one parent chooses to take the child away from the other parent.

The purpose of this paper is to investigate what factors are crucial in the Court’s assessment of the case, and how these factors are weighted in different situations.

This paper finds that the Court's assessment is primarily based on the contact principle and which one of the parents that is most capable to meet the needs of the child. Secondly, the court considers the continuity. Depending on how strongly the child’s well-being is based... (More)
In custody trials, the starting point for the assessment is the best interests of the child. This includes the child's right to maintain close and good contact with both parents. Custody trials can result in conflict situations, where one parent chooses to take the child away from the other parent.

The purpose of this paper is to investigate what factors are crucial in the Court’s assessment of the case, and how these factors are weighted in different situations.

This paper finds that the Court's assessment is primarily based on the contact principle and which one of the parents that is most capable to meet the needs of the child. Secondly, the court considers the continuity. Depending on how strongly the child’s well-being is based on continuity, the Court might place a different emphasis on the contact principle.

The most significant factors the Court takes into consideration, are amongst other things, the age of the child, how long it has been out of contact with the other parent, how much contact it has had with the other parent during the time away, and how far away the child has been. By using these factors, the Court makes an overall assessment to reach a decision that is considered to be most consistent with the best interests of the child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8907961,
 abstract   = {In custody trials, the starting point for the assessment is the best interests of the child. This includes the child's right to maintain close and good contact with both parents. Custody trials can result in conflict situations, where one parent chooses to take the child away from the other parent.

The purpose of this paper is to investigate what factors are crucial in the Court’s assessment of the case, and how these factors are weighted in different situations. 

This paper finds that the Court's assessment is primarily based on the contact principle and which one of the parents that is most capable to meet the needs of the child. Secondly, the court considers the continuity. Depending on how strongly the child’s well-being is based on continuity, the Court might place a different emphasis on the contact principle. 

The most significant factors the Court takes into consideration, are amongst other things, the age of the child, how long it has been out of contact with the other parent, how much contact it has had with the other parent during the time away, and how far away the child has been. By using these factors, the Court makes an overall assessment to reach a decision that is considered to be most consistent with the best interests of the child.},
 author    = {Nihlwing, Lovisa},
 keyword   = {allmän rättslära,arbetsrätt,associationsrätt,avtalsrätt,bankrätt,boenderätt,civilrätt,EU-rätt,familjerätt,fastighetsrätt,finansrätt,folkrätt,företagsekonomi,förmögenhetsrätt,försäkringsrätt,förvaltningsrätt,immaterialrätt,internationell privaträtt,IT-rätt,komparativ rätt,konkurrensrätt,processrätt,rättsekonomi,rättshistoria,rättssociologi,rättsvetenskap,sakrätt,sjörätt,skadeståndsrätt,skatterätt,socialrätt,statsrätt,straffrätt,transporträtt,utrikeshandelsrätt,vårdnad,kontaktprincipen,kontinuitetsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål},
 year     = {2017},
}