Advanced

Oaktsam våldtäkt - En diskussion kring oaktsamhet som skuldansvar för sexualbrott ur ett rättssäkerhets- och ett brottsofferperspektiv

Rälg, Beatrice LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Inom svensk straffrätt är uppsåt det huvudsakliga skuldkravet för straffrättsligt ansvar. Oaktsamhetsansvar är ett outtalat undantag som fångar upp handlingar vilka, trots att de inte genomförts med flit, anses så klandervärda att de motiverar ett straff. I takt med att samhällsvärderingar utvecklas uppkommer frågan vilka skyddsintressen som värderas tillräckligt högt för att skyddas med alla medel som rättssystemet kan erbjuda. I dagsläget är den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten bakom våldtäktsbrottet inte betraktade som tillräckligt skyddsvärda för att motivera detta skydd.

År 2014 tillsatte regeringen en utredning med syfte att överblicka våldtäktsbrottet och lämna förslag på hur ett oaktsamhetsansvar... (More)
Inom svensk straffrätt är uppsåt det huvudsakliga skuldkravet för straffrättsligt ansvar. Oaktsamhetsansvar är ett outtalat undantag som fångar upp handlingar vilka, trots att de inte genomförts med flit, anses så klandervärda att de motiverar ett straff. I takt med att samhällsvärderingar utvecklas uppkommer frågan vilka skyddsintressen som värderas tillräckligt högt för att skyddas med alla medel som rättssystemet kan erbjuda. I dagsläget är den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten bakom våldtäktsbrottet inte betraktade som tillräckligt skyddsvärda för att motivera detta skydd.

År 2014 tillsatte regeringen en utredning med syfte att överblicka våldtäktsbrottet och lämna förslag på hur ett oaktsamhetsansvar skulle kunna införas i svensk rätt. Utredningen resulterade i betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60), i vilket ett oaktsamhetsrekvisit föreslås med ett straffansvar begränsat till de allvarligaste kränkningarna.

Uppsatsens syfte är att med tillämpning av en rättsdogmatisk metod undersöka huruvida ett oaktsamhetsansvar är motiverat inom sexualbrotts- lagstiftningen. Undersökningen kommer genomföras dels ur ett rättssäkerhetsperspektiv, dels ur ett brottsofferperspektiv i syfte att skapa en nyanserad bild. En utblick mot norsk rätt görs i syfte att belysa att ett oaktsamhetsansvar har fungerat efter att en motsvarande reglering år 2000 införts i Norges rättssystem.

Slutsatsen är att ett oaktsamhetsansvar kan tillvara brottsoffrens intressen utan att eftersätta rättssäkerheten, detta bland annat då beviskravet kommer att kvarstå. (Less)
Abstract
In Swedish criminal law intent is seen as the main culpability form and negligence is punishable only if it is specifically stated. Regarding some crimes this construction is a problem since the law give room for blameworthy but not criminalized actions.

The crime rape is regulated in 6 chapter 1 § in the Swedish Penal Code. To be sentenced for rape with todays legislation, it must have been committed with intent. One challenge with this construction of the legislation is proving the perpetrators intent. A way to make blameworthy actions punishable is to include acts of negligence concerning rape. As social values develop, the question arises which interests that are considered highly enough to be protected by all means the legal system... (More)
In Swedish criminal law intent is seen as the main culpability form and negligence is punishable only if it is specifically stated. Regarding some crimes this construction is a problem since the law give room for blameworthy but not criminalized actions.

The crime rape is regulated in 6 chapter 1 § in the Swedish Penal Code. To be sentenced for rape with todays legislation, it must have been committed with intent. One challenge with this construction of the legislation is proving the perpetrators intent. A way to make blameworthy actions punishable is to include acts of negligence concerning rape. As social values develop, the question arises which interests that are considered highly enough to be protected by all means the legal system can offer. The sexual offences is supposed to protect the sexual self-determination and integrity. However, these interest are still not considered to be valuated high enough to justify the more far-reaching protection which the negligence responsibility could offer.

In 2014 the Swedish government appointed a committee of inquiry with mission to investigate the sexual offences. It resulted in a committee report concluding a proposal for a negligence responsibility for sexual offences.

The aim of this essay is to investigate whether a negligence responsibility is justified for sexual offenses. Using a traditional judicial method it will answer the question with a rule of law point of view and a crime victim-perspective. The conclusion is that a criminalization of negligent rape is required in order to provide an adequate legal protection and at the same time defend crime victims interests. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rälg, Beatrice LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, sexualbrott, oaktsamhetsansvar
language
Swedish
id
8908217
date added to LUP
2017-06-29 15:58:22
date last changed
2017-06-29 15:58:22
@misc{8908217,
 abstract   = {In Swedish criminal law intent is seen as the main culpability form and negligence is punishable only if it is specifically stated. Regarding some crimes this construction is a problem since the law give room for blameworthy but not criminalized actions.

The crime rape is regulated in 6 chapter 1 § in the Swedish Penal Code. To be sentenced for rape with todays legislation, it must have been committed with intent. One challenge with this construction of the legislation is proving the perpetrators intent. A way to make blameworthy actions punishable is to include acts of negligence concerning rape. As social values develop, the question arises which interests that are considered highly enough to be protected by all means the legal system can offer. The sexual offences is supposed to protect the sexual self-determination and integrity. However, these interest are still not considered to be valuated high enough to justify the more far-reaching protection which the negligence responsibility could offer. 

In 2014 the Swedish government appointed a committee of inquiry with mission to investigate the sexual offences. It resulted in a committee report concluding a proposal for a negligence responsibility for sexual offences.

The aim of this essay is to investigate whether a negligence responsibility is justified for sexual offenses. Using a traditional judicial method it will answer the question with a rule of law point of view and a crime victim-perspective. The conclusion is that a criminalization of negligent rape is required in order to provide an adequate legal protection and at the same time defend crime victims interests.},
 author    = {Rälg, Beatrice},
 keyword   = {Straffrätt,sexualbrott,oaktsamhetsansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oaktsam våldtäkt - En diskussion kring oaktsamhet som skuldansvar för sexualbrott ur ett rättssäkerhets- och ett brottsofferperspektiv},
 year     = {2017},
}