Advanced

The legal status of polygamy in England and Germany - a comparison - Domicile v. Nationality

Rinaldo Iversen, Michelle LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Polygamy is a marriage institution that is practiced in many parts of the world. In most western countries polygamy is prohibited and the legal systems are based on the principle of monogamy. Nevertheless, the pressing question of whether to recognize polygamous marriages as valid must be answered and other factors such as what time is relevant and what law to apply, must be determined.

The purpose of this thesis is to determine the legal status of polygamy in England and Germany in both domestic law and private international law. The legal systems provide both similarities and differences that can be compared and analyzed. The legal dogmatic approach determines the legal status of polygamy in the respective country and later on the... (More)
Polygamy is a marriage institution that is practiced in many parts of the world. In most western countries polygamy is prohibited and the legal systems are based on the principle of monogamy. Nevertheless, the pressing question of whether to recognize polygamous marriages as valid must be answered and other factors such as what time is relevant and what law to apply, must be determined.

The purpose of this thesis is to determine the legal status of polygamy in England and Germany in both domestic law and private international law. The legal systems provide both similarities and differences that can be compared and analyzed. The legal dogmatic approach determines the legal status of polygamy in the respective country and later on the method of comparative law outlines the similarities and differences.

Firstly, this thesis researches the legal status of polygamy in England. Concluding that polygamous marriages in England and polygamous marriages concluded abroad by a person domiciled in England will constitute a bigamous marriage and therefore be invalid. Polygamous marriages concluded abroad by foreigners will generally be recognized, unless public policy is induced. Secondly, this thesis researches the legal status of polygamy in Germany where the key determinant is the nationality instead of domicile. However, when that link is established the regulation of polygamy is generally similar. Thirdly, domicile and nationality as key determinants are compared to each other and it is outlined why each country has chosen its solution. There is no determinant that generally is more desirable. The social and political goals of the country will determine which factor is applied and how polygamous marriages are recognized, although breaching the principle of monogamy. (Less)
Abstract (Swedish)
Polygami är en äktenskapsform som ingås i många delar av världen. I de flesta länderna i västvärlden är polygami förbjudet och rättsordningarna baseras på monogami som den önskvärda äktenskapsformen. Rättsordningen måste emellertid svara på frågan om polygama äktenskap ska erkännas och räknas som giltiga i landet. För att besvara denna fråga måste det undersökas vilken lag som är tillämplig vid prövningen av äktenskapets giltighet och även vilken tidsperiod som är avgörande.

Syftet med denna uppsats är att utreda den rättsliga regleringen av polygami i England och Tyskland, både inom nationell rätt och internationell privaträtt. Inom dessa rättsordningar finns det både likheter samt skillnader som kan jämföras och analyseras. Den... (More)
Polygami är en äktenskapsform som ingås i många delar av världen. I de flesta länderna i västvärlden är polygami förbjudet och rättsordningarna baseras på monogami som den önskvärda äktenskapsformen. Rättsordningen måste emellertid svara på frågan om polygama äktenskap ska erkännas och räknas som giltiga i landet. För att besvara denna fråga måste det undersökas vilken lag som är tillämplig vid prövningen av äktenskapets giltighet och även vilken tidsperiod som är avgörande.

Syftet med denna uppsats är att utreda den rättsliga regleringen av polygami i England och Tyskland, både inom nationell rätt och internationell privaträtt. Inom dessa rättsordningar finns det både likheter samt skillnader som kan jämföras och analyseras. Den rättsdogmatiska metoden utreder rättsläget i respektive land och sedan används en komparativ metod för att framhäva likheter och skillnader.

I England räknas polygama äktenskap som ingås i England samt äktenskap som ingås utomlands av en person som har sitt domicil i England som tvegifte och är därmed ogiltiga. Polygama äktenskap som ingås utomlands erkänns om personen har sitt domicil i ett land som tillåter polygami. Dock kan ordre public tillämpas. I Tyskland är medborgarskap avgörande istället för domicil. Om en person är tysk medborgare fungerar kopplingen till Tyskland i princip på motsvarande sätt som domicil i England. Rättsläget är följaktligen likt det i England. Det finns olika anledningar till varför ett land väljer medborgarskap eller domicil, dock finns det ingen lösning som är allmänt lämpligare. Landets politiska och sociala målsättningar avgör vilken faktor som är relevant och hur landet väljer att erkänna polygama äktenskap som inte stämmer överens med den önskvärda monogama äktenskapsformen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rinaldo Iversen, Michelle LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Private international law, comparative law, family law, polygamy
language
English
id
8908030
date added to LUP
2017-06-29 11:01:03
date last changed
2017-06-29 11:01:03
@misc{8908030,
 abstract   = {Polygamy is a marriage institution that is practiced in many parts of the world. In most western countries polygamy is prohibited and the legal systems are based on the principle of monogamy. Nevertheless, the pressing question of whether to recognize polygamous marriages as valid must be answered and other factors such as what time is relevant and what law to apply, must be determined. 

The purpose of this thesis is to determine the legal status of polygamy in England and Germany in both domestic law and private international law. The legal systems provide both similarities and differences that can be compared and analyzed. The legal dogmatic approach determines the legal status of polygamy in the respective country and later on the method of comparative law outlines the similarities and differences. 

Firstly, this thesis researches the legal status of polygamy in England. Concluding that polygamous marriages in England and polygamous marriages concluded abroad by a person domiciled in England will constitute a bigamous marriage and therefore be invalid. Polygamous marriages concluded abroad by foreigners will generally be recognized, unless public policy is induced. Secondly, this thesis researches the legal status of polygamy in Germany where the key determinant is the nationality instead of domicile. However, when that link is established the regulation of polygamy is generally similar. Thirdly, domicile and nationality as key determinants are compared to each other and it is outlined why each country has chosen its solution. There is no determinant that generally is more desirable. The social and political goals of the country will determine which factor is applied and how polygamous marriages are recognized, although breaching the principle of monogamy.},
 author    = {Rinaldo Iversen, Michelle},
 keyword   = {Private international law,comparative law,family law,polygamy},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The legal status of polygamy in England and Germany - a comparison - Domicile v. Nationality},
 year     = {2017},
}