Advanced

Tradition av princip? - En studie av traditionsprincipen i svensk rätt

Svensson, Gustav LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Traditionsprincipen innebär att överlåtarens rådighet eller besittning måste brytas för att en förvärvare ska uppnå sakrättsligt skydd gentemot överlåtarens borgenärer. Traditionsprincipen har varit en viktig del av den svenska rättsordningen i nästan 100 år. Under första halvan av 1900-talet då traditionsprincipen förankrades i praxis krävde traditionsprincipen fysisk tradition för sakrättsligt skydd. Under åren skiftade HD:s fokus istället till besittningsförändring eller rådighetsavskärande. Under 2000-talet har HD fortsatt att ytterligare minska den stränga tillämpningen av traditionsprincipen. Även lagstiftaren har minskat traditionsprincipens tillämpningsområde. Detta främst genom införandet av en avtalsprincip för konsumenter,... (More)
Traditionsprincipen innebär att överlåtarens rådighet eller besittning måste brytas för att en förvärvare ska uppnå sakrättsligt skydd gentemot överlåtarens borgenärer. Traditionsprincipen har varit en viktig del av den svenska rättsordningen i nästan 100 år. Under första halvan av 1900-talet då traditionsprincipen förankrades i praxis krävde traditionsprincipen fysisk tradition för sakrättsligt skydd. Under åren skiftade HD:s fokus istället till besittningsförändring eller rådighetsavskärande. Under 2000-talet har HD fortsatt att ytterligare minska den stränga tillämpningen av traditionsprincipen. Även lagstiftaren har minskat traditionsprincipens tillämpningsområde. Detta främst genom införandet av en avtalsprincip för konsumenter, vilken infördes i början av 2000-talet. 2015 föreslogs det i SOU 2015:18 att en generell avtalsprincip ska införas istället för den traditionsprincip som idag tillämpas.

Förutom att redogöra för traditionsprincipens innebörd och tillämpning utreder uppsatsen även hur problematiken kring avtalsprincipen hanteras i Danmark, där den tillämpats länge. Problemformuleringen ser inte ut som i Sverige, där fokus främst legat på att förhindra borgenärsbedrägerier. I Danmark diskuteras knappt den sortens problematik.

Den juridiska debatten i Sverige har kantats av en rad olika argument för och emot ett avskaffande av traditionsprincipen. De flesta författare verkar vara för ett införande av en generell avtalsprincip. Det är också slutsatsen som dras i denna uppsats. (Less)
Abstract
The doctrine of traditio or traditionsprincipen, is the principle meaning a buyer has to transfer the possession of an item he or she has bought from the seller to obtain protection against the seller‘s creditors. It has been an important part of the Swedish legal system for almost 100 years. When the doctrine of traditio first was established in practice, the doctrine demanded a physical transfer of the bought item to obtain protection against the seller’s creditors. Over the years, this demand shifted to mainly concern whether or not the seller had lost the legal ability to control or use the sold item. In the 21st century, the Supreme Court has continued to further reduce the strict application of the doctrine of traditio. The... (More)
The doctrine of traditio or traditionsprincipen, is the principle meaning a buyer has to transfer the possession of an item he or she has bought from the seller to obtain protection against the seller‘s creditors. It has been an important part of the Swedish legal system for almost 100 years. When the doctrine of traditio first was established in practice, the doctrine demanded a physical transfer of the bought item to obtain protection against the seller’s creditors. Over the years, this demand shifted to mainly concern whether or not the seller had lost the legal ability to control or use the sold item. In the 21st century, the Supreme Court has continued to further reduce the strict application of the doctrine of traditio. The legislature has also reduced the scope of the doctrine, primarily through the change in the Swedish Consumer Sales Act, KKL, as consumers now obtain protection against the seller’s creditors through the sales contract. This change was introduced in the early 2000s. In 2015, a Swedish Government Official Report, SOU 2015:18, proposed that a general contractual principle should be introduced. This means that every buyer would receive protection against the seller’s creditors with the sales contract.

The aim of this paper is to further broaden the perspective of these issues by investigating how the protection against the seller’s creditors is achieved in Denmark, where the contract of sales gives the buyer protection against the seller’s creditors. The debate in Sweden has primarily been focused to protect creditors against fraud from debtors, while in Denmark these are issues hardly mentioned in doctrine.

The majority of legal scholars appears to be in favor of an abolition of the doctrine of traditio and instead introduce the sales contract as a protection against the seller’s creditors. This is also the conclusion of this paper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Gustav LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, sakrätt, traditionsprincipen
language
Swedish
id
8908073
date added to LUP
2017-06-29 10:59:19
date last changed
2017-06-29 10:59:19
@misc{8908073,
 abstract   = {The doctrine of traditio or traditionsprincipen, is the principle meaning a buyer has to transfer the possession of an item he or she has bought from the seller to obtain protection against the seller‘s creditors. It has been an important part of the Swedish legal system for almost 100 years. When the doctrine of traditio first was established in practice, the doctrine demanded a physical transfer of the bought item to obtain protection against the seller’s creditors. Over the years, this demand shifted to mainly concern whether or not the seller had lost the legal ability to control or use the sold item. In the 21st century, the Supreme Court has continued to further reduce the strict application of the doctrine of traditio. The legislature has also reduced the scope of the doctrine, primarily through the change in the Swedish Consumer Sales Act, KKL, as consumers now obtain protection against the seller’s creditors through the sales contract. This change was introduced in the early 2000s. In 2015, a Swedish Government Official Report, SOU 2015:18, proposed that a general contractual principle should be introduced. This means that every buyer would receive protection against the seller’s creditors with the sales contract.

The aim of this paper is to further broaden the perspective of these issues by investigating how the protection against the seller’s creditors is achieved in Denmark, where the contract of sales gives the buyer protection against the seller’s creditors. The debate in Sweden has primarily been focused to protect creditors against fraud from debtors, while in Denmark these are issues hardly mentioned in doctrine.

The majority of legal scholars appears to be in favor of an abolition of the doctrine of traditio and instead introduce the sales contract as a protection against the seller’s creditors. This is also the conclusion of this paper.},
 author    = {Svensson, Gustav},
 keyword   = {civilrätt,sakrätt,traditionsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tradition av princip? - En studie av traditionsprincipen i svensk rätt},
 year     = {2017},
}