Advanced

Barnäktenskapslagstiftningen i Sverige - dags för nolltolerans mot barnäktenskap?

Lundblad, Hanna LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The internationalized world of today demands legal systems to consider certain phenomena, even if they do not occur within their own society. Even though child marriage is not possible in Sweden, the issue must be discussed, as it is common for married children from other countries to move here. The legal age of marriage varies from country to country and it is not enough to set an age limit for marriages in Sweden, in private international law there is also a need for adjustments to adapt to the rest of the world. Therefore, there are legally three variants of child marriage in Sweden today, based on the Swedish definition: Swedish child marriages in marital law, and foreign child marriages in Swedish private international law. For a... (More)
The internationalized world of today demands legal systems to consider certain phenomena, even if they do not occur within their own society. Even though child marriage is not possible in Sweden, the issue must be discussed, as it is common for married children from other countries to move here. The legal age of marriage varies from country to country and it is not enough to set an age limit for marriages in Sweden, in private international law there is also a need for adjustments to adapt to the rest of the world. Therefore, there are legally three variants of child marriage in Sweden today, based on the Swedish definition: Swedish child marriages in marital law, and foreign child marriages in Swedish private international law. For a Swedish marriage, both spouses must be 18 years old. The best interests of the child are considered not to be married, for both development and health reasons. Regarding the possibility of recognizing foreign child marriages, the assessment is based on whether a connection was made to Sweden when the marriage was entered. If there is a connection, the possibility for recognition is limited. If there is no connection, the marriage will generally be recognized, unless ordre public is applied. Since the legislation differs between different child marriages, the debate is great and several debaters advocate a zero tolerance policy for all child marriages. In connection to the stern vision that the legislature points out, which is apparent from the latest changes regarding Swedish child marriage and foreign child marriages with Swedish connection, I think there is a need to strengthen the legislation on foreign child marriage without connection. This also in the light of the fact that both international and national bodies have shown the harmful effects on the child because of child marriages. Since the best interest of the child may vary from situation to situation, and since it is still possible for countries to let children (under the age of 18) enter into marriage, I do not think that a zero tolerance policy is a good solution in every case. There must be an opportunity for another assessment in the individual case. (Less)
Abstract (Swedish)
Den internationaliserade värld vi idag lever i ställer krav på rättsordningar att hantera vissa fenomen, även om de inte förekommer inom det egna samhället. Trots att barnäktenskap inte är möjliga att ingå i Sverige måste frågan hanteras, eftersom det är vanligt att gifta barn från andra länder förflyttar sig hit. Den legala äktenskapsåldern varierar mellan länder och det räcker inte att civilrättsligt sätta en åldersgräns för äktenskap i Sverige, utan i den internationella privaträtten krävs också regleringar för att anpassa sig mot omvärlden. Lagstiftningsmässigt hanteras således tre varianter av barnäktenskap, utifrån den svenska definitionen, i Sverige idag: svenska barnäktenskap i äktenskapsbalken, och utländska barnäktenskap inom den... (More)
Den internationaliserade värld vi idag lever i ställer krav på rättsordningar att hantera vissa fenomen, även om de inte förekommer inom det egna samhället. Trots att barnäktenskap inte är möjliga att ingå i Sverige måste frågan hanteras, eftersom det är vanligt att gifta barn från andra länder förflyttar sig hit. Den legala äktenskapsåldern varierar mellan länder och det räcker inte att civilrättsligt sätta en åldersgräns för äktenskap i Sverige, utan i den internationella privaträtten krävs också regleringar för att anpassa sig mot omvärlden. Lagstiftningsmässigt hanteras således tre varianter av barnäktenskap, utifrån den svenska definitionen, i Sverige idag: svenska barnäktenskap i äktenskapsbalken, och utländska barnäktenskap inom den svenska internationella privaträtten. För ett svenskt äktenskap krävs att båda parter fyllt 18 år. Barnets bästa anses vara att inte ingå äktenskap, med bakgrund i bl.a. utvecklings- och hälsoskäl. Vad gäller möjligheten att få utländska barnäktenskap erkända beror bedömningen på om anknytning funnits till Sverige eller inte när äktenskapet ingicks. Finns angiven anknytning är möjligheterna att erkänna väldigt begränsade. Finns inte anknytning ska äktenskapet som huvudregel erkännas, om det inte är fråga om ordre public. Eftersom lagstiftningen på detta sätt gör skillnad på barnäktenskap och barnäktenskap är debatten stor, och flera debattörer förespråkar en nolltolerans även för alla utländska barnäktenskap. Med hänsyn till den hårda synen som lagstiftaren markerar, vilken syns tydligt genom de senaste ändringarna vad gäller svenska barnäktenskap och barnäktenskap med svensk anknytning, anser jag att det finns ett behov av att även göra lagstiftningen kring utländska barnäktenskap utan anknytning starkare. Detta också med bakgrund i att både internationella och nationella organ har visat på barnäktenskaps skadliga effekter på barnet. Eftersom barnets bästa kan variera från situation till situation, och det fortfarande är många länder som tillåter barn (personer under 18 år) ingå äktenskap anser jag dock inte att en nolltolerans är en bra lösning i varje fall. Det måste finnas en möjlighet till en annan bedömning i det enskilda fallet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundblad, Hanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
internationell privaträtt, familjerätt, barnäktenskap
language
Swedish
id
8908029
date added to LUP
2017-06-29 10:43:33
date last changed
2017-06-29 10:43:33
@misc{8908029,
 abstract   = {The internationalized world of today demands legal systems to consider certain phenomena, even if they do not occur within their own society. Even though child marriage is not possible in Sweden, the issue must be discussed, as it is common for married children from other countries to move here. The legal age of marriage varies from country to country and it is not enough to set an age limit for marriages in Sweden, in private international law there is also a need for adjustments to adapt to the rest of the world. Therefore, there are legally three variants of child marriage in Sweden today, based on the Swedish definition: Swedish child marriages in marital law, and foreign child marriages in Swedish private international law. For a Swedish marriage, both spouses must be 18 years old. The best interests of the child are considered not to be married, for both development and health reasons. Regarding the possibility of recognizing foreign child marriages, the assessment is based on whether a connection was made to Sweden when the marriage was entered. If there is a connection, the possibility for recognition is limited. If there is no connection, the marriage will generally be recognized, unless ordre public is applied. Since the legislation differs between different child marriages, the debate is great and several debaters advocate a zero tolerance policy for all child marriages. In connection to the stern vision that the legislature points out, which is apparent from the latest changes regarding Swedish child marriage and foreign child marriages with Swedish connection, I think there is a need to strengthen the legislation on foreign child marriage without connection. This also in the light of the fact that both international and national bodies have shown the harmful effects on the child because of child marriages. Since the best interest of the child may vary from situation to situation, and since it is still possible for countries to let children (under the age of 18) enter into marriage, I do not think that a zero tolerance policy is a good solution in every case. There must be an opportunity for another assessment in the individual case.},
 author    = {Lundblad, Hanna},
 keyword   = {internationell privaträtt,familjerätt,barnäktenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnäktenskapslagstiftningen i Sverige - dags för nolltolerans mot barnäktenskap?},
 year     = {2017},
}