Advanced

Barnpornografibrott - en studie om barns rättsliga ställning vid barnpornografibrott

Ladan, Iva LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
When a child pornography crime is committed, it means that a child has been subjected to sexual abuse. The abuse has been documented and can be spread. In Swedish law, child pornography crime does not constitute a sex crime; instead, it is a crime against public order. The consequence of this is, that the child is not to be considered the victim in a legal procedure; instead the state has that position. If the child is not considered as the victim, they do not have the possibility to get compensation or get access to legal aid. The purpose of child pornography law is to protect all children, not just the child that falls victim to it. A crime that offends the public is categorized as a crime against public order.

Many have questioned... (More)
When a child pornography crime is committed, it means that a child has been subjected to sexual abuse. The abuse has been documented and can be spread. In Swedish law, child pornography crime does not constitute a sex crime; instead, it is a crime against public order. The consequence of this is, that the child is not to be considered the victim in a legal procedure; instead the state has that position. If the child is not considered as the victim, they do not have the possibility to get compensation or get access to legal aid. The purpose of child pornography law is to protect all children, not just the child that falls victim to it. A crime that offends the public is categorized as a crime against public order.

Many have questioned this and the government has completed an investigation to sort out the legal stand of the child, in child pornography cases. The conclusion was that the child can be considered the victim but it is up to the court to decide in each individual case. Children’s rights organization Ecpat has completed a case study and they believe that the law does not give children sufficient protection. Ecpat mean that the law needs to constitute a sex crime to protect children’s personal- and sexual integrity. Sweden also has international obligations to consider. The UN Convention on the Rights of the Child declares that children are their own individuals and have their own rights. For example they have the right to legal access.

The purpose of this thesis has been to investigate how the law protects children when it comes to child pornography. What benefits respective disadvantages would a change in the law have, and what is the best option based on a child rights perspective. Overall, I think there are more advantages then disadvantages to making child pornography crime a sex crime. If it would constitute a sex crime, the child would automatically be considered the victim, and the circumstances in the individual case would not be decisive. (Less)
Abstract (Swedish)
Barnpornografibrott innebär att ett barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Ett övergrepp som dessutom har dokumenterats och kan spridas vidare. I svensk lagstiftning utgör det emellertid inte ett sexualbrott, utan ett brott mot allmän ordning. Till följd av detta har barnet inte en självklar ställning som målsägande, det har istället staten. Om barnet inte har målsägandeställning finns det ingen möjlighet att få kränkningsersättning eller tilldelas målsägandebiträde. Anledning till att brottet ses som ett brott mot allmän ordning är att skyddsintressena för bestämmelsen är barnet som avbildas och barn i allmänhet. Brott som kränker allmänhet placeras i brottsbalkens sextonde kapitel, ”Om brott mot allmän ordning”.

Placeringen i... (More)
Barnpornografibrott innebär att ett barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Ett övergrepp som dessutom har dokumenterats och kan spridas vidare. I svensk lagstiftning utgör det emellertid inte ett sexualbrott, utan ett brott mot allmän ordning. Till följd av detta har barnet inte en självklar ställning som målsägande, det har istället staten. Om barnet inte har målsägandeställning finns det ingen möjlighet att få kränkningsersättning eller tilldelas målsägandebiträde. Anledning till att brottet ses som ett brott mot allmän ordning är att skyddsintressena för bestämmelsen är barnet som avbildas och barn i allmänhet. Brott som kränker allmänhet placeras i brottsbalkens sextonde kapitel, ”Om brott mot allmän ordning”.

Placeringen i brottsbalken har ifrågasatts och staten har genomfört en offentlig utredning för att klargöra barnets ställning som målsägande. Slutsatsen var att barnet kan inta målsägandeställning, men det är upp till domstolarna att pröva frågan i varje enskilt fall. Barnrättsorganisationen Ecpat har genomfört en rättsfallsundersökning och anser att dagens reglering inte ger ett fullgott skydd för barn. De anser att det krävs en omplacering för att skydda barnets personliga och sexuella integritet. Sverige har genom sina internationella åtaganden vissa krav att uppfylla vad gäller barns rättigheter. Enligt FN:s barnkonvention är barn egna individer med egna rättigheter. De har bland annat rätt att vara delaktiga i rättsprocesser som rör dem själva.

Uppsatsens syfte har varit att utreda barnets straffrättsliga skydd vid barnpornografibrott. Vilka fördelar respektive nackdelar skulle en förändring innebära, och vad är att föredra utifrån ett barnrättsperspektiv. Sammantaget anser jag att det finns fler fördelar än nackdelar att flytta bestämmelsens placering. Om barnpornografibrott utgör ett sexualbrott intar barnet målsägandeställning direkt och omständigheterna i det enskilda fallet blir inte avgörande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ladan, Iva LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, barnpornografibrott
language
Swedish
id
8908144
date added to LUP
2017-06-29 13:03:36
date last changed
2017-06-29 13:03:36
@misc{8908144,
 abstract   = {When a child pornography crime is committed, it means that a child has been subjected to sexual abuse. The abuse has been documented and can be spread. In Swedish law, child pornography crime does not constitute a sex crime; instead, it is a crime against public order. The consequence of this is, that the child is not to be considered the victim in a legal procedure; instead the state has that position. If the child is not considered as the victim, they do not have the possibility to get compensation or get access to legal aid. The purpose of child pornography law is to protect all children, not just the child that falls victim to it. A crime that offends the public is categorized as a crime against public order.

Many have questioned this and the government has completed an investigation to sort out the legal stand of the child, in child pornography cases. The conclusion was that the child can be considered the victim but it is up to the court to decide in each individual case. Children’s rights organization Ecpat has completed a case study and they believe that the law does not give children sufficient protection. Ecpat mean that the law needs to constitute a sex crime to protect children’s personal- and sexual integrity. Sweden also has international obligations to consider. The UN Convention on the Rights of the Child declares that children are their own individuals and have their own rights. For example they have the right to legal access. 

The purpose of this thesis has been to investigate how the law protects children when it comes to child pornography. What benefits respective disadvantages would a change in the law have, and what is the best option based on a child rights perspective. Overall, I think there are more advantages then disadvantages to making child pornography crime a sex crime. If it would constitute a sex crime, the child would automatically be considered the victim, and the circumstances in the individual case would not be decisive.},
 author    = {Ladan, Iva},
 keyword   = {Straffrätt,barnpornografibrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnpornografibrott - en studie om barns rättsliga ställning vid barnpornografibrott},
 year     = {2017},
}