Advanced

Juridisk översättning - Orättvisa som konsekvens?

Rosspher, Sofia LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I dagens globaliserade värld är frågan rörande hur juridisk översättning korrelerar med rättvisa högst relevant. Ömsesidig förståelse och kommunikation är viktiga komponenter för internationellt samarbete samtidigt som problemet med språkbarriärer ständigt gör sig påmint i processen. Kan juridiska texter som har översatts få semantiska skillnader som i slutändan därför kan innebära en orättvisa?

Juridisk översättning är utan tvivel en komplex process som involverar flertalet faktorer såväl som hinder som behöver bedömas och avgöras av översättare. I sig själva sticker juridiska texter ut jämfört med andra typer av texter då de är en del av ett rättssystem som skiljer sig från övriga rättssystem på olika sätt. Något som ofta är... (More)
I dagens globaliserade värld är frågan rörande hur juridisk översättning korrelerar med rättvisa högst relevant. Ömsesidig förståelse och kommunikation är viktiga komponenter för internationellt samarbete samtidigt som problemet med språkbarriärer ständigt gör sig påmint i processen. Kan juridiska texter som har översatts få semantiska skillnader som i slutändan därför kan innebära en orättvisa?

Juridisk översättning är utan tvivel en komplex process som involverar flertalet faktorer såväl som hinder som behöver bedömas och avgöras av översättare. I sig själva sticker juridiska texter ut jämfört med andra typer av texter då de är en del av ett rättssystem som skiljer sig från övriga rättssystem på olika sätt. Något som ofta är problematiskt i sammanhanget är juridisk motsvarighet eftersom juridiska begrepp och koncept ofta inte går att hitta i andra rättssystem än i det som de härstammar från.

Semantiska problem uppenbarar sig därför i den juridiska översättningsprocessen, vilka leder till problem i praktiken. Båda typer av problem har utvärderats, och även hur svårigheterna är tänkta att lösas genom att ha studerat två rättsfall som belyser juridiska översättningsproblem, en överblick över hur EU fungerar med sina 24 officiella språk, och ett historiskt juridiskt översättningsproblem.

Det ovan anförda verkar efter noga överväganden tyda på att juridisk översättning i själva verket kan innebära orättvisa konsekvenser, något som är djupt bekymmersamt. (Less)
Popular Abstract
In the ever globalizing world of today the question of how legal translation correlates with justice is of high relevance. Mutual understanding and communication are both important cornerstones of international collaboration whilst simultaneously the issue of language barriers is ever present in its process. Can legal texts having been translated alter in semantics and thus imply an injustice?

Legal translation is undoubtedly a complex process involving a variety of factors as well as obstacles that need to be considered and resolved by translators. However, legal texts stand out compared to other types of texts, being part of an entire legal system which in itself is different from the rest of the legal systems in various ways. One of... (More)
In the ever globalizing world of today the question of how legal translation correlates with justice is of high relevance. Mutual understanding and communication are both important cornerstones of international collaboration whilst simultaneously the issue of language barriers is ever present in its process. Can legal texts having been translated alter in semantics and thus imply an injustice?

Legal translation is undoubtedly a complex process involving a variety of factors as well as obstacles that need to be considered and resolved by translators. However, legal texts stand out compared to other types of texts, being part of an entire legal system which in itself is different from the rest of the legal systems in various ways. One of the problematic issues when it comes to legal translation is often legal equivalence as more often than not legal terms and concepts simply can’t be found outside of the legal system they originate from.

Therefore, semantic problems appear in the legal translation process, which lead to problems in practice. Both types of problems have been evaluated as well as how to go about these difficulties by studying two cases shedding light on legal translation issues, an overview of how the EU manages with its 24 official languages, and a historical legal translation problem of importance.

When scrutinized, the above seems to point in the direction that legal translation may in fact imply unjust consequences, something that is deeply troubling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosspher, Sofia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Komparativ rätt
language
Swedish
id
8908126
date added to LUP
2017-06-29 12:28:35
date last changed
2017-06-29 12:28:35
@misc{8908126,
 abstract   = {I dagens globaliserade värld är frågan rörande hur juridisk översättning korrelerar med rättvisa högst relevant. Ömsesidig förståelse och kommunikation är viktiga komponenter för internationellt samarbete samtidigt som problemet med språkbarriärer ständigt gör sig påmint i processen. Kan juridiska texter som har översatts få semantiska skillnader som i slutändan därför kan innebära en orättvisa? 

Juridisk översättning är utan tvivel en komplex process som involverar flertalet faktorer såväl som hinder som behöver bedömas och avgöras av översättare. I sig själva sticker juridiska texter ut jämfört med andra typer av texter då de är en del av ett rättssystem som skiljer sig från övriga rättssystem på olika sätt. Något som ofta är problematiskt i sammanhanget är juridisk motsvarighet eftersom juridiska begrepp och koncept ofta inte går att hitta i andra rättssystem än i det som de härstammar från.

Semantiska problem uppenbarar sig därför i den juridiska översättningsprocessen, vilka leder till problem i praktiken. Båda typer av problem har utvärderats, och även hur svårigheterna är tänkta att lösas genom att ha studerat två rättsfall som belyser juridiska översättningsproblem, en överblick över hur EU fungerar med sina 24 officiella språk, och ett historiskt juridiskt översättningsproblem.

Det ovan anförda verkar efter noga överväganden tyda på att juridisk översättning i själva verket kan innebära orättvisa konsekvenser, något som är djupt bekymmersamt.},
 author    = {Rosspher, Sofia},
 keyword   = {Komparativ rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Juridisk översättning - Orättvisa som konsekvens?},
 year     = {2017},
}