Advanced

Kränkningar på internet - Det straffrättsliga skyddet av den personliga och sexuella integriteten

Elmgren, Elsa LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This essay aims to investigate the legal consequences of online harassment. Violations of the personal privacy of frequent social media users are a growing problem, which affects a big part of the population. Current legislation regarding different kinds of harassment is mainly focused on physical acts. This might be problematic since online harassment does not take place in the physical world but in the virtual. Hence, victims of online harassment risk not being able to receive restitution from the legal system.

Different social groups are affected by different expressions of harassment. It is more common for men and boys to be threatened or have damaging rumours targeting their honour spread online than it is for women and girls.... (More)
This essay aims to investigate the legal consequences of online harassment. Violations of the personal privacy of frequent social media users are a growing problem, which affects a big part of the population. Current legislation regarding different kinds of harassment is mainly focused on physical acts. This might be problematic since online harassment does not take place in the physical world but in the virtual. Hence, victims of online harassment risk not being able to receive restitution from the legal system.

Different social groups are affected by different expressions of harassment. It is more common for men and boys to be threatened or have damaging rumours targeting their honour spread online than it is for women and girls. Women and girls are, on the other hand, more often facing sexual harassment online. A common kind of harassment, targeting the person’s sexuality, is having a picture or film spread over the Internet without permission. This can be experienced as very offending and hurtful for the victims but is difficult for the legal system to act against under the current legislation.

The essay compares the current legislation with a proposed legislative change presented in the Swedish Government Official Report SOU 2016:7. The proposition aims to strengthen the protection of personal privacy. A new penalty provision is proposed, called unlawful violation of privacy (olaga integritetsintrång). This would criminalise spreading information, which could be harmful to the person affected, including pictures of people who are naked or in sexual situations. The conclusion of the essay is that an adoption of the proposition given in SOU 2016:7 might strengthen the protection of personal privacy in a positive manner. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna framställning berör kränkningar som riktar sig mot den personliga integriteten och som framförs via internet. Nätbaserade kränkningar är ett problem vilket drabbar många enskilda som deltar i debatter eller har delar av sina sociala liv på internet. Olika grupper utsätts för olika typer av kränkningar och vissa grupper är mer utsatta än andra. Det är viktigt att lagstiftningen håller sig uppdaterad gentemot samhällsutvecklingen. När kränkningar som tidigare främst framfördes i den fysiska världen har förflyttats till internet innebär det att också lagstiftningen behöver förändras för att kunna fånga upp dessa kränkningar.

Kvinnor och flickor är två grupper vilka utsätts för kränkningar som ofta tar sikte på deras sexualitet. Det... (More)
Denna framställning berör kränkningar som riktar sig mot den personliga integriteten och som framförs via internet. Nätbaserade kränkningar är ett problem vilket drabbar många enskilda som deltar i debatter eller har delar av sina sociala liv på internet. Olika grupper utsätts för olika typer av kränkningar och vissa grupper är mer utsatta än andra. Det är viktigt att lagstiftningen håller sig uppdaterad gentemot samhällsutvecklingen. När kränkningar som tidigare främst framfördes i den fysiska världen har förflyttats till internet innebär det att också lagstiftningen behöver förändras för att kunna fånga upp dessa kränkningar.

Kvinnor och flickor är två grupper vilka utsätts för kränkningar som ofta tar sikte på deras sexualitet. Det kan röra sig om sexuella trakasserier där oönskad kontakt sker eller att en bild på en sprids fritt på internet. Att få ett rykte om sitt sexualliv eller en bild spridd mot sin vilja kan vara djupt kränkande och påverka den utsatta på olika sätt i vardagen. Rättsläget är dock oklart gällande dessa typer av kränkningar.

I uppsatsen görs en jämförelse mellan gällande rätt och det förslag till förändringar av skyddet för den personliga integriteten som lämnas i SOU 2016:7 ”Integritet och straffskydd”. En del av förslaget är att införa en ny kriminalisering benämnd olaga integritetsintrång med syftet att förbjuda spridning av känsliga personuppgifter. Sådana uppgifter är bland andra nakenbilder som idag är tillåtna att sprida. Den slutsats som till sist har gjorts är att införandet av förslagen från SOU 2016:7 kan komma att förbättra skyddet för den personliga och den sexuella integriteten, då förslaget innehåller uppdateringar av rätten gentemot internet som uttrycksmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elmgren, Elsa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, personlig integritet, sexuell integritet, SOU 2016:7, olaga integritetsintrång
language
Swedish
id
8908098
date added to LUP
2017-06-29 11:10:29
date last changed
2017-06-29 11:10:29
@misc{8908098,
 abstract   = {This essay aims to investigate the legal consequences of online harassment. Violations of the personal privacy of frequent social media users are a growing problem, which affects a big part of the population. Current legislation regarding different kinds of harassment is mainly focused on physical acts. This might be problematic since online harassment does not take place in the physical world but in the virtual. Hence, victims of online harassment risk not being able to receive restitution from the legal system. 

Different social groups are affected by different expressions of harassment. It is more common for men and boys to be threatened or have damaging rumours targeting their honour spread online than it is for women and girls. Women and girls are, on the other hand, more often facing sexual harassment online. A common kind of harassment, targeting the person’s sexuality, is having a picture or film spread over the Internet without permission. This can be experienced as very offending and hurtful for the victims but is difficult for the legal system to act against under the current legislation. 

The essay compares the current legislation with a proposed legislative change presented in the Swedish Government Official Report SOU 2016:7. The proposition aims to strengthen the protection of personal privacy. A new penalty provision is proposed, called unlawful violation of privacy (olaga integritetsintrång). This would criminalise spreading information, which could be harmful to the person affected, including pictures of people who are naked or in sexual situations. The conclusion of the essay is that an adoption of the proposition given in SOU 2016:7 might strengthen the protection of personal privacy in a positive manner.},
 author    = {Elmgren, Elsa},
 keyword   = {Straffrätt,personlig integritet,sexuell integritet,SOU 2016:7,olaga integritetsintrång},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kränkningar på internet - Det straffrättsliga skyddet av den personliga och sexuella integriteten},
 year     = {2017},
}