Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är avtalsprincipens tid i svensk rätt kommen? - En analys av argumentationen som förs i den juridiska debatten

Wargenbrant, Ellinor LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
För att vinna sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer i svensk rätt gäller som huvudregel att man tagit egendomen i sin besittning eller att ett rättsligt rådighetsavskärande har skett. Det är detta sakrättsliga moment som kallas för tradition och som traditionsprincipen således bygger på. Principen är inte lagstadgad utan har växt fram och utvecklats främst genom praxis. Endast köpeavtalet i sig räcker därmed inte för separationsrätt vid utmätning eller konkurs.

En juridisk debatt på området har förts sedan ett antal år tillbaka gällande frågan om Sverige bör överge traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen. Avtalsprincipen innebär att en köpare av lösöre redan genom köpeavtalet är skyddad mot säljarens borgenärer. De... (More)
För att vinna sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer i svensk rätt gäller som huvudregel att man tagit egendomen i sin besittning eller att ett rättsligt rådighetsavskärande har skett. Det är detta sakrättsliga moment som kallas för tradition och som traditionsprincipen således bygger på. Principen är inte lagstadgad utan har växt fram och utvecklats främst genom praxis. Endast köpeavtalet i sig räcker därmed inte för separationsrätt vid utmätning eller konkurs.

En juridisk debatt på området har förts sedan ett antal år tillbaka gällande frågan om Sverige bör överge traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen. Avtalsprincipen innebär att en köpare av lösöre redan genom köpeavtalet är skyddad mot säljarens borgenärer. De som förespråkar en övergång till avtalsprincipen anser framförallt att traditionsprincipen är föråldrad, att principens syften till viss del har spelat ut sin roll och att den hämmar handeln med utländska aktörer. Försvararna av traditionsprincipen anser å andra sidan att traditionskravet är nödvändigt för att förhindra borgenärsbedrägerier och andra undandraganden, att principen upprätthåller en effektivitet inom exekutionsväsendet och att den bör bevaras på grund av sin gamla tradition här i landet.

Uppsatsen har till syfte att lyfta fram de argument som förs för och emot en övergång till avtalsprincipen. Med hjälp av att titta på de danska och finska rättssystemen ska även eventuella problem som kan uppstå om principen införs i Sverige belysas. (Less)
Abstract
In Swedish law, the general rule to win protection against the seller’s creditors, is by taking possession of the property. Since 2008 you can also get protection if the seller has been legally dispossessed of the property. The element is called traditio and that is the thing the doctrine of traditio is built upon. The doctrine has been developed through practice and has not been laid down in law. Only the purchase agreement is not enough for the buyer to get right in rem against the seller’s creditors in case of execution or bankruptcy.

A judicial debate on this field has been taking place for a couple of years and the question is whether Sweden should change from the doctrine of traditio to the doctrine of consensus. When applying... (More)
In Swedish law, the general rule to win protection against the seller’s creditors, is by taking possession of the property. Since 2008 you can also get protection if the seller has been legally dispossessed of the property. The element is called traditio and that is the thing the doctrine of traditio is built upon. The doctrine has been developed through practice and has not been laid down in law. Only the purchase agreement is not enough for the buyer to get right in rem against the seller’s creditors in case of execution or bankruptcy.

A judicial debate on this field has been taking place for a couple of years and the question is whether Sweden should change from the doctrine of traditio to the doctrine of consensus. When applying the doctrine of consensus, the buyer gets protection against the seller’s creditors through the purchase agreement. Those who advocate a transition to the doctrine of consensus thinks that the doctrine of traditio is outdated, that the purposes are no longer relevant and that the principle inhibits the trade with foreign actors. The defenders of the doctrine of traditio, on the other hand, think that it prevents creditor fraud and other evasions, that it maintains an efficiency in the execution organization and that it should be preserved because of its tradition in the country.

The purpose of the thesis is to highlight the arguments that are carried out both for and against a transition to the doctrine of consensus and by looking at the Danish and Finnish legal systems, illustrate consequences that may emerge in Sweden if the doctrine of consensus is introduced. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wargenbrant, Ellinor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sakrätt
language
Swedish
id
8908042
date added to LUP
2017-06-29 11:00:25
date last changed
2017-06-29 11:00:25
@misc{8908042,
 abstract   = {{In Swedish law, the general rule to win protection against the seller’s creditors, is by taking possession of the property. Since 2008 you can also get protection if the seller has been legally dispossessed of the property. The element is called traditio and that is the thing the doctrine of traditio is built upon. The doctrine has been developed through practice and has not been laid down in law. Only the purchase agreement is not enough for the buyer to get right in rem against the seller’s creditors in case of execution or bankruptcy. 

A judicial debate on this field has been taking place for a couple of years and the question is whether Sweden should change from the doctrine of traditio to the doctrine of consensus. When applying the doctrine of consensus, the buyer gets protection against the seller’s creditors through the purchase agreement. Those who advocate a transition to the doctrine of consensus thinks that the doctrine of traditio is outdated, that the purposes are no longer relevant and that the principle inhibits the trade with foreign actors. The defenders of the doctrine of traditio, on the other hand, think that it prevents creditor fraud and other evasions, that it maintains an efficiency in the execution organization and that it should be preserved because of its tradition in the country. 

The purpose of the thesis is to highlight the arguments that are carried out both for and against a transition to the doctrine of consensus and by looking at the Danish and Finnish legal systems, illustrate consequences that may emerge in Sweden if the doctrine of consensus is introduced.}},
 author    = {{Wargenbrant, Ellinor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är avtalsprincipens tid i svensk rätt kommen? - En analys av argumentationen som förs i den juridiska debatten}},
 year     = {{2017}},
}